Gmina

Gmina

Orneta pozyskała środki z rządowego funduszu Polski Ład na projekt Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta. Jedną z inwestycji na które przeznaczono dofinansowanie jest remont Szkoły Podstawowej przy ulicy Zamkowej 26 w Ornecie.

Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W piątek, 10 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Burmistrz Ornety informuje, że do końca lutego 2020 r. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz ponadpodstawowych będących mieszkańcami gminy Orneta mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce lub w zakresie twórczości artystycznej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA