Gmina

Gmina

Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie w kwocie 977.500 zł na zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne/laptopy) dla 391 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Środki pochodzą z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Burmistrz Ornety informuje, że do końca lutego 2020 r. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz ponadpodstawowych będących mieszkańcami gminy Orneta mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce lub w zakresie twórczości artystycznej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

W piątek, 10 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA