Artykuły

W naszym przedszkolu od wielu lat systematycznie realizowane są działania z zakresu szeroko rozumianej ekologii. W te działania, pod czujnym okiem wychowawcy – Agnieszki Lejkowskiej, aktywnie włączyły się też najmłodsze dzieciaki z grupy Krasnale, które z zapałem zaangażowały się w realizację projektu Od żołędzia do dębu, czyli skąd się biorą drzewa? Pomysł przedsięwzięcia zrodził się spontanicznie w trakcie aranżacji jesiennego kącika przyrody z wykorzystaniem naturalnych darów lasu. Jeden z wychowanków przyniósł do przedszkola żołędzie, które w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych zaczęły kiełkować. Fakt ten wzbudził wielkie zainteresowanie dzieciaków, sprowokował je do dociekania przyczyny tego zjawiska, zmotywował do poszukiwania odpowiedzi na pytanie co z tego wyrośnie?

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

Etap I – zagospodarowanie naturalnych okazów umieszczenie przez dzieci żołędzi w kąciku przyrody i systematyczna obserwacja zmian zachodzących w wyglądzie okazów

Etap II – jesienna wycieczka do lasu spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w jesiennej szacie, wspólne poszukiwanie żołędzi, poznawanie nazwy i wyglądu (w bezpośrednim kontakcie), drzew rodzących żołędzie oraz przekazanie pracownikom Nadleśnictwa zebranych przez najmłodsze grupy przedszkolne zapasów dla zwierząt

Etap III – hodowla roślin wysadzenie najsilniejszych okazów do kiełkownicy i doniczki, systematyczna obserwacja (przez gospodarzy, wychowanków pozostałych grup przedszkolnych, personel, rodziców, gości), kolejnych etapów rozwoju roślin, a także systematyczna pielęgnacja przez dzieci (pod czujnym okiem personelu), hodowanych roślin oraz okresowa ocena kondycji hodowanych roślin przez zaprzyjaźnionego leśniczego

Etap IV – wiosenna wycieczka do lasu organizacja, w ramach obchodów, w przedszkolu Dnia Ziemi, wycieczki do leśniczówki, wspólne nasadzenie najsilniejszych okazów wyhodowanych dębów na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Orneta, nadanie nowo nasadzonym drzewom miana Przedszkolaczek i spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w wiosennej szacie oraz poszukiwaniu rosnących w pobliżu dębów

Etap V zawarcie obustronnego porozumienia pomiędzy przedszkolakami, a zaprzyjaźnionym leśniczym, w sprawie przekazania opieki nad nasadzonymi roślinami pracownikom Nadleśnictwa Orneta W efekcie realizacji projektu Krasnale (oraz zainteresowane projektem dzieciaki ze starszych grup przedszkolnych): - miały możliwość budowania dziecięcej wiedzy o świecie przyrody - pogłębiły zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym - nabyły umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych w trakcie bezpośredniej obserwacji - kultywowały tradycje przedszkolne poprzez aktywne włączanie się w obchody Dnia Ziemi - poprzez sadzenie wyhodowanych w przedszkolu sadzonek dębów aktywnie włączyły się w działania proekologiczne na rzecz środowiska przyrodniczego i lokalnego - poznały wybrane gatunki drzew oraz wzbogaciły i utrwaliły wiadomości na temat ich roli w przyrodzie - poznały specyfikę pracy leśnika i jego rolę jako opiekuna przyrody - uwrażliwiły się na piękno otaczającej nas przyrody - rozwinęły poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze - promowały wśród społeczności przedszkolnej i lokalnej zachowania proekologiczne - integrowały się z pozostałymi grupami przedszkolnymi we wspólnych działaniach.

Display/3/PM_jesien_2-750-300

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na aktywny udział społeczności przedszkolnej w ogólnospołecznych akcjach służących propagowaniu działań na rzecz szeroko rozumianej ekologii, stworzyła wychowankom warunki do poznawania przyrody oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami ekologii, umożliwiła kultywowanie tradycji przedszkolnych i lokalnych oraz kontynuację współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Działania zaproponowane w ramach Projektu przyniosły wymierne efekty, które warte są propagowania na szerszym forum.

 

 

 

W maju 2018r. , w ramach realizacji projektu kuratoryjnego SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU, ogłoszony został w naszym przedszkolu rodzinny konkurs fotograficzny JA I MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE. Celem konkursu było ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, rozwijanie wiedzy i zainteresowań urbanistyką i kulturą własnego miasta, rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym, rozbudzanie zamiłowania do rodzimej przyrody oraz zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu. 25.05.2018r., JURY - Panie Justyna Podleś i Honorata Wójcik , po arcytrudnej i burzliwej dyskusji, wyłoniły laureatów konkursu. Uroczystego wręczenia nagród oraz okazjonalnych dyplomów dokonano, 29.05.2018r. , w trakcie Przedszkolnego Festynu Rodzinnego Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Ornety, Pana Ireneusza Popiela, a także hojności właściciela Pizzerii FACTORY i właścicieli lodziarni SŁODKA ITALIA oraz właścicieli HOTELU PRUSKIEGO, nagrody ufundowano wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia.

LAUREACI KONKURSU:

I MIEJSCE – Ireneusz Osiński

II MIEJSCE – Antoni Ciećka

III MIEJSCE – Alicja Kowalczuk 

WYRÓŻNIENIE 

 • Nikola Niedźwiadek
 • Katarzyna Ślepokura

NAGRODY POCIESZENIA OTRZYMALI:

Szymon Kowalczuk

 • Maksymilian Woźniak
 • Marcel Dargacz
 • Roksana Muszka
 • Szymon Gontarczyk
 • Barbara i Nadia Chodkowskie

W imieniu Pani Dyrektor, personelu, wychowanków przedszkola oraz własnym, koordynatorzy konkursu – Panie Agnieszka Lejkowska i Ewa Korwel, pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem wspomogli nas w realizacji konkursu

 

 

 

Nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli realizację projektu Erasmus + FEEL the forest. Pierwsza mobilność oraz spotkanie z partnerami projektu odbywa się w miejscowości Ruciane Nida. Gospodarzem spotkania jest Zespół Szkół Leśnych. Naszą szkołę reprezentują Anna Dzikiewicz, Danuta Kamińska, Ewa Wowk, Anna Wróblewska i Monika Życzko. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu IT, prezentują swoje szkoły, wymieniają doświadczenia i uzgadniają wspólne działania w ramach realizacji PROJEKTU.

 

 

 

5 października 2018 roku w auli orneckiego liceum miało miejsce spotkanie w ramach projektu „Opowieści łączą pokolenia”. W bieżącym etapie projektu jest to opowieść 8 osób. W czasie spotkania w naszym liceum swoją opowieścią podzieliły się z młodzieżą cztery z nich. Wzruszającymi historiami podzielili się z nami: p. Edwarda Koniecko, p. Jadwiga Majewska, p. Jan Szydłowski oraz za pośrednictwem zdjęć – p. Janina Madrak. Wszystkie opowieści w poruszający sposób przedstawiały historie rodzin repatriantów, dodatkowo zaś sielskie dzieciństwo dzieci w tychże rodzinach oraz beztroski czas nauki w naszej szkole. Oprawę spotkania stanowiła wystawa zdjęć autorstwa p. Honoraty Wójcik – Orneta dawniej i dziś oraz wystawa najstarszych kronik szkoły.

Dziękujemy organizatorom spotkania – gospodarzowi szkoły – p. Jerzemu Janulewiczowi oraz p. Annie Lipińskiej, p. Józefowi Uzarowi, p. Radosławowi Ignaciukowi

 

 

 

 

 

Spotkania policjantów z przedszkolakami to element na stałe wpleciony w naszą pracę. Jest on bardzo ważny ponieważ ma charakter edukacyjny i pozwala dzieciom nabyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci od najmłodszych lat przyswajają informacje o różnego rodzaju zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się na co dzień w trakcie zabawy w domu, na podwórku czy na drodze. Od początku roku szkolnego mundurowi w ramach spotykają się z uczniami szkół podstawowych oraz przedszkolakami, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Podczas pogadanek omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i radzą jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci pokonujący codzienną drogę do szkoły, przedszkola oraz domu. Tym razem orneccy policjanci – mł.asp. Przemysław Januszewski i sierż. szt. Łukasz Machowicz odwiedzili najmłodszych z Przedszkola nr 1 i 2 w Ornecie. W trakcie spotkania mundurowi zaprezentowali sprzęt mundurowy. Tematem wiodącym spotkania były bezpieczne zachowania na drodze, w domu oraz na placu zabaw. Policjanci przypomnieli małym uczestnikom jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Opowiedzieli o pracy policjantów, aby dzieci wiedziały, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie pomocy, w tym również dzieciom Zajęcia były również dobrą okazją do przypomnienia numerów alarmowych oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Policjanci dziękują dzieciom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. Zwracają się jednocześnie do rodziców, by prawidłowymi zachowaniami utrwalali u dzieci prezentowane zasady bezpieczeństwa.

 

 

Sąpy to wieś tematyczna, która określana jest „Babią Doliną”. A w tej miejscowości znajduję się malowniczy zakątek, ukryty pod nazwą „Ziołowy Dzbanek”. To właśnie tam, niedawno zawitała klasa IIA i IIIB LO. Małżeństwo nauczycieli, prowadzące tą agroturystykę-Zagrodę Edukacyjną , zapoznało nas z tradycją, obcowaniem z naturą, zapachami tegorocznych polnych i ogrodowych ziół i innych roślin. M.in. Artemisia „Cola Bush”, to pewna odmiana bylicy o zapachu coca-coli, której aromatu nie sposób było nie poczuć. Podzieleni na dwie grupy spędziliśmy niesamowicie relaksujący i twórczy czas, bowiem niektórzy z nas pod okiem pani instruktor tworzyli „baby” czyli kolorowe lalki motanki-,,Ziarnuszki" z sentencją dotyczącą ochrony domu, szczęścia w nim na całe życie. Wiata garncarska była przede wszystkim „czystą” zabawą. Z niekształtnej gliny, stworzyliśmy własnymi rękoma niesamowite świeczniki. A kilka osób przy kołach garncarskich, próbowała swoich sił w wyrobie naczyń. Na koniec, zwiedziliśmy Chatę Zielarską oraz mini zoo. Ostatnie chwile przypieczętowało wspólne ognisko i pyszne babeczki.

 {gallery}ZSO/sapy{/gallery}

 

 

W dniu 27 września 2018 r. w ZSZ CKU w Ornecie odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 8 kandydatów znajdujących się na liście wyborczej, każdy uczeń mógł oddać głos na maksymalnie 2 osoby. Zgodnie z ordynacją wyborczą, skład Rady Samorządu Uczniowskiego uzupełnią dwie osoby: Groszyk Ewa i Semkiw Bartłomiej, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Nad organizacją wyborów czuwał opiekun SU: Robert Sielicki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo nowych pomysłów i zapału do pracy.

 

 

 

 

 

 

Dnia 28 września, jak co roku w naszej Szkole, odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych połączona z otrzęsinami. Ceremonia miała miejsce w auli ZSO w obecności dyrekcji, grona pedagogiczengo oraz uczniów. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrał pan dyrektor Jerzy Janulewicz. Następnie przedstawiciele klas pierwszych ślubowali na Sztandar. Był to bardzo wzniosły i uroczysty moment. Przyrzekali należycie wypełniać swoje obowiązki, szanować innych i dbać o dobre imię Liceum Ogólnokształcącego, do którego społeczności, od tej chwili będą należeć. Po zakończeniu ślubowania i odśpiewaniu Hymnu Warmii, Pierwszoklasiści otrzymali, z rąk pana Dyrektora i Wychowawców, srebrną tarczę z logo ZSO. Po części oficjalnej odbyły się tzw. otrzęsiny. Część artystyczną przygotowali i przeprowadzili uczniowie II klasy liceum. Pierwszoklasiści zostali przywitani piosenką szkolną, a następnie brali udział w licznych zabawach i konkursach m.in. w teście czujności, rysowaniu portretu swego wychowawcy czy quizie wiedzy o naszej szkole. Nie zabrakło tez wspólnego tańca. Pierwszoklasiści wypadli doskonale i są teraz pełnoprawnymi uczniami naszego Ogolniaka.

Drugoklasisci nie zapomnięli również o drobnych upominkach dla swoich młodszych kolegów. Były to kolorowe ołówki i piękne ptaki origami z ponadczasowym przesłaniem: Non schola, sed vitae discimus....

 

 

 

23.03.2018r., w Przedszkolu nr 1 w Ornecie, w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji, odbył się konkurs recytatorski Wielkanoc tuż, tuż… Celem konkursu było tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno- kulturowej poprzez kultywowanie tradycji przedszkolnych i rodzinnych, pogłębianie zainteresowań czytelniczych poprzez popularyzację poezji związanej ze świętami Wielkiej Nocy oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności W konkursie udział wzięło 7 grup przedszkolnych. Mali artyści zachwycając naturalnością oraz umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi przedstawili szerokiej publiczności wiersze związane tematycznie z Wielkanocą Jury w składzie: Pani Justyna Podleś, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Ornecianie stwierdziło, że poziom prezentacji był bardzo wysoki, przedszkolaki fantastycznie wywiązały się z powierzonego zadania i jednogłośnie orzekło, iż wszystkie grupy zdobyły I miejsce Z rąk szanownego Jury poszczególne grupy otrzymały słodkie nagrody i pamiątkowe dyplomy, a Pani Justyna Podleś każdej grupie przedszkolnej podarowała w upominku przesympatyczne Orneckie smoki Na zakończenie, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie i trud włożony w pracę jurora, organizatorzy spotkania wręczyli członkom komisji stosowne podziękowania.

 

Display/2-750-300

 

 

 

II Dzień Kultury Hiszpańskiej w ZSO Orneta 8 lutego 2018 odbył się w ZSO w Ornecie II Dzień Kultury Hiszpańskiej. W tym roku uczniowie poznawali kulturę i zwyczaje Peru, Boliwii, Chile, Paragwaju, Urugwaju, Wenezueli, Kuby, Kuby i Meksyku. Zaangażowanie uczniów zespołu sprawiło, że było to prawdziwe święto kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Uczestnicy mieli okazję spróbować mole (kurczaka po meksykańsku w sosie czekoladowo – pikantnym), yerba mate (napoju popularnego w Paragwaju), guacamole, jalapeños (pikantnych papryczek), tortilli meksykańskich oraz alfajores (pysznych ciastek znanych w całej Ameryce Łacińskiej). Licealiści i gimnazjaliści opowiadali po hiszpańsku o wybranych krajach. Mieli też okazję nauczyć się ruedy de casino, tańca rodem z Kuby. Usłyszeć można było najpopularniejsze piosenki: „Guantanamera” czy „Cielito lindo” w wykonaniu uczniów. Gościem specjalnym był o. Stefan Kukuła SVD, misjonarz werbista, który zabrał nas w podróż do Chile, Argentyny i Urugwaju. Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie o krajach hiszpańskojęzycznych.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Klaudia Olewniczak z II b LO z ZSO w Ornecie, II miejsce zajęła Julia Lisowska z I LO z ZSO, a trzecie Miłosz Waraksa z tej samej klasy.

W kategorii szkół gimnazjalnych poszczególne miejsca zajęli: I – Zuzanna Szyszko z Gimnazjum nr 2 w Ornecie, II – Maria Kondyra z tej samej szkoły i III – Patrycja Andryłowicz z Gimnazjum nr 1 w Ornecie.

W kategorii szkół podstawowych poszczególne miejsca zajęli: I – Zuzanna Skowyrska z SP4, II – Helena Junko z SP 1 i III – Inka Junko z SP 4 - w Ornecie.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejny konkurs i spotkanie z kulturą iberoamerykańską. iFelicidades y hasta la vista! Anna Żołądek,nauczyciel języka hiszpańskiego w ZSO w Ornecie

 

 

 

21 lutego 2014 roku, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Olimpiadę rozpoczął Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj. Zwycięzcą i reprezentantem powiatu w etapie wojewódzkim Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania 50 pytań testowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli maksymalnie 60 minut. Łączna suma punktów uczestników z tej samej drużyny decydowała o jej zwycięstwie. Można było uzyskać w sumie 100 punktów.

Komisja w następującym składzie:

 • Przewodniczący Komisji: Jadwiga Piotrowska – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim,
 • Członek Komisji: Jolanta Wójcik – Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim,,
 • Członek Komisji: Tomasz Gowkielewicz – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,
 • Członek Komisji: Aneta Muszak – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.

po sprawdzeniu przygotowanego testu ustaliła że:

 1. I miejsce – łączną sumą punktów 66 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w składzie: Paweł Radawiec i Izabela Szerszeń,
 2. II miejsce – łączną sumą punktów 57 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Justyna Gess i Justyna Szałkowska.
 3. III miejsce – łączną sumą punktów 55 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Ornecie w składzie: Karol Domalewski i Patryk Rybaczek.

Zespołom biorącym udział w Olimpiadzie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Wicestarosta Pan Jarosław Kogut. Zespół, który zajął I miejsce zakwalifikował się do III etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej – na szczeblu wojewódzkim. Zgłoszenie zwycięskiego zespołu zostanie przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 Forum - ostatnie posty