Historia Ornety i okolic
reklama

Historia

Po odzyskaniu niepodległości, w Ornecie, tak jak w wielu innych miastach Warmii i Mazur, pracę kulturalno-oświatową i wychowawczą trzeba było zaczynać od zera. Pod koniec 1945 roku Orneta liczyła około 100 mieszkańców polskich, zgrupowanych w 46 rodzinach. W roku następnym w mieście przebywało ponad 2 tysiące osób.

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Anna

Szkoła gospodarstwa domowego pod wezwaniem św. Anny w Ornecie została założona w 1890 roku. Powstała z inicjatywy Warmińskiego Związku Gospodarczego. Celem szkoły było przygotowanie dziewcząt do pełnienia zadań  w rodzinie,  państwie i  Kościele.

Biblioteka w Henrykowie została założona w maju 1964 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Powstała ona z inicjatywy Prezydium Rady Nadzorczej w Ornecie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a także mieszkańców wsi Henrykowo.

Orneta — małe miasteczko na Warmii, nad rzeką Drwęcą, ale jakże interesujące. Latem zjeżdżają tu turyści i malarze. Stare zabytkowe kamieniczki, XIV-wieczny ratusz, gotycka katedra są wdzięcznym obiektem dla mistrzów palety czy właścicieli fotograficznych kamer. Miasto obchodzić będzie swój jubileusz 650-lecia. Posłuchajcie jego ciekawej historii.

Myśl o zorganizowaniu w Ornecie szkoły średniej na poziomie gimnazjum narodziła się wśród pierwszych mieszkańców miasta bardzo wcześnie. Już w kilka miesięcy po zakończeniu wojny, w styczniu 1946r. zawiązał się Komitet Organizacyjny

Szkoła została zbudowana w 1910 roku na fundamentach dawnego zamku obronnego. Po wojnie, kiedy przybyli do Ornety pierwsi osadnicy, Polacy z okolic Grójca pod Warszawą, stało się oczywistym powołanie dla ich dzieci szkoły.

Kilka ciekawostek dotyczących Ornety i okolic pochodzących z archiwalnych numerów Gazety Olsztyńskiej zamieszczanych w rubryce Wiadomości potoczne. Są to dosłowne cytaty, pochodzą z końca XIX i początku XX wieku.

Neogotycki budynek przy ulicy 1 Maja 20 powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na sąd. Wskazują na to informacje na temat innych budowli przy ulicy 1 Maja i ulicy Sportowej a powstałych w latach 1905 – 1906.

Nikt dziś nie wie dokładnie, kiedy miały miejsce zdarzenia, o których informuje nas legenda o smoku. Być może, że wcale tu smoka nie było, że to ktoś inny krył się pod tym symbolem, że ktoś inny, a nie żaden potwór był na tych terenach wobec ludzi i zwierząt okrutny, krwiożerczy, groźny.

Historia Szkoły Podstawowej w Mingajnach rozpoczyna się w 1947 roku. Początkowo była to niewielka szkoła jednoklasowa. Od roku 1950  podstawówka stała się szkołą siedmioklasową. W dodatku jedną z 8 nowoczesnych szkół działających w rejonie Braniewa.

Dla większości z nas rodzina, to rodzice i dzieci, ewentualnie dziadkowie, rodzice i dzieci. W swej codzienności tworzymy małe zamknięte kręgi więzi rodzinnych. Znamy lub nie znamy naszych dalszych kuzynów.