Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Orneta

Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Orneta

Gmina

Wczoraj w sali obrad Orneckiego ratusza podpisano List Intencyjny "Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Orneta". Jest to wspólna inicjatywa lokalnych instytucji i organizacji mająca na celu ożywienie Gminy Orneta.

Tworzone partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Gminy Orneta jest sprawą otwartą. Może do niego przystąpić każdy zainteresowany podmiot. Ze strony władz samorządowych pod listem podpisali się: Ireneusz Popiel - burmistrz Ornety oraz Józef Uzar - przewodniczący Rady Miejskiej. Ze strony organizacji pozarządowych podpisali się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Poniżej tekst podpisanego listu: List intencyjny partnerstwa na rzecz rozwoju gminy Orneta My niżej podpisani, przedstawiciele instytucji i organizacji deklarujemy współpracę przy tworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Gminy Orneta. Poprzez wspólne działania zamierzamy ożywić naszą gminę tak, by stała się regionem rozpoznawalnym,posiadającym własną markę turystyczną, miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, jak i samych mieszkańców. Chcemy wpływać na komfort oraz jakość życia obecnych, a także przyszłych pokoleń. Niniejszy list intencyjny ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy zainteresowany podmiot.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA