Gmina

Gmina

Czy radni Ornety złamali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi? Wyjazdowe posiedzenie połączonych komisji rady zakończyło się w obiadem w szkole podstawowej w Bażynach.

Przyjęcie przez Sejm RP w dniu 25 lipca 2011 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 152, poz.897) - zwanej potocznie „ustawą śmieciową”, powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami. Ustawa wymaga by gminy stworzyły całkowicie nowy system gospodarowania odpadami na swoim terenie.

fot Bartosz Rybaczewski

Dnia 23 listopada Orneta otrzymała wyróżnienie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnych Ośrodków EFS za zakwalifikowanie się do ostatniego etapu konkursu „Ambasador EFS 2011”,

Na początku XIX wieku wojska cesarza Francuzów Napoleona oraz cara Rosji Aleksandra I kilkakrotnie przebywały w Ornecie. Na szczęście dla naszego miasta nigdy jednocześnie.

Jedna z najważniejszych przedwyborczych obietnic pana Popiela zaczyna się materializować. Dzięki potężnemu zastrzykowi gotówki z unijnej kasy już niedługo na końcu ulicy Przemysłowej pojawią się buldożery. Przeznaczyć 10 milionów na strefę to posunięcie odważne, nawet bardzo odważne.

Dzisiaj o godzinie 13 miało swój debiut Orneckie Forum Inicjatyw Pozytywnych. Impreza rozpoczęła się biegami ulicznymi dzieci z klas 1 - 6 szkół podstawowych. Po dwóch godzinach nadszedł czas na główny punkt programu.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA