Landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Anna
reklama

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Anna

Landwirtschaftliche Haushaltungsschule St. Anna

Historia

Szkoła gospodarstwa domowego pod wezwaniem św. Anny w Ornecie została założona w 1890 roku. Powstała z inicjatywy Warmińskiego Związku Gospodarczego. Celem szkoły było przygotowanie dziewcząt do pełnienia zadań  w rodzinie,  państwie i  Kościele.

Prawa państwowe szkoła w Ornecie otrzymała 22 stycznia 1929 roku i została uznana przez rząd pruski za szkołę rolniczą i gospodarstwa domowego. Nauka trwała dwa lata. Szkoła posiadała internat. Łącznie pracowało w niej siedem sióstr. Na podstawie książki Wormditt Paula Plietha możemy odtworzyć jak wyglądały zajęcia w tej szkole.  Plan nauczania obejmował część  praktyczną i teoretyczną

Stołówka

 

Do prac praktycznych należało

 • gotowanie;
 • pieczenie chleba i wypiek ciastek;
 • wyrób wina i soków owocowych;
 • wyrób sera;
 • przetwórstwo owoców i warzyw;
 • pielęgnacja pomieszczeń;
 • nakrywanie stołu i serwowanie dań;
 • szycie bielizny i odzieży;
 • pranie, maglowanie, prasowanie;
 • uprawa ogrodu

REKLAMA

 

Natomiast nauka teoretyczna obejmowała następujące dziedziny:

 • religia;
 • znajomość prowadzenia gospodarstwa domowego:

a) pielęgnacja i hodowla zwierząt domowych;b) gospodarka mlekiem;c) gospodarka ogrodem;d) pielęgnacja pomieszczeń;e) pielęgnacja bielizny;f) obsługa materiałów oświetleniowych i palących;

 • sporządzanie przepisów kulinarnych;
 • prowadzenie korespondencji zawodowej i prywatnej;
 • rachunkowość a) arytmetyka;b) prowadzenie ksiąg gospodarczych;
 • nauka dobrego wychowania;
 • troska o zdrowie i pielęgnacja chorych;
 • śpiew;
 • prace ręczne.

Istniała także możliwość dodatkowego pobierania nauki z zakresu:

 • gry na pianinie;
 • nauki języków obcych;
 • tkactwa;
 • malarstwa;
 • garncarstwa;
 • rzeźbiarstwa.

REKLAMA
 

Prowadzono te zajęcia za dodatkową opłatą. Ponadto uczennice uczestniczyły w uroczystościach roku liturgicznego oraz w rekolekcjach parafialnych. Organizowano dla nich także wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy dokształcające.Taki stan rzeczy utrzymywał się do 01.04.1939 roku, kiedy to decyzją ówczesnych władz państwowych szkołę zamknięto. 

 18 stycznia 1939 roku nakazano zamknięcia szkoły. Termin rozwiązania placówki ustalono dopiero na 1 kwietnia, by uczennice mogły zaliczyć bieżący rok nauki. Zgodnie z zarządzeniem szkoła została zlikwidowana przez władze hitlerowskie 1 kwietnia 1939 roku. Po zamknięciu szkoły siostry urządziły w budynku szkolnym Dom starców.

Fragment z artykułu 

Ewelina Gabriela Kobiela "Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w latach 1939-1945"