Województwo

Województwo

W Toruniu został podpisany list intencyjny związany z historycznym Szlakiem Kopernikowskim. Swoje podpisy złożyli marszałkowie trzech województw związanych z życiem i działalnością polskiego wybitnego astronoma: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Infrastruktura sportowa z samorządowym wsparciem 800 tys. zł przeznacza zarząd województwa na konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”. Ideą inicjatywy, której wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii, Mazur i Powiśla, jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podczas dzisiejszego (28 lutego) posiedzenia podjął uchwałę zawieszającą wykonywanie porozumienia o współpracy między województwem warmińsko-mazurskim RP i administracją obwodu kaliningradzkiego FR.

W czwartek 10 marca 2022 r. odbędzie się koncert z okazji Dnia Kobiet, zorganizowany w olsztyńskiej filharmonii przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą tych corocznych, koncertowych spotkań jest podkreślenie roli praw kobiet, społecznego wsparcia, czy też walki z dyskryminacją.

9 głosami „za” radni województwa podczas ostatniej tegorocznej sesji sejmiku przyjęli projekt budżetu na 2022 rok. W projekcie budżetu plan dochodów wynosi 941,9 mln zł, a plan wydatków 956,1 mln zł. Budżet na 2022 rok zamknie się więc deficytem w wysokości 14,2 mln zł. Na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów z lat ubiegłych zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 48 mln zł (mniejszego o 2,5 mln zł w stosunku do roku 2021). Natomiast w zakresie budżetu operacyjnego planowana jest nadwyżka w wielkości 169,9 mln zł.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA