Orneta ma nowego komendanta

Orneta ma nowego komendanta

nadkom. Mirosław Czarnecki

Policja

Orneta ma nowego komendanta Policji. Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Przemysław Polechoński wręczył rozkaz personalny o mianowaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie nadkom. Mirosławowi Czarneckiemu.

W środę (01.03.2023 r.) o godzinie 13:00 w świetlicy Komisariatu Policji w Ornecie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia nadkom. Mirosława Czarneckiego na stanowisko nowego Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie. W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Przemysław Polechoński wraz z jego I Zastępcą nadkom. Leszkiem Jankowskim, pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie asp. Łukasz Machowicz, a także zaproszeni na uroczystość Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut oraz Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur.

W uroczystej zbiórce udział wzięła również kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, a także policjanci i pracownicy cywilni orneckiego komisariatu. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Przemysław Polechoński wręczył nadkom. Mirosławowi Czarneckiemu rozkaz personalny mianujący go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie życząc tym samym sukcesów w realizowaniu zadań na nowo objętym stanowisku.

REKLAMA

Nadkom. Mirosław Czarnecki już jako nowy komendant w swoim przemówieniu podziękował za zaufanie oraz zapewnił o pełnej gotowości do służby na nowym stanowisku, aby strzec bezpieczeństwa mieszkańców Ornety oraz gmin Orneta i Lubomino. Przywitał się także z przedstawicielami lokalnych samorządów, kadrą kierowniczą lidzbarskiej Policji oraz policjantami i pracownikami cywilnymi Policji pracującymi w Komisariacie Policji w Ornecie. Gratulacje oraz życzenia sukcesów na nowo objętym stanowisku złożyli również Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut oraz Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur.

REKLAMA

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA