Skarga Kapituły Warmińskiej na nadużycia Krzyżaków - Forum Ornecianki
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT:

Skarga Kapituły Warmińskiej na nadużycia Krzyżaków 2022/04/16 16:15 #1

Skarga na nadużycia Krzyżaków redagowana przez Mikołaja Kopernika. Fragmenty dotyczące okolic Ornety

"Po piąte. Również uskarza się kapituła co do dóbr Baysen w obwodzie Wormditskim położonych, które to dobra w początku ich założenia zawsze lennemi były dobrsami i przez kupno jak wyżej powiedziano od kapituły nabytc zostały a rzeczony Jerzy Baysen prawo odkupu tych dóbr sobic zastrzegł. Niezważając na to Wielki Mistrz rzeczone dobra wraz z miastem Wormditt zajął i dotychczas kapitule nie zwrócił. Ponieważ zaś kapituła wszelkich ciężarów i obowiązków jakich jakie jej się pełnić należy swemu suwerenowi albo komukolwiek do kogo zarząd dzisiejszy dóbr uroczyście należy, dotrzymać się obowięzuje, spodziewa się przeto kapituła, że dobra te zwrócone jej będą."

"Po szóste. Również żąda kapituła zwrotu dóbr Elditten i Kleynenberg w obwodzie Wormditskim położonych, które po wszystkie czasy łennemi były dobrami i po części przez prawne kupno prawnie na kapitułę przeszły, a którr kapituła przez kilka lat prawnie posiadała. Teraz zaś posiadania dóbr tych przez Wielkiego Mistrza pozbawiona, spodziewa się kapituła, że wraz z zwrotem wszystkich wyżej wzmiankowanych ciężarów prawnie jej zwrócone zostaną."

„Tem wyżej wzmiankowauem zażaleniem i tem pismem, prześwietna kapituła Warmińska i jej deputaci wysłani; do szanownych stanów Jego Królewskiej Mości króla Polskiego, na ten sejm w Grudziądzu zebranych,z należną uległością żałosną zanoszą skargę i proszą Ich łaskawości i Wysokości ażeby z Panem Wielkim Mistrzem albo z jego książęcemi panami i delegowanymi w taki sposób uradzili i tak rzecz tę postanowili, ażeby te miasta i wsie, które wbrew wszelkich układów, a nawet podczas obecnego rozejmu, kościołowi Warmińskiemu odebrane, i jak wyżej wykazano bezprawnie zatrzymane i nadal przy zakonie pozostawione, temuż kościołowi, znowu oddane i zwrócone zostały i dalej żeby inaczój, jak to wykazano, wedle słuszności i prawa postępowano"
„Tego się rzeczona kapituła od Ich łaskawości i od Ich Wysokości, z ofiarowaniem usług należnych pokornie doprasza."
Prawda? Nie ma takiej.
  • Strona:
  • 1