Sprawdź jakość powietrza w Ornecie

Sprawdź jakość powietrza w Ornecie

Gmina

W dniu 23.12.2019 r. Urząd Miejski w Ornecie zamontował czujnik do analizy jakości powietrza. Stację do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz wilgotności i temperatury umieszczono na budynku ratusza. 

Czujnik monitoruje poziom pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Pod oznaczeniem PM2,5 kryją się tak zwane aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm.  Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Natomiast PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

Stan powietrza w Ornecie śledzić można w czasie rzeczywistym na stronie: https://smogtok.com

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA