Powiatowy Dzień Edukacji oraz Spotkanie z Talentem 2019

Powiatowy Dzień Edukacji oraz Spotkanie z Talentem 2019

Powiat

Edukacja jest ważna nie tylko wśród młodzieży ale również wśród dorosłych, ponieważ dobrze wykształcony i wychowany młody człowiek stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.

Długotrwały proces edukacyjny wymaga kreatywności, konsekwencji w działaniach oraz determinacji poszukiwaniu pomyślnych rozwiązań problemów młodzieży szkolnej. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który ustanowiony został na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji 11 października 2019 r. w murach Lidzbarskiego Domu Kultury odbyły się obchody XX-go Powiatowego Dnia Edukacji i XIV-go Powiatowego „Spotkanie z Talentem”.

Wśród przybyłych gości byli

  • Poseł na Sejm RP Jacek Protas
  • Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie Leszek Potorski
  • Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Chyl
  • Prezes Zarządu PWiK w Lidzbarku Warmińskim Sebastian Kuźniewski,
  • burmistrzowie, wójtowie, księża, przedstawiciele służb mundurowych i związków zawodowych, radni, dyrektorzy szkół i bibliotek, kierownicy jednostek powiatowych, nauczyciele, trenerzy, uczniowie oraz ich rodzice.

Po powitaniu i przemówieniu Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja oraz zaproszonych gości przystąpiono do wręczania Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Starosty Lidzbarskiego. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W roku szkolnym 2018/2019 dwóch nauczycieli po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Po ślubowaniu Wicestarosta Lidzbarski, a zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” Jarosław Kogut, poinformował wszystkich obecnych na sali o decyzji Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom Warmiński” o nadaniu Posłowi na Sejm RP Jackowi Protasowi tytułu „Przyjaciel Warmii”. Pamiątkową statuetkę wręczył Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” Jarosław Kogut.

Drugą częścią wydarzenia było XIV Powiatowe „Spotkanie z Talentem” którego laureatami zostało łącznie 11 uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie, MDK-u, SOSW w Lidzbarku Warmińskim i szkół.

Przyznane zostały również stypendia Prezesa Rady Ministrów za wysokie osiągnięcia i najlepsze wyniki w nauce, Stypendium roczne Starosty Lidzbarskiego, Stypendium sportowe Starosty Lidzbarskiego za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz Nagroda Starosty Lidzbarskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Dwóch trenerów otrzymało Nagrodę Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W tym roku, 4 października odbył się III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lidzbarskiego. Tytuł laureata po raz trzeci obroniła drużyna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, która z rąk Starosty Lidzbarskiego odebrała zwycięski puchar.

Wydarzeniu towarzyszyły znakomite występy wokalne i artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży.

 

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA