×

Uwaga

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/SAMORZAD/dwukrotnie-nagrodzony

W czwartek, 22 listopada 2018 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego, którą otworzył jako najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji Pan Aleksander Olechnowicz. Obradom przyglądali się Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pan Miron Sycz, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Lidzbarskiego: Pan Jacek Wiśniowski, Ireneusz Popiel, Fabian Andrukajtis, Andrzej Mazur i Wiesław Tkaczuk, Przewodniczący Rady Miasta Orneta – Pan Józef Uzar, kierownicy jednostek powiatowych, pracownicy starostwa powiatowego, przedstawiciele jednostek mundurowych i stowarzyszeń. Podczas tajnego głosowania przewodniczącą Rady Powiatu wybrana została Pani Ewa Giedryś, Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Pan Leszek Sierptuowicz i Artur Poddubiuk. Starostą Powiatu Lidzbarskiego VI kadencji wybrany został Pan Jan Harhaj, który od 2010 roku obejmuje funkcję starosty. Dalszą współpracę na stanowisku Wicestarosty będzie kontynuował Pan Jarosław Kogut . Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Pan Ireneusz Gołębiewski. Członkami Zarządu Powiatu Lidzbarskiego tak jak w poprzedniej kadencji wybrani zostali Pan Janusz Mucha, Aleksander Olechnowicz i Wojciech Michańczyk . Uzyskanie mandatu radnego to wielki zaszczyt ale też wyzwanie. Nowa kadencja samorządu powiatowego, to czas sumiennej pracy, oczekiwań, a także szereg nowych doświadczeń. Życzymy wszystkim nowo zaprzysiężonym Radnym Powiatu Lidzbarskiego VI kadencji wytrwałości i zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Lidzbarskiego.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lidzbarskiego,
 6. Wybór Starosty Lidzbarskiego, 
 7. Wybór Wicestarosty Lidzbarskiego, 
 8. Wybór członków Zarządu Powiatu Lidzbarskiego,
 9. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lidzbarskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lidzbarskiego,
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

W dniach 2-3 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów . Jest to wydarzenia łączące najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej. Blisko 60 debat, wykładów i prezentacji dało możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, innowacjami i dobrymi praktykami. Przedstawicielami powiatu lidzbarskiego na dwudniowym, prestiżowym forum byli : Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski oraz Jan Dyba – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego. Pierwszego dnia wydarzenie zwieńczyła gala, podczas której ogłoszono wyniki rankingów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, opracowanych przez profesora Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie danych ze sprawozdań finansowych wszystkich JST, danych GUS oraz ankietyzacji prowadzonej przez pismo WSPÓLNOTA.

Powiat lidzbarski został nagrodzony dwukrotnie – w kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015 – 2017 nasz powiat zajął III miejsce, kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 – 2017 znalazł się na II miejscu.

Warto przypomnieć, że powiat lidzbarski w poprzednim roku zajął II miejsce w rankingu WSPÓLNOTY podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014 – 2016, w kategorii powiaty.

 

{gallery}SAMORZAD/dwukrotnie-nagrodzony{/gallery}

 

 

7 marca 2014 roku uroczystą konferencją zainaugurowany zostanie jubileusz 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego. O godz. 13.00 w Sali Lidzbarskiego Domu Kultury w obecności radnych powiatu lidzbarskiego wszystkich kadencji, burmistrzów, wójtów, Starostów, samorządowców gmin tworzących powiat lidzbarski oraz wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy, zaproszonych specjalnie na tę uroczystość, Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj dokona oficjalnego otwarcia obchodów 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego. Uroczystego charakteru konferencji dopełni prelekcja profesora dr. hab. Stanisława Achremczyka, pt. „Od Landrata do Starosty”, która przybliży uczestnikom historię i dzieje tworzenia się władzy powiatowej. Jubileuszową uroczystość zakończą wokalne, muzyczne i taneczne umiejętności zaprezentowane przez młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

 Powiat Lidzbarski 16 października obchodził Jubileusz 20-lecia. Uroczysta gala odbyła się w Termach Warmińskich i była okazją do podziękowań oraz podsumowania minionych lat. Tego dnia rolę konferansjera przyjął Pan Wicestarosta – Jarosław Kogut, który swoją charyzmą i wspaniałym poczuciem humoru poprowadził nas przez ten piękny jubileusz. Wśród zaproszonych gości była Pani Elżbieta Bieńkowska -Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, której uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego nadany został tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Lidzbarskiego”, kolejny zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lidzbarskiego” nadany został Panu Wiesławowi Tkaczukowi – obecnemu Wójtowi Gminy Kiwity oraz wieloletniemu samorządowcowi.

Za wieloletnią współpracę i okazałą pomoc wyróżnieni zostali Posłowie na Sejm RP: Pani Elżbieta Gelert, Pan Jacek Protas oraz Pan Piotr Cieślinski, współpracujący z powiatem lidzbarskim przedsiębiorcy, służby mundurowe, nadleśnictwa, przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych. Starosta Lidzbarski wręczył podziękowania byłym i obecnym Radnym Rady powiatu lidzbarskiego, burmistrzom i wójtom trzech kadencji.

Display/1-750-200

Wśród gości zagranicznych byli przedstawiciele Rejonu Zastaweńskiego na Ukrainie, na czele z Panem Sergiejem Kapitskim. Docenieni zostali pracownicy Starostwa Powiatowego, którzy z urzędem związani są od początku jego funkcjonowania oraz wszyscy dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Przybyli goście mieli okazję obejrzeć krótki film przedstawiający najważniejsze wydarzenia promujące powiat lidzbarski, przeprowadzone inwestycje oraz plany związane z dalszym, kreatywnym rozwojem naszego powiatu. Uroczystą galę zwieńczył występ zespołu „Warmia Brass Kwintet” działający przy Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olszynie

 

 

W auli Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się VII Lidzbarskie Targi Pracy. Wśród wielu wystawców nie zabrakło tez policjantów, którzy promowali swój zawód i zachęcali do wstąpienia w ich szeregi. Organizatorem Targów pracy i Edukacji, które wczoraj (04.10.2018) odbyły się w pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Starosty Powiatu Lidzbarskiego, było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim. Do wzięcia udziału zostały zaproszone prywatne firmy, instytucje, a także przedstawiciele lokalnych służb mundurowych. Oferta Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników przedsięwzięcia. Wiele młodych osób chciało się dowiedzieć, jak wygląda codzienna praca policjantów oraz procedura przyjęcia do służby. O tym szczegółowo opowiadali post. Bartosz Sobczak oraz post. Szymon Nagły, którzy od sierpnia tego roku pełnią służby patrolowo - interwencyjne w ramach adaptacji zawodowej w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Zainteresowani pracą otrzymywali ulotki i broszury związane ze służbą w policji. Uczestnikom udzielano również informacji, dotyczących wymagań, jakie musi spełnić każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji. Najbardziej zainteresowani stoiskiem policjantów byli uczniowie szkół średnich. Część z nich deklarowała, że chce w niedalekiej przyszłości założyć policyjny mundur.

  

18 listopada 2016 r. delegacja Powiatu Lidzbarskiego w składzie Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj oraz Wicestarosta Lidzbarski Pan Jarosław Kogut udali się z oficjalną wizytą do Miasta i Rejonu Bagrationowsk, które jest oficjalnym partnerem powiatu.

Powiat lidzbarski w dniach 18-20 październka 2018 r. po raz kolejny gościł delegację z partnerskiego powiatu Emsland.Okazją do spotkania jest obchodzony w tym roku jubileusz 20-lecia powiatu lidzbarskiego. Pierwszego dnia wizyty goście z Niemiec odwiedzili zakład mleczarski POLMLEK, gdzie zostały im przybliżone zasady i etapy produkcji nabiału, a także specyfika i struktura działania firmy.Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie naszych gości przywitał i oprowadził Komendant KP PSP Rafał Szymukowicz.

19 października 2018 r. po wizycie w Oranżerii czteroosobowa delegacja odwiedziła Urząd Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Podczas spotkania z Panem Janem Harhajem- Starostą powiatu lidzbarskiego oraz Panem Jarosławem Kogutem – Wicestarostą Lidzbarskim toczyły się rozmowy na temat polityki samorządowej, dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość obu powiatów. Jan Harhaj jako włodarz powiatu lidzbarskiego oraz Willfried Lübs – Zastępca Starosty Powiatu Emsland z okazji jubileuszu 20-lecia przekazali sobie gratulacje, podziękowania za współpracę oraz pamiątki na znak tego wydarzenia.

Następnie goście z Emsland wraz z Wicestarostą Jarosławem Kogutem udali się w stronę Centrum Lidzbarka Warmińskiego, a w sobotę przedstawiciele partnerskiego powiatu Emsland byli gośćmi Term Warmińskich, gdzie aktywnie spędzili popołudnie.