Historia

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Anna

Szkoła gospodarstwa domowego pod wezwaniem św. Anny w Ornecie została założona w 1890 roku. Powstała z inicjatywy Warmińskiego Związku Gospodarczego. Celem szkoły było przygotowanie dziewcząt do pełnienia zadań  w rodzinie, w państwie i w Kościele.

Myśl o zorganizowaniu w Ornecie szkoły średniej na poziomie gimnazjum narodziła się wśród pierwszych mieszkańców miasta bardzo wcześnie. Już w kilka miesięcy po zakończeniu wojny, w styczniu 1946r. zawiązał się Komitet Organizacyjny

Neogotycki budynek przy ulicy 1 Maja 20 powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na sąd. Wskazują na to informacje na temat innych budowli przy ulicy 1 Maja i ulicy Sportowej a powstałych w latach 1905 – 1906.

Historia Szkoły Podstawowej w Mingajnach rozpoczyna się w 1947 roku. Początkowo była to niewielka szkoła jednoklasowa. Od roku 1950  podstawówka stała się szkołą siedmioklasową. W dodatku jedną z 8 nowoczesnych szkół działających w rejonie Braniewa.