Oddano do użytku wyremontowaną drogę powiatową 1399N

Oddano do użytku wyremontowaną drogę powiatową 1399N

Powiat

Kolejną oddaną do użytku inwestycją drogową jest wyremontowana droga powiatowa 1399N od granicy z powiatem braniewskim przez miejscowości Augustyny, Lejławki Wielkie, Lejławki Małe, Krzykały i Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej 507 na długości 3570 m.

Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa oraz wymianę istniejących załamanych i nieszczelnych przepustów pod drogą. Wyremontowano również skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną. Koszt inwestycji wyniósł 2.354 232,30 zł brutto, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Przypomnijmy, że był to drugi etap inwestycji. Pierwszy etap został zakończony w listopadzie 2018 roku i obejmował remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA