Siatka Miłosierdzia

Siatka Miłosierdzia

SP1

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie po raz kolejny włączyło się w akcję organizowaną przez Caritas „Siatka miłosierdzia”.

Uczniowie prawie wszystkich klas pod opieką swoich wychowawców przynieśli artykuły spożywcze oraz chemiczne, którymi wypełnili swoje klasowe siatki miłosierdzia. Artykuły te trafiły już do rodzin potrzebujących, dotkniętych nieszczęśliwymi kolejami losu oraz osób w podeszłym wieku. Udało się łącznie przygotować 17 siatek miłosierdzia. Za wykorzystanie okazji do czynienia dobra, przyniesione artykuły i włączenie się w akcje składamy serdeczne Bóg zapłać! Szczególne podziękowania dla klas, które zgromadziły najwięcej produktów i tak: klasie VIa wraz z wychowawcą Marią Taraszkiewicz, klasie IVa wraz z wychowawcą p. Katarzyną Krasińską, IIb wraz z wychowawcą p. Zytą Nędzi. Ks. Maciek

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA