Stypendium naukowe Burmistrza 2020 - złóż wniosek

Stypendium naukowe Burmistrza 2020 - złóż wniosek

Gmina

Burmistrz Ornety informuje, że do końca lutego 2020 r. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz ponadpodstawowych będących mieszkańcami gminy Orneta mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce lub w zakresie twórczości artystycznej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Wnioski można pobrać w: - w placówkach szkolnych na terenie Gminy Orneta, Urzędzie Miejskim w Ornecie oraz na stronie internetowej www.ometa.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do Urzędu Miejskiego w Ornecie w sekretariacie pokój nr 3

Regulamin zasad udzielania stypendium naukowego oraz wniosek do pobrania na stronie internetowej www.orneta.pl BIP w zakładce INNE - Stypendium Naukowe

Wniosek za wysokie wyniki w nauce - POBIERZ

Stypendium naukowe Burmistrza reguluje uchwała Nr BRM.0007.79.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce oraz w zakresie twórczości artystycznej i sportowej  - Zobacz uchwałę

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA