Dzień Seniora w Henrykowie

Dzień Seniora w Henrykowie

Sołectwa

21 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie odbył się Dzień Seniora, Sołtys wraz z opiekunem Świetlicy zapewnili słodki poczęstunek, oraz zabawę taneczną. .„Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich.

Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki” Na uroczystość przybyło około 50 osób, seniorów, przybyli również Burmistrz Miasta Orneta Pan Ireneusz Popiel, Radny Gminy Orneta Leonard Gruba,ksiądz proboszcz Kazimierz Kordeczko, opiekun Świetlicy Wiejskiej w Woli Lipeckiej Pani Teresa Myślińska, Pani Sołtys z Nowego Dworu Pani Katarzyna Szefler, oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Witold Maruszak.

Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel podziękował wszystkim seniorom za odnalezienie sposobu na pogodny tryb życia poprzez otwarcie się, wyjście do świata, spotykanie się, wzajemną pomoc i życzliwość. Zaznaczył również ważną rolę, jaką seniorzy odgrywają w społeczeństwie, porównując ich mądrość i doświadczenie do cennych ksiąg, z których każdy, a szczególnie młode pokolenie powinno czerpać naukę. Pan Świetlicowy wraz z Sołtysem wręczyli najstarszym seniorom podziękowania Z bogatym programem artystycznym wystąpili dzieci ze Świetlicy, następnie Zaproszona kapela, oraz DJ Wodzirej z Ornety zapewniła seniorom wspaniałą wielogodzinną zabawę. Pojawiające się łzy wzruszenia i szczęścia potwierdzały potrzebę organizowania takich uroczystości. Dlatego pragniemy bardzo serdeczne podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Burmistrza Ornety, Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie Pana Jarosława Glińskiego, oraz sołtysa wsi Henrykowo Emil Rońda, oraz mieszkańcom za pomoc przy organizacji.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA