Medal za „Długoletnią Służbę” dla naszego komendanta

Medal za „Długoletnią Służbę” dla naszego komendanta

Policja

30 lipca przed budynkiem lidzbarskiej komendy odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, wśród których obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj oraz Ksiądz Prałat Jerzy Rożentalski.

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim podinsp. Piotr Koszczał podziękował policjantom za wzorową i sumienną służbę oraz ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa powiatu lidzbarskiego. W dalszej części przemówienia podinsp. Koszczał złożył podziękowania za współpracę i pomoc na ręce lidzbarskiego Starosty Jana Harhaja, który reprezentował podczas apelu wszystkich samorządowców powiatu lidzbarskiego, podkreślając, że policyjne sukcesy to efekt pozytywnej z nimi współpracy. Podczas apelu Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył policjantom akta mianowania na wyższe stopie policyjne oraz wyróżnił najbardziej zasłużonych policjantów z lidzbarskiej komendy. Medal za „Długoletnią Służbę”, który jest przyznawany przez Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa otrzymał kom. Leszek Jankowski I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz kom. Tomasz Gładkowski Komendant Komisariatu Policji w Ornecie, natomiast brązową odznakę „Zasłużony Policjant”przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych otrzymał podinsp. Piotr Koszczał Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz mł.asp. Euzebiusz Raiński – pomocnik dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Na zakończenie uroczystości nadinsp. Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował policjantom za ich zaangażowanie w służbę, która jest odpowiedzialna, trudna i wymagająca dużego poświęcenia ze strony każdego policjanta. Odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych z garnizonu warmińsko-mazurskiego. Tegoroczne Święto Policji jest bezpośrednio związane z obchodami 101. rocznicy powstania Polskiej Policji Państwowej oraz 95. rocznicy służby kobiet w Policji. Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje !

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA