Spalarnia śmieci

Spalarnia śmieci

Gmina

Temat budowy "spalarni" na lotnisku zdominował rozmowy mieszkańców gminy Orneta. W przeważającej części ludzie są przeciwni planowanej inwestycji. Chcemy państwu przytoczyć wypowiedzi burmistrzów w temacie spalarni zamieszczone na naszym forum.

Jako pierwszy zabrał głos pan Andrzej Ołtuszewski - były Burmistrz Ornety. Poniżej cytujemy post zamieszczony 15 kwietnia 2013 roku.

 Szanowni Państwo Przeczytałem wszystkie wpisy na forum i też jestem wielkim przeciwnikiem budowy spalarni odpadów na terenie byłego lotniska i zrobię wszystko, aby do tego nie dopuścić. Sprawa spalarni jak już ktoś słusznie zauważył zaczęła się pod koniec mojej drugiej kadencji w październiku 2010 roku. Z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie budowy spalarni wystąpił mieszkaniec Ornety Pan Andrzej Janulewicz Prezes Zarządu firmy MINERAL S.A. z Warszawy.

Zgodnie z przepisami prawa takie postanowienie wydałem miesiąc później i rygorystycznie określiłem w nim obowiązek przeprowadzenia zawartych w dwóch punktach 17 ocen, analiz, wskazań i warunków, które trzeba spełnić. Po miesiącu zawiesiłem postanowienie do czasu przedstawienia żądanych dokumentów oraz powiadomiłem wnioskodawcę o zaległościach należnych za podatek od nieruchomości do budżetu gminy. Wyglądało, że wnioskodawca odstąpił od inwestycji, gdyż nie był w stanie spełnić postawionych 17 wymogów, a ja zakończyłem kadencję. Jakie było moje zdziwienie jak się dowiedziałem w kwietniu 2013 roku, że Pan Andrzej Janulewicz obecnie Wiceprezes Zarządu firmy MINERAL z Warszawy w grudniu 2011 roku po raz drugi zażądał wydania postanowienia w przedmiotowej sprawie i takowe otrzymał ponownie w styczniu 2012 roku tylko z jednym postawionym warunkiem i to na dwie działki. Burmistrz Popiel wydał nowe bardzo okrojone postanowienie, które do dziś zostało spełnione.

Ukrywanie przez przeszło rok toczącego się postępowania i nie liczenie się ze zdaniem lokalnej społeczności uważam za skandaliczne. Zmiana rygorystycznego postanowienia na łatwe do spełnienia uważam za nieuzasadnione działania na korzyść występującego i narażenie wszystkich mieszkańców oraz zwierząt na różnego rodzaju choroby, a użytkowników gruntów na skażenie gleby. Po raz kolejny mieszkańcy Ornety zostali postawieni przed faktem dokonanym i potraktowani bez należytego szacunku przez Burmistrza Ornety . Mam nadzieję iż wyborcy w niedługim czasie odpowiednio ocenią pracę i prawdomówność naszego włodarza i jego gorących popleczników w radzie. Uważam, że nabycie obiektu pokoszarowego, utworzenie strefy przedsiębiorczości, połączenie szkół i wybudowanie spalarni powinno odbyć się przy szerokich konsultacjach społecznych, gdyż te decyzje niosą za sobą koszty finansowe i społeczne, które spadną na naszych mieszkańców.

 


17 kwietnia do całej sprawy odniósł się pan Ireneusz Popiel - obecny Burmistrz Ornety. Poniżej cytujemy  całą wypowiedź z naszego forum.

 Trudno polemizować w sytuacji, kiedy większość forumowiczów nie zna oficjalnych wniosków, opinii i szczegółów przedsięwzięcia czy dokumentacji zgromadzonej w prowadzonych od sierpnia 2010r. postępowaniach administracyjnych w tym zakresie. Poprzez brak kontaktu z rzeczywistą dokumentacją w poruszanym temacie, skazujemy się wyłącznie na społeczne odczucia, a te szczególnie na forum internetowym można niestety kształtować w sposób czysto techniczny w pożądanym przez siebie kierunku.

Niezależnie jednak od tych możliwości technicznych, w sytuacji szerzenia nierzetelnych informacji w temacie zamierzeń na byłym lotnisku w Ornecie, muszę pewne rzeczy nazwać po imieniu . Pan Ołtuszewski – były Burmistrz, przegrany w ostatnich wyborach - szuka przed kolejną turą wyborów każdej szansy odbudowania utraconego za swoją dotychczasową działalność wizerunku. Posuwa się przy okazji tej dyskusji do nieprawdziwych stwierdzeń i insynuacji :

1)Pomylił Pan czas lub doskwierają Panu zaniki pamięci. Pierwszy wniosek spółki warszawskiej wpłynął na początku sierpnia 2010 i w tym przypadku zostało po raz pierwszy wszczęte przez Pana postępowanie administracyjne. Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę 29.09.2010 w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia. Drugi został złożony w październiku 2010r. Pan we wpisie na forum pamiętał tylko o jednym wniosku , tym z października 2010 – chociaż nie odbiegał on swoją treścią od poprzedniego, niewielka różnica dotyczyła jedynie lokalizacji (również w obrębie lotniska).

2)Posunął się Pan do niczym nieuzasadnionej interpretacji dokonując wpisu cyt. „Wygląda na to, że wnioskodawca odstąpił od inwestycji, gdyż nie był w stanie spełnić postawionych 17 wymogów, a ja zakończyłem kadencję” Otóż wyglądało to tak Panie Ołtuszewski, że wnioskodawca wycofał ponownie wniosek (podobnie jak i za Pana kadencji)- w związku ze zmianą lokalizacji planowanej inwestycji (i też w obrębie lotniska, tj. w strefie, w której wnioskodawca dysponuje własnością nieruchomości).

To nie jedyny przypadek, gdy manipuluje, omija lub nie pamięta Pan p.Ołtuszewski faktów w prowadzonym przez Pana w tej sprawie postępowaniu . Brak pamięci nie wróży dobrze rzetelnej ocenie faktów. Proszę też nie przeceniać swojej roli w procesie ustalania warunków środowiskowych realizacji tego przedsięwzięcia. Nie wymyślił Pan żadnych nowatorskich i dodatkowych warunków oprócz warunków ustalonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego. W obecnym postępowaniu zobowiązano do przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, który jest przewidziany w ustawie.

Nie można zobowiązać do niczego więcej i Pan też w przywołanych swoich 17 wymogach nie zażądał niczego więcej. Do spełnienia wszystkich wymogów i warunków stawianych przez polskie prawodawstwo został wnioskodawca przedsięwzięcia zobowiązany w postępowaniu prowadzonym przez obecnego burmistrza. Manipuluje Pan nazewnictwem i świadomością czytelników i kreuje się Pan niczym na Głównego Ekologa Ornety. To smutne – tak bez wiedzy, przygotowania i kwalifikacji - cel Pana postępowania jest łatwy do odczytania , ZYSK POLITYCZNY.

Nie jest Pan ani gotowy , ani przygotowany i do nowych wyzwań, i do nowej polityki - tej gospodarczej i tej społecznej. Jedynie co Pan potrafi to gmatwać ludziom w głowach, rozdzielać funkcje i granty oraz politykować we własnym interesie. Na szczęście ten czas już przechodzi do przeszłości. Nie da się już tak żyć. Nic już nie przesłoni faktu, że Pan” mniej zarobił niż przejadł”. Wyborcy zawsze mogą wybierać i w tym wyborze się już nie będą mylić – niezależnie od kandydatur- Pańskiej, mojej czy innej. Pozdrawiam

 

Temat na naszym forum

Informacja ze strony internetowej UM

Negatywna decyzja Burmistrza Ornety odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu lotniska

 

Wypowiedź pana Burmistrza dla TV Orneta

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA