Powiat

Powiat

Posiedzenie sztabu kryzysowego

Federacja Rosyjska dokonała napaści na Ukrainę, która przerodziła się w działania wojenne, dokonując już w 2014 roku zajęcia Krymu oraz anektując część obwodu Ługańskiego i Donieckiego, dając dowody na całkowite podporządkowanie polityce Rosji. Jest to złamanie Karty Narodów Zjednoczonych, których Ukraina była członkiem założycielskim w 1945r.

Kolejną oddaną do użytku inwestycją drogową jest wyremontowana droga powiatowa 1399N od granicy z powiatem braniewskim przez miejscowości Augustyny, Lejławki Wielkie, Lejławki Małe, Krzykały i Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej 507 na długości 3570 m.

W czwartek, 20 sierpnia 2020 r. w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji regionalnego projektu promocyjnego „Szlak Świętej Warmii”.

Edukacja jest ważna nie tylko wśród młodzieży ale również wśród dorosłych, ponieważ dobrze wykształcony i wychowany młody człowiek stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.

We wtorek, 18 sierpnia Starosta Lidzbarski Jan Harhaj spotkał się z dyrektorami jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski. W trakcie spotkania omówiono obecną sytuację związaną z przygotowaniem do nowego roku szkolnego oraz kwestie bezpieczeństwa uczniów w związku z trwającą pandemią.

We wtorek, 7 stycznia br. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj spotkał się z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej aby podsumować miniony 2019 r. pod względem zrealizowanych zadań.

7 września 2019 r. w Pilniku (Gmina Lidzbark Warmiński odbyły się XI Dożynki Powiatu Lidzbarskiego, których współorganizatorem była Gmina Lidzbark Warmiński. Starostami Dożynek XI Dożynek Powiatowych byli Państwo Joanna i Tomasz Kimbar.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA