Dotacje na zabytki w gminie Orneta

Dotacje na zabytki w gminie Orneta

Gmina

W piątek, 10 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Lidzbarskim, w imieniu którego występuje Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, a parafiami rzymskokatolickimi z terenu powiatu reprezentowanymi przez księży proboszczów: ks. Wojciecha Sokołowskiego – Przełożonego Domu Zakonnego w Stoczku Klasztornym, ks. Józefa Leonowicza – Parafia Św. Piotra i Pawła w Kiwitach, ks. Michała Rosengart – Parafia p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa w Krośnie.

Dotacje celowe w 2020 roku przyznane na obiekty znajdujące się na terenie gminy Orneta:

  • Parafii Rzymskokatolickiej Św. Piotra i Pawła w Kiwitach na remont dachu plebanii kościoła parafialnego w Kiwitach – etap II fragment połaci południowej – 10.000 zł
  • ; Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie na konserwację elementów złoconych girland ołtarza głównego w kościele w Ornecie – stan awaryjny VIII etap – 10.000 zł;
  • Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa w Krośnie na rekonstrukcję barokowego tabernakulum z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Krośnie – 10.000 zł;
  • Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie na prace konserwatorskie fragmentu polichromii sklepień – fragment z przedstawieniem św. Tomasza z Kempen – 10.000 zł;
  • Parafii Prawosławnej Św. Mikołaja w Ornecie na konserwację obrazu św. Barbary wraz z konserwacją lewego skrzydła świętych wrót z obrazami: św. Łukasza, św. Jan i Archanioł Gabriel z cerkwi w Ornecie – 10.000 zł.

„Powiat lidzbarski posiada wiele cennych obiektów które są świadectwem historii Warmii, a kościoły wpisane do rejestru zabytków wymagają szczególnej uwagi. W trosce o nasze najcenniejsze zabytki w latach 2010-2019 Powiat Lidzbarski przekazał okolicznym parafiom wsparcie finansowe o łącznej kwocie 620 163,00 zł. W bieżącym roku przeznaczył na ten cel 70 000 zł. Dzięki tej pomocy poprawia się stan techniczny oraz wzbogaca wnętrze świątyń, a wszystko to pod okiem konserwatora zabytków.”- mówi Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA