23.03.2018r., w Przedszkolu nr 1 w Ornecie, w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji, odbył się konkurs recytatorski Wielkanoc tuż, tuż… Celem konkursu było tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno- kulturowej poprzez kultywowanie tradycji przedszkolnych i rodzinnych, pogłębianie zainteresowań czytelniczych poprzez popularyzację poezji związanej ze świętami Wielkiej Nocy oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności W konkursie udział wzięło 7 grup przedszkolnych. Mali artyści zachwycając naturalnością oraz umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi przedstawili szerokiej publiczności wiersze związane tematycznie z Wielkanocą Jury w składzie: Pani Justyna Podleś, przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Ornecianie stwierdziło, że poziom prezentacji był bardzo wysoki, przedszkolaki fantastycznie wywiązały się z powierzonego zadania i jednogłośnie orzekło, iż wszystkie grupy zdobyły I miejsce Z rąk szanownego Jury poszczególne grupy otrzymały słodkie nagrody i pamiątkowe dyplomy, a Pani Justyna Podleś każdej grupie przedszkolnej podarowała w upominku przesympatyczne Orneckie smoki Na zakończenie, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie i trud włożony w pracę jurora, organizatorzy spotkania wręczyli członkom komisji stosowne podziękowania.

 

Display/2-750-300

 

 

 

W naszym przedszkolu od wielu lat systematycznie realizowane są działania z zakresu szeroko rozumianej ekologii. W te działania, pod czujnym okiem wychowawcy – Agnieszki Lejkowskiej, aktywnie włączyły się też najmłodsze dzieciaki z grupy Krasnale, które z zapałem zaangażowały się w realizację projektu Od żołędzia do dębu, czyli skąd się biorą drzewa? Pomysł przedsięwzięcia zrodził się spontanicznie w trakcie aranżacji jesiennego kącika przyrody z wykorzystaniem naturalnych darów lasu. Jeden z wychowanków przyniósł do przedszkola żołędzie, które w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych zaczęły kiełkować. Fakt ten wzbudził wielkie zainteresowanie dzieciaków, sprowokował je do dociekania przyczyny tego zjawiska, zmotywował do poszukiwania odpowiedzi na pytanie co z tego wyrośnie?

W ramach Projektu zrealizowano następujące działania:

Etap I – zagospodarowanie naturalnych okazów umieszczenie przez dzieci żołędzi w kąciku przyrody i systematyczna obserwacja zmian zachodzących w wyglądzie okazów

Etap II – jesienna wycieczka do lasu spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w jesiennej szacie, wspólne poszukiwanie żołędzi, poznawanie nazwy i wyglądu (w bezpośrednim kontakcie), drzew rodzących żołędzie oraz przekazanie pracownikom Nadleśnictwa zebranych przez najmłodsze grupy przedszkolne zapasów dla zwierząt

Etap III – hodowla roślin wysadzenie najsilniejszych okazów do kiełkownicy i doniczki, systematyczna obserwacja (przez gospodarzy, wychowanków pozostałych grup przedszkolnych, personel, rodziców, gości), kolejnych etapów rozwoju roślin, a także systematyczna pielęgnacja przez dzieci (pod czujnym okiem personelu), hodowanych roślin oraz okresowa ocena kondycji hodowanych roślin przez zaprzyjaźnionego leśniczego

Etap IV – wiosenna wycieczka do lasu organizacja, w ramach obchodów, w przedszkolu Dnia Ziemi, wycieczki do leśniczówki, wspólne nasadzenie najsilniejszych okazów wyhodowanych dębów na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Orneta, nadanie nowo nasadzonym drzewom miana Przedszkolaczek i spacer po okolicy leśniczówki połączony z obserwacją lasu w wiosennej szacie oraz poszukiwaniu rosnących w pobliżu dębów

Etap V zawarcie obustronnego porozumienia pomiędzy przedszkolakami, a zaprzyjaźnionym leśniczym, w sprawie przekazania opieki nad nasadzonymi roślinami pracownikom Nadleśnictwa Orneta W efekcie realizacji projektu Krasnale (oraz zainteresowane projektem dzieciaki ze starszych grup przedszkolnych): - miały możliwość budowania dziecięcej wiedzy o świecie przyrody - pogłębiły zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym - nabyły umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych w trakcie bezpośredniej obserwacji - kultywowały tradycje przedszkolne poprzez aktywne włączanie się w obchody Dnia Ziemi - poprzez sadzenie wyhodowanych w przedszkolu sadzonek dębów aktywnie włączyły się w działania proekologiczne na rzecz środowiska przyrodniczego i lokalnego - poznały wybrane gatunki drzew oraz wzbogaciły i utrwaliły wiadomości na temat ich roli w przyrodzie - poznały specyfikę pracy leśnika i jego rolę jako opiekuna przyrody - uwrażliwiły się na piękno otaczającej nas przyrody - rozwinęły poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze - promowały wśród społeczności przedszkolnej i lokalnej zachowania proekologiczne - integrowały się z pozostałymi grupami przedszkolnymi we wspólnych działaniach.

