Orneta w przewodniku z 1972
reklama

Orneta w przewodniku z 1972

Historia

Zamieszczamy fragment przewodnika turystycznego zawierający opis naszej Ornety. Zatytułowany został Warmia i Mazury. Zawsze piękne i godne zobaczenia i wydany w 1972 roku przez Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną "Gromada". Orneta w przewodniku jest umieszczona na szlaku Kopernikowskim biegnącym od Olsztyna do Fromborka.

Już od wielu lat liczne rzeszo turystów odwiedzają piękną Ziemię Warmińsko-Mazurską szukając tu ciszy i wypoczynku, zapoznając się i bogatą i trudną historią tej ziemi, tak dzielnie walczącej niegdyś o zachowanie polskości. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie: wędkarze — setki malowniczo położonych i obfitujących w ryby jezior, myśliwi — piękne tereny łowieckie, żeglarze — wielkie przestrzenie wodne, a miłośnicy kajakarstwa — pełne pierwotnego uroku i ciszy rzeki i jeziora. Ale Warmia i Mazury to nie tylko piękno przyrody, to także historia przemawiająca swymi cennymi zabytkami z okresu gotyku i baroku i ta nowsza historia mówiąca o bohaterskiej walce ludu tej ziemi o zachowanie ojczystej mowy. Mówią o tym tabliczki umieszczone na budynkach polskich szkół i przedszkoli, mówią o tym krzyże i nagrobki na wielu cmentarzach z widniejącymi na nich polskimi nazwiskami i polskimi napisami.

REKLAMA

SZLAK KOPERNIKOWSKI

Szlak ten, zwany inaczej „warmińskim” lub „zabytków”, przebiega przez Olsztyn — Dobre Miasto — Lidzbark Warmiński — Ornetę — pieniężno — Braniewo Frombork i jest ściśle związany z pobytem na Warmii wielkiego polskiego uczonego Mikołaja Kopernika. Długość szlaku wynosi około 140 km. Czas zwiedzania najciekawszych obiektów:

DOBRE MIASTO — gotycka XlV-wieczna kolegiata — 45 min. Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych — 1 godz.

LIDZBARK WARMIŃSKI - zamek i miasto — 3 godz. mleczarnia — 1 godz.

ORNETA — 1 godz.

BRANIEWO — 1.30 godz.

FROMBORK — Wzgórze Katedralne, muzeum i miasto — 3 do 4 godz.

ORNETA miasto położone nad rzeką Drwęcą Warmińską najlepiej zachowało swój średniowieczny układ. Prawa miejskie otrzymało już w 1316 r. Było niegdyś ośrodkiem produkcji płótna. Orneta posiada wiele cennych zabytków, takich jak gotycki XIV-wieczny ratusz (jedyny zachowany na terenie woj. olsztyńskiego — niezniszczony w czasie wojny), dookoła obudowany małymi domkami, niegdyś kramami kupieckimi, z najstarszym na Warmii dzwonem z 1384 r. — piękny gotycki kościół famy, robiący wrażenie pięcionawowego dzięki dobudowanym do obu naw bocznych ciągom kaplic. Kościół posiada ciekawą ornamentację elewacji zewnętrznej, cenną polichromię gotycką i bogaty barokowy wystrój wnętrza. Ciekawostką przyrodniczą jest wielkie gniazdo bocianie znajdujące się na jednym ze szczytów ratusza. Bociany wracają tu każdego roku.

Bazy turystycznej — noclegowej i żywieniowej w zasadzie brak. Hotel miejski posiada zaledwie 24 miejsca noclegowe.

Wydawca przewodnika

OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA „GROMADA"

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

ul. Jerzego Lanca 8, tel. 46-17 i 54-47

Książka została wydana w nakładzie 6000 egzemplarzy przez Zakład Wydawniczy CRS Warszawa, drukarnia w Inowrocławiu.