Biblioteka w Henrykowie została założona w maju 1964 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Powstała ona z inicjatywy Prezydium Rady Nadzorczej w Ornecie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a także mieszkańców wsi Henrykowo. W dniu 24 maja 1964 r. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki, podczas którego dr Władysław Gębik, Bojownik o Wolność Warmii i Mazur, poeta naszego regionu, dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając tym samym oficjalnie Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Henrykowie. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, a Pani Wanda Ślepokura, która została pierwszym kierownikiem biblioteki, dokonała zapisu pierwszych czytelników, którymi byli: Jan Turek – kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej i Barbara Turek – uczennica.

W roku 2009 Miejski Klub Sportowy Błękitni obchodził 60-lecie swego istnienia. Właśnie z tej okazji postanowiłem przedstawić historię klubu. W czasie minionych sześćdziesięciu lat klub na trwałe zapisał się nie tylko w kronikach sportowych ale również w historii naszego miasta. Za początek tej historii klubu uważa się 1949 rok, gdy rozegrano w powojennej Ornecie pierwszy mecz. Przez lata swego istnienia kilkakrotnie zmieniała się nazwa klubu. Były sukcesy ale były też porażki.

 Myśl o zorganizowaniu w Ornecie szkoły średniej na poziomie gimnazjum narodziła się wśród pierwszych mieszkańców miasta bardzo wcześnie. Już w kilka miesięcy po zakończeniu wojny, w styczniu 1946r. zawiązał się Komitet Organizacyjny w składzie: ks. Leopold Szwankowski – proboszcz parafii orneckiej z lat 1945-1948, Edward Brzozowski – burmistrz Ornety, Stefan Badyda, Włodzimierz Ananicz i Tadeusz Sztych. Starania Komitetu Organizacyjnego zostały zakończone pomyślnie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyraziło zgodę na utworzenie w Ornecie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego wyznaczając p. Henryka Dobosza na dyrektora tego gimnazjum. Siedzibą szkody miał się stać, po przeprowadzeniu niezbędnych napraw, budynek zbudowany jesienią 1925 roku, w którym przed wojną również znajdowała się szkoła średnia.