Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Gmina

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2020 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które: - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim

Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Wierzbickiego 3A w Lidzbarku Warmińskim.

 
 
 
Lp Miasto/Gmina Termin stawiennictwa
1 Miasto i Gmina Orneta 06-08.02.2020
2 Gmina Lubomino 11.02.2020
3 Gmina Kiwity 11.02.2020
4 Gmina Lidzbark Warmiński 13-14.02.2020
5 Miasto Lidzbark Warmiński  17-20.02.2020
6 Powiat - kobiety 21.02.2020
7 Dzień dodatkowy 24.02.2020

 

Link do strony WKU w Lidzbarku Warmińskim

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA