Wniosek o świadczenie

Wniosek o świadczenie

Gmina

Od 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ornecie (ul. Plac Wolności 26) w Biurze Obsługi Klienta (główne wejście do Urzędu). Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy). Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu).

REKLAMA

Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Istnieje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia. Ważne! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 55 22 10 207

Formularze do pobrania

Wniosek o świadczenie pieniężne

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA