Powiat

Powiat

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim o godzinie 10:00 odbyło się cykliczne spotkanie z przedstawicielami wodociągów zlokalizowanych w powiecie lidzbarskim.

Posiedzenie sztabu kryzysowego

Federacja Rosyjska dokonała napaści na Ukrainę, która przerodziła się w działania wojenne, dokonując już w 2014 roku zajęcia Krymu oraz anektując część obwodu Ługańskiego i Donieckiego, dając dowody na całkowite podporządkowanie polityce Rosji. Jest to złamanie Karty Narodów Zjednoczonych, których Ukraina była członkiem założycielskim w 1945r.

We wtorek, 18 sierpnia Starosta Lidzbarski Jan Harhaj spotkał się z dyrektorami jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski. W trakcie spotkania omówiono obecną sytuację związaną z przygotowaniem do nowego roku szkolnego oraz kwestie bezpieczeństwa uczniów w związku z trwającą pandemią.

We wtorek, 7 stycznia br. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj spotkał się z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej aby podsumować miniony 2019 r. pod względem zrealizowanych zadań.

Kolejną oddaną do użytku inwestycją drogową jest wyremontowana droga powiatowa 1399N od granicy z powiatem braniewskim przez miejscowości Augustyny, Lejławki Wielkie, Lejławki Małe, Krzykały i Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej 507 na długości 3570 m.

W czwartek, 20 sierpnia 2020 r. w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji regionalnego projektu promocyjnego „Szlak Świętej Warmii”.

Edukacja jest ważna nie tylko wśród młodzieży ale również wśród dorosłych, ponieważ dobrze wykształcony i wychowany młody człowiek stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.

Więcej artykułów…

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA