Mikołaj Kopernik jednoczy regiony

Mikołaj Kopernik jednoczy regiony

Województwo

W Toruniu został podpisany list intencyjny związany z historycznym Szlakiem Kopernikowskim. Swoje podpisy złożyli marszałkowie trzech województw związanych z życiem i działalnością polskiego wybitnego astronoma: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

„Strony niniejszego listu intencyjnego podejmą wspólne działania służące wzmacnianiu marki i promocji turystycznej drogowego Szlaku Kopernikowskiego (…) poprzez jego organizację i oznakowanie (…), a także organizację wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu”

– oświadczono w dokumencie, który podpisali w czwartek marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Dołączamy do pięknej trasy, która już funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim –

zaznaczył kujawsko-pomorski marszałek Piotr Całbecki. Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach wiedzie przez miasta: Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo, Pieniężno, Ornetę, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Olsztyn, Olsztynek, Lubawę i Nowe Miasto Lubawskie. To blisko 300 km pasjonującej podróży śladami wielkich odkryć, które na zawsze zmieniły postrzeganie wszechświata. Teraz do tej warmińsko-mazurskiej inicjatywy dołączają kolejne województwa, które utożsamiają się z postacią astronoma.

– Mikołaj Kopernik jednoczy w aspekcie nauki, w aspekcie prawdy, a w aspekcie dzisiejszego dnia jednoczy także nasze regiony. Dopełnia się wieloletnie, regionalne dążenie do wspólnego działania na rzecz wytyczenia szlaku o charakterze międzyregionalnym, polskim, europejskim. Przed nami wielka droga dobrej współpracy –

mówił przed podpisaniem dokumentu marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Na Warmii Kopernik spędził 40 lat swojego życia, pełniąc funkcję kanonika kapituły warmińskiej, a niezależnie od tego obserwował niebo, pracował nad teorią heliocentryczną i spisywał swoje wiekopomne dzieło. To niezwykle ważne, że turystyczny szlak wyznaczony drogą jego życia, zapoczątkowany w warmińsko-mazurskim, rozszerzy się o dwa kolejne regiony, które także były obecne w życiu, pracy i twórczości wybitnego uczonego.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA