Gmina

W piątek, 10 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim uroczyście podpisano umowy dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Burmistrz Ornety informuje, że do końca lutego 2020 r. uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz ponadpodstawowych będących mieszkańcami gminy Orneta mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Ornety za wysokie wyniki w nauce lub w zakresie twórczości artystycznej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Z inicjatywy Burmistrza Ornety od dnia 01 stycznia 2020 roku rusza w Ornecie Wypożyczalnia Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych W ramach pilotażowego projektu „Bezpłatne Wypożyczalnie Rowerów Trójkołowych” Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przekazał do Urzędu Miejskiego w Ornecie 3 rowery trójkołowe różnej wielkości na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców i innych osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Orneta.

Urzędujący Burmistrz Ornety w niedzielnych wyborach wywalczył sobie pomad 60% poparcie wyborców zdobywając 3006 głosów. Wynik ten zapewnił mu bezproblemową reelekcję .

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA