Pożar kompleksu leśnego – ćwiczenia w leśnictwie Karbowo

Pożar kompleksu leśnego – ćwiczenia w leśnictwie Karbowo

Straż Pożarna

28 kwietnia br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim wraz z Nadleśnictwem Orneta zorganizowała manewry zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej z gmin Orneta oraz Lubomino.

Około godziny 10:00 funkcjonariusze lidzbarskiej Komendy wraz ze strażakami OSP z Wilczkowa, Ornety, Mingajny, Henrykowa oraz Bażyn zameldowały się w punkcie koncentracji, gdzie odbyła się krótka odprawa przed rozpoczynającymi się ćwiczeniami. Strażaków na miejscu przywitał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmiński bryg. Cezary Kalinowski, który omówił ogólne zasady bezpieczeństwa prowadzonych działań gaśniczych oraz wyznaczył główny cel związany z ugaszeniem pożaru lasu przy użyciu określonych sił i środków.

Organizowane ćwiczenia zgrywające miały za zadanie praktycznie sprawdzić możliwości współdziałania zastępów OSP i PSP oraz Służb Leśnych w działaniach gaśniczych związanych z pożarem kompleksu leśnego. Do osiągnięcia celów szczegółowych założono m.in., zbudowanie stanowiska wodnego na zbiorniku przeciwpożarowym, zbudowanie magistrali wodnej o długości około 500m, zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego tworząc układ o najwyższej sprawności, organizacje łączności oraz podaniu w sumie 4 prądów wody w natarciu na palący się drzewostan. Podjęte działania gaśnicze analizowano w sposób ciągły, ze względu na panujące warunki atmosferyczne i szybkość rozprzestrzeniania się ognia.

Po zakończonych ćwiczeniach na zbiórce w imieniu własnych oraz podległych leśnictw, przemówił Nadleśniczy Piotr Matusik, który podziękował strażakom za zaangażowanie i z okazji zbliżającego się dnia św. Floriana złożył życzenia.

REKLAMA

 

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA