Małe granty na infrastrukturę sportową

Małe granty na infrastrukturę sportową

Województwo

Infrastruktura sportowa z samorządowym wsparciem 800 tys. zł przeznacza zarząd województwa na konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”. Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii, Mazur i Powiśla, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 800 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 50 proc., ale nie więcej niż 50 tys. zł. -

W tych trudnych czasach, w których się obecnie znaleźliśmy, aktywność fizyczna może być odskocznią od codziennych problemów i stanowić namiastkę normalności

- tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

- Do tej pory z budżetu naszego samorządu przeznaczyliśmy, w trzech poprzednich edycjach, na ten cel już ponad 1,7 mln zł, a ze wsparcia skorzystało kilkadziesiąt gmin. W minionych latach w ramach dodatkowych środków na poprawę infrastruktury przekazaliśmy jeszcze blisko 400 tys. zł na realizację 15 zadań. Dzięki tym inwestycjom uległa poprawie jakość życia mieszkańców, przede wszystkim tych najmłodszych. Sport jest przecież nieodłącznym elementem codziennego życia, który uczy przede wszystkim wytrwałości, samodyscypliny, relacji międzyludzkich, ale także pokory. Uprawianie sportu na najwyższym poziomie, ale również na poziomie amatorskim wymaga odpowiedniego oraz profesjonalnego sprzętu i przede wszystkim nowoczesnych obiektów - stąd właśnie nasz pomysł na małe granty.

Ta tendencja jest spójna ze staraniami samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który wielką wagę przywiązuje do popularyzacji sportowych i rekreacyjnych walorów regionu. Dotacja celowa przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zakończone do końca 2022 roku. Każda gmina oraz powiat może złożyć jeden wniosek. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 roku. Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej:

warmia.mazury.pl

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA