Skanska rozbuduje drogę wojewódzką między Ornetą i Lidzbarkiem Warmińskim

Skanska rozbuduje drogę wojewódzką między Ornetą i Lidzbarkiem Warmińskim

Województwo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie powierzył firmie Skanska rozbudowę DW nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński. Inwestycja o wartości 78,2 mln zł netto potrwa do września 2014 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i polegać będzie na rozbudowie oraz przebudowie DW nr 513 na odc. Orneta (wraz z miejscowością Orneta) – Lidzbark Warmiński wraz z odcinkiem DW nr 511
(miejscowość Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska).- Rozbudowa niemal 40 km drogi  ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G – wyjaśnia Zbigniew Szynkowski, Menadżer Projektów, Skanska. Inwestycja  jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków województwa warmińsko – mazurskiego.

Zakres prac

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi DW nr 513 na określonych jej odcinkach, w tym również część DW
nr 511. Realizacja polegać będzie m.in.  na poszerzeniu jezdni i korony drogi, przebudowie skrzyżowań oraz uporządkowaniu warunków połączeń z drogami niższych klas. Skanska wybuduje także przydrożne parkingi, ogólnodostępne dla wszystkich typów pojazdów. W ramach zadania powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Zakres robót budowlanych obejmuje również przebudowę istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczych kolidujących
z rozbudową DW nr 513.- Przed nami stoi również zadanie obejmujące przebudowę wiaduktu PKP w miejscowości Orneta. Ta realizacja ma na celu zachowanie skrajni pionowej przejazdu, czyli obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem wraz z remontem elementów obiektu – mówi Zbigniew Szynkowski, Menadżer Projektu, Skanska.

Będzie bezpieczniej

Nowa droga będzie przyjazna pieszym i przede wszystkim bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
W ramach realizacji firmie Skanska zlecono budowę azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, a także na drodze głównej.Na nowym odcinku pojawią się ronda, które znacznie poprawią bezpieczeństwo na drodze spowalniając nieco ruch. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami dla podróżnych. Na czas realizacji inwestycji wykonawca odpowiada także za organizację ruchu tymczasowego, jak również organizację ruchu docelowego, po zakończeniu prac.Skanska w regionie

Projekt jest kolejną inwestycją Skanska na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W zeszłym roku firma zakończyła na tym obszarze m.in. budowę Regionalnego Centrum Informatycznego dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Obecnie Skanska realizuje budowę „Buspasów” w Olsztynie, rozbudowę i przebudowę Sądu Rejonowego w Olecku, a także na zlecenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego rewitalizację obiektów dawnego szpitala wojskowego w Olsztynie


ORNECIANKA POLECA
REKLAMA