Display/3/PM_jesien_2-750-300

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na aktywny udział społeczności przedszkolnej w ogólnospołecznych akcjach służących propagowaniu działań na rzecz szeroko rozumianej ekologii, stworzyła wychowankom warunki do poznawania przyrody oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami ekologii, umożliwiła kultywowanie tradycji przedszkolnych i lokalnych oraz kontynuację współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Działania zaproponowane w ramach Projektu przyniosły wymierne efekty, które warte są propagowania na szerszym forum.

 

 

 

W maju 2018r. , w ramach realizacji projektu kuratoryjnego SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU, ogłoszony został w naszym przedszkolu rodzinny konkurs fotograficzny JA I MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE. Celem konkursu było ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, rozwijanie wiedzy i zainteresowań urbanistyką i kulturą własnego miasta, rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym, rozbudzanie zamiłowania do rodzimej przyrody oraz zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu. 25.05.2018r., JURY - Panie Justyna Podleś i Honorata Wójcik , po arcytrudnej i burzliwej dyskusji, wyłoniły laureatów konkursu. Uroczystego wręczenia nagród oraz okazjonalnych dyplomów dokonano, 29.05.2018r. , w trakcie Przedszkolnego Festynu Rodzinnego Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Ornety, Pana Ireneusza Popiela, a także hojności właściciela Pizzerii FACTORY i właścicieli lodziarni SŁODKA ITALIA oraz właścicieli HOTELU PRUSKIEGO, nagrody ufundowano wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia.

LAUREACI KONKURSU:

I MIEJSCE – Ireneusz Osiński

II MIEJSCE – Antoni Ciećka

III MIEJSCE – Alicja Kowalczuk 

WYRÓŻNIENIE 

  • Nikola Niedźwiadek
  • Katarzyna Ślepokura

NAGRODY POCIESZENIA OTRZYMALI:

Szymon Kowalczuk

  • Maksymilian Woźniak
  • Marcel Dargacz
  • Roksana Muszka
  • Szymon Gontarczyk
  • Barbara i Nadia Chodkowskie

W imieniu Pani Dyrektor, personelu, wychowanków przedszkola oraz własnym, koordynatorzy konkursu – Panie Agnieszka Lejkowska i Ewa Korwel, pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem wspomogli nas w realizacji konkursu

 

 

 

Spotkania policjantów z przedszkolakami to element na stałe wpleciony w naszą pracę. Jest on bardzo ważny ponieważ ma charakter edukacyjny i pozwala dzieciom nabyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci od najmłodszych lat przyswajają informacje o różnego rodzaju zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się na co dzień w trakcie zabawy w domu, na podwórku czy na drodze. Od początku roku szkolnego mundurowi w ramach spotykają się z uczniami szkół podstawowych oraz przedszkolakami, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Podczas pogadanek omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i radzą jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci pokonujący codzienną drogę do szkoły, przedszkola oraz domu. Tym razem orneccy policjanci – mł.asp. Przemysław Januszewski i sierż. szt. Łukasz Machowicz odwiedzili najmłodszych z Przedszkola nr 1 i 2 w Ornecie. W trakcie spotkania mundurowi zaprezentowali sprzęt mundurowy. Tematem wiodącym spotkania były bezpieczne zachowania na drodze, w domu oraz na placu zabaw. Policjanci przypomnieli małym uczestnikom jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Opowiedzieli o pracy policjantów, aby dzieci wiedziały, że rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie przestępców, ale także udzielanie pomocy, w tym również dzieciom Zajęcia były również dobrą okazją do przypomnienia numerów alarmowych oraz o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Policjanci dziękują dzieciom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. Zwracają się jednocześnie do rodziców, by prawidłowymi zachowaniami utrwalali u dzieci prezentowane zasady bezpieczeństwa.

 

 

Forum - ostatnie posty