Szkoła Podstawowa w Mingajnach
reklama

Historia Szkoły Podstawowej w Mingajnach rozpoczyna się w 1947 roku. Początkowo była to niewielka szkoła jednoklasowa. Od roku 1950  podstawówka stała się szkołą siedmioklasową. W dodatku jedną z 8 nowoczesnych szkół działających w rejonie Braniewa.

Zapiski kronikarskie naszej szkoły rozpoczynają się 1 września 1957 roku. Budynek szkoły po wojnie był tak zniszczony, że rozebrano go, a szkołę utworzono w budynku byłej plebanii. Szkołę założono w 1947 roku, w budynku nie było podłóg. W 1955 roku szkoła posiadała trzy porządne izby lekcyjne i kancelarię. Dokonano wtedy pierwszego remontu elewacji – otynkowano budynek, a posesję ogrodzono siatką.

Od 1958/1959 prowadzono naukę języka ukraińskiego. W tym też czasie do Mingajn doprowadzono linię elektryczną. W 1962 roku pojawia się wzmianka o obchodach Dnia Nauczyciela 20 listopada, potem przeniesiono je na 14 października. 1974 rok - w szkole obowiązywał punktowy system oceny z zachowania. W 1978 roku odnotowano niezwykle mroźną i śnieżną zimę. Wojewoda ogłosił stan klęski żywiołowej.

Między grudniem a lutym nie kursowały autobusy, chleb dowożono 2 razy w tygodniu. Lekcje odbywały się z 3 – 4 uczniami, pozostali nie mogli dojechać do szkoły. W tym roku kroniki podają wzmiankę o ślubowaniu I klasy. Ta tradycja trwa do dzisiaj. 1981 rok – podano informację, że sobota będzie dniem wolnym od zajęć. Od tego roku w naszej szkole działa centralne ogrzewanie. 1993 rok - pojawia się wydawnictwo „Moja Gazeta”, pisemko o szkole kosztujące bagatela 1000zł.! Od 1996 roku wybieramy swoje władze samorządowe czyli Samorząd Uczniowski, jego opiekuna oraz Rzecznika Praw Ucznia. W następnym roku przyjeżdżają do nas dawni mieszkańcy tych terenów – Warmiacy, kontakt utrzymujemy do dzisiaj. Sensacją 1998 roku był występ ukraińskiego zespołu Amrita z Tarnopola, który prezentował taniec i pieśni indyjskie. Trochę w cieniu tego wydarzenia odbył się test kompetencji. Pisali go uczniowie klasy VIII.

Nowy rok 1999 pojawia się wraz z gimbusem, który nas dowozi do szkoły. W tym roku odwiedzili nas po raz pierwszy goście z Holandii. Przywieźli mnóstwo prezentów. Współpraca trwa do dziś. Nasi uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2002 roku. Zebrali 372 zł 52 gr, 1 euro i 9 centów. 2003 początek Konkursu Matematycznego Nauczania Zintegrowanego, który nadal trwa.

W tym też roku, w Dniu Edukacji Narodowej świętowaliśmy zakończenie remontu budynku, którego elewacja wspaniale wygląda, a co najważniejsze dzięki nowym oknