Krasnalkowy Projekt Od żołędzia do dębu, czyli skąd się biorą drzewa?

Przedszkola
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W naszym przedszkolu od wielu lat systematycznie realizowane są działania z zakresu szeroko rozumianej ekologii. W te działania, pod czujnym okiem wychowawcy – Agnieszki Lejkowskiej, aktywnie włączyły się też najmłodsze dzieciaki z grupy Krasnale, które z zapałem zaangażowały się w realizację projektu Od żołędzia do dębu, czyli skąd się biorą drzewa? Pomysł przedsięwzięcia zrodził się spontanicznie w trakcie aranżacji jesiennego kącika przyrody z wykorzystaniem naturalnych darów lasu. Jeden z wychowanków przyniósł do przedszkola żołędzie, które w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych zaczęły kiełkować. Fakt ten wzbudził wielkie zainteresowanie dzieciaków, sprowokował je do dociekania przyczyny tego zjawiska, zmotywował do poszukiwania odpowiedzi na pytanie co z tego wyrośnie?

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

Etap I – zagospodarowanie naturalnych okazów umieszczenie przez dzieci żołędzi w kąciku przyrody i systematyczna obserwacja zmian zachodzących w wyglądzie okazów

Etap II – jesienna wycieczka do lasu spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w jesiennej szacie, wspólne poszukiwanie żołędzi, poznawanie nazwy i wyglądu (w bezpośrednim kontakcie), drzew rodzących żołędzie oraz przekazanie pracownikom Nadleśnictwa zebranych przez najmłodsze grupy przedszkolne zapasów dla zwierząt

Etap III – hodowla roślin wysadzenie najsilniejszych okazów do kiełkownicy i doniczki, systematyczna obserwacja (przez gospodarzy, wychowanków pozostałych grup przedszkolnych, personel, rodziców, gości), kolejnych etapów rozwoju roślin, a także systematyczna pielęgnacja przez dzieci (pod czujnym okiem personelu), hodowanych roślin oraz okresowa ocena kondycji hodowanych roślin przez zaprzyjaźnionego leśniczego

Etap IV – wiosenna wycieczka do lasu organizacja, w ramach obchodów, w przedszkolu Dnia Ziemi, wycieczki do leśniczówki, wspólne nasadzenie najsilniejszych okazów wyhodowanych dębów na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Orneta, nadanie nowo nasadzonym drzewom miana Przedszkolaczek i spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w wiosennej szacie oraz poszukiwaniu rosnących w pobliżu dębów

Etap V zawarcie obustronnego porozumienia pomiędzy przedszkolakami, a zaprzyjaźnionym leśniczym, w sprawie przekazania opieki nad nasadzonymi roślinami pracownikom Nadleśnictwa Orneta W efekcie realizacji projektu Krasnale (oraz zainteresowane projektem dzieciaki ze starszych grup przedszkolnych): - miały możliwość budowania dziecięcej wiedzy o świecie przyrody - pogłębiły zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym - nabyły umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych w trakcie bezpośredniej obserwacji - kultywowały tradycje przedszkolne poprzez aktywne włączanie się w obchody Dnia Ziemi - poprzez sadzenie wyhodowanych w przedszkolu sadzonek dębów aktywnie włączyły się w działania proekologiczne na rzecz środowiska przyrodniczego i lokalnego - poznały wybrane gatunki drzew oraz wzbogaciły i utrwaliły wiadomości na temat ich roli w przyrodzie - poznały specyfikę pracy leśnika i jego rolę jako opiekuna przyrody - uwrażliwiły się na piękno otaczającej nas przyrody - rozwinęły poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze - promowały wśród społeczności przedszkolnej i lokalnej zachowania proekologiczne - integrowały się z pozostałymi grupami przedszkolnymi we wspólnych działaniach.

Display/3/PM_jesien_2-750-300

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na aktywny udział społeczności przedszkolnej w ogólnospołecznych akcjach służących propagowaniu działań na rzecz szeroko rozumianej ekologii, stworzyła wychowankom warunki do poznawania przyrody oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami ekologii, umożliwiła kultywowanie tradycji przedszkolnych i lokalnych oraz kontynuację współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Działania zaproponowane w ramach Projektu przyniosły wymierne efekty, które warte są propagowania na szerszym forum.

 

 

 

Forum - ostatnie posty