Ornecki Zamek kiedyś, dziś i w 2090

Ornecki Zamek kiedyś, dziś i w 2090

Gmina

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historyczno - plastycznym. Cele konkursu rozwijanie wiedzy o historii Warmii budowanie tożsamości lokalnej i historycznej inspirowanie twórców do rozwijania talentów plastycznych.

Konkurs przewiduje wykonanie przez uczestników konkursu prac związanych z architekturą dawnego Zamku Biskupów Warmińskich w Ornecie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1.) Prace powinny opierać się na podstawie dostępnych dokumentów, rycin oraz rysunków. Organizator dopuszcza możliwość indywidualnej interpretacji wizji Zamku z uwzględnieniem danych historycznych.

Zasady uczestnictwa Technika wykonania: rysunek, malarstwu, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, makieta • rozmiar prac dowolny. Każdy uczestnik powinien zrobić 3 prace zgodnie z tytułem konkursu.

Najlepsze prace zostaną, zaprezentowane na wystawie w Galerii Art - Nova. Na odwrocie prac należy umocować w trwały sposób kartę zgłoszeniowa. Prac prosimy nie zwijać w rulon, nic zginać, konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, szkól średnich i osób dorosłych. Prace plastyczne z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ornecie do dnia 24.03.20 16 r. w godzinach ( pn- pt- godz. 7.30 do 14.30)

Ogłoszenie wyników konkursu będą dostępne na stronie, www.orneta.pl/

Nagrody i wyróżnienia miejsce — czek o wartości 200 zł miejsce - czek o wartości 100 zł wyróżnienie - czek o wartości 50 zł

Prace zostaną pokazane na wernisażu i wystawie w Galerii Art — Nova. Orneta Ul. Rycerska. Skład jury powołany przez organizatora oceni prace tło dnia 31 .032016 r. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora konkursu Iwony Dombek Rybczyńskiej w Urzędzie Miejskim w Onecie, Plac Wolności 26, pokój nr 9,Tel 55 / 22-10-209

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA