Ferie w Henrykowie - 2014

Ferie w Henrykowie - 2014

Sołectwa

W Henrykowie przez dwa tygodnie ferii odbywały się zajęcia plastyczne i muzyczne, kulinarne, wspólne wyjazdy dla dzieci. Pracownik Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie i Sołtys wsi Henrykowo zapraszali najmłodszych mieszkańców Henrykowa na zajęcia plastyczne i muzyczne, kulinarne.

Dzięki uzyskanym funduszom dzieci, oraz dorośli z Henrykowa podczas ferii mogli uczestniczyć w różnych ciekawych zajęciach, spotkaniach oraz wycieczkach. Były to zajęcia, prelekcja filmu dla dzieci ,,KRUDOWIE”, prelekcja Straży Miejskiej z Ornety,, Bezpieczne Ferie”, odbywały się zajęcia pieczenie ciasteczek, Bal Karnawałowy jak i również odbywały się w godzinach wieczornych zajęcia w Centrum Komputerowym w OSP Henrykowo, w drugiej połowie ferii w Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie gościliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie zorganizowane było wspólne karaoke jak i również dyskoteka, wspólnie wyjechaliśmy do MDK w Ornecie na Bal Karnawałowy organizowany przez pracowników MDK wspólnie razem wyjechaliśmy z Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie, Świetlica Wiejska w Woli Lipeckiej, Świetlica Wiejska z Nowego Dworu, Świetlica Wiejska w Mingajnach, Punkt Filii Biblioteki z Henrykowa. Zajęcia również odbywały się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie ( wspólne gry zabawy). W ostatnim dniu ferii zorganizowano wspólny wyjazd do kina Helios w Olsztynie. Zajęcia podczas ferii również były prowadzone w Bibliotece w Henrykowie.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA