Konkurs literacki z okazji Roku Sienkiewicza

Konkurs literacki z okazji Roku Sienkiewicza

Biblioteka

Dnia 24 .05.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Ornecie odbył się konkurs literacki zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ornecie pt. „Literackie wędrówki śladami życia i twórczości Henryka Sienkiewicza”.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych. Każdy uczestnik miał do rozwiązania test wyboru tematycznie związany z twórczością i życiem pisarza.W ten sposób biblioteka uczciła Rok Sienkiewiczowski.

Ogółem w konkursie uczestniczyło 48 uczniów z w/w szkół. Starania uczestników oceniała komisja w następującym składzie:

 • Elżbieta Suchodolska - Dyrektor BPMiG w Ornecie – przewodnicząca komisji,
 • Jolanta Dziuba – bibliotekarz SP nr 4 w Ornecie – członek komisji,
 • Danuta Białek – bibliotekarz BPMiG w Ornecie – członek komisji,
 • Zdzisława Bogucka – bibliotekarz BPMiG w Ornecie – członek komisji,
 • Ewa Perzyńska - Jankowska bibliotekarz BPMiG w Ornecie – członek komisji,
 • Łukasz Okapiński – Inspektor Oświaty w Ornecie

Zwycięzcami konkursu zostali:

 1. miejsce Bartłomiej Płochocki – ZSZ w Ornecie,
 2. miejsce Klaudia Urbańska – Gimnazjum nr 1 w Ornecie,
 3. miejsce Wiktoria Lipińska – Gimnazjum nr 1 w Ornecie

Przyznano także cztery wyróżnienia:

 • Natalia Lis – Gimnazjum nr 1 w Ornecie,
 • Agata Szymkiewicz – Gimnazjum nr 1 w Ornecie,
 • Szymon Świniarski – Gimnazjum nr 1 w Ornecie,
 • Julia Krawczyk – Gimnazjum nr 1 w Ornecie.

Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi i rzeczowymi. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie kieruje słowa uznania i podziękowania w stronę grona pedagogicznego, które przyczyniło się do osiągnięć swoich podopiecznych.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA