Kamienie milowe historycznej Warmii

Kamienie milowe historycznej Warmii

Powiat

Kamienie milowe historycznej Warmii - to temat konferencji zorganizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa które w tym roku przebiegają pod hasłem - Kamienie milowe - historia, kultura, nauka.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim. W czasie spotkania wykłady wygłosili znani historycy, prof. Stanisław Achremczyk, prof. Janusz Hochleitner oraz prof. Józef Włodarski. Szczególny nacisk położyli na przełomowe daty w historii Warmii. Prof. Achremczyk w swej prelekcji zatytułowanej "Warmia w czasach biskupa Ignacego Krasickiego" przybliżył zebranym tą wielce zasłużoną dla Polski i Warmii postać.

Po nim zabrał głos Dr hab. Janusz Hochleitner z odczytem "Lidzbark Warmiński jako stolica Warmii i ważny ośrodek katolickiego ruchu społecznego. Ostatni wykład "Warmia i Lidzbark Warmiński w 1945 roku - przerwane dziedzictwo kulturowe?" przedstawił prof. Józef Włodarski. Na zakończenie konferencji zagrał zespół Les Mistiques w składzie: Julia Ziętek, Edyta Czerniewicz i Katarzyna Markiewicz. Trio zagrało dwa utwory pochodzącego z Ornety kompozytora Marka Czerniewicza oraz trzy w jego opracowaniu. W sali konferencyjnej można było obejrzeć wystawę prac fotograficznych Piotra Targońskiego zatytułowaną "Krajobrazy Warmii"

 

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA