Niewybuchy w Wapniku

Niewybuchy w Wapniku

Zdjęcie poglądowe

Policja

Tylko wczoraj (05.10.2020) lidzbarski dyżurny przyjął dwa zgłoszenia dotyczące niewybuchów na terenie powiatu lidzbarskiego. Zostały sprawdzone przez policyjnego pirotechnika i zabrane przez patrol saperski z jednostki w Lidzbarku Warmińskim celem zneutralizowania.

Wczoraj (tj. 05.10.2020 r.) oficer dyżurny lidzbarskiej komendy przyjął dwa zgłoszenia o odnalezieniu niewybuchów na polach w okolicach miejscowości Wapnik gm. Orneta. Zostały one odnalezione podczas prac rolnych. W obu przypadkach znalazcy postąpili prawidłowo zawiadamiając o tym fakcie policję i wskazując dokładnie miejsce odnalezienia. Wstrzymali się też od prac polowych, aby nie natknąć się na kolejne niewybuchy. Pierwsze zgłoszenie zostało zgłoszone koło godz. 08:00. Mężczyzna znalazł podczas prac polowych dwa pociski artyleryjskie. Drugie zgłoszenie było podobne, około godz. 13:00, na polu został odnaleziony pocisk przeciwpancerny 76 mm. W obu przypadkach na miejsce zdarzenia przyjechał policyjny pirotechnik rozpoznał znaleziska, sprawdził teren wokół znaleziska oraz przekazał informację dla patrolu saperskiego. Miejsce odnalezienia niewybuchu zostało zabezpieczone przez policję do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Lidzbarku Warmińskim. Po podjęciu niewybuchów przez saperów zostały one przewiezione na poligon celem neutralizacji.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA