Historia Ornety - wystawa w Art Nova

Historia Ornety - wystawa w Art Nova

ArtNova

Wczoraj o godzinie 16.00 w galerii Art Nova otworzono wystawę "Historia Ornety". Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć prawdziwe perełki udostępnione przez Państwowe Archiwum w Olsztynie i Malborku.

Były to między innymi: Wilkierz-księga praw Ornety z 1772 roku, która była pierwszym zbiorem praw na Warmii, Dokumentacja kolejowa z początku XX w. dotycząca dworca i linii kolejowych, Kronika przebiegu zarazy, Inwentarz zamkowy, Księga Bractwa Kurkowego, Mapy miasta z różnych okresów Ornety Niestety, obiekty te dostępne były tylko przez niecałą godzinę i cały czas pod bacznym okiem ochrony ponieważ są bezcenne.

Część udostępnionych zbiorów pochodziło z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Ogromną atrakcją dla zwiedzających są też pozostałe z wystawionych przedmiotów. Podziw budzi perfekcyjnie wykonana makieta orneckiego zamku. Pomimo, że nie zachowały się żadne plany czy zdjęcia, udało się odtworzyć przypuszczalny wygląd zamku i okolicznych zabudowań. Miejscowa Parafia Rzymskokatolicka udostępniła Mszał z początku XVIII wieku, Biblię z 1727 roku oraz ornat. Dla miłośników kolejnictwa organizatorzy przygotowali makietę pierwszego dworca kolejowego w Ornecie oraz mnóstwo rekwizytów związanych z tematem kolei. Sporą część wystawy poświęcono przedmiotom codziennego użytku związanych pośrednio lub bezpośrednio z Ornetą oraz militariom.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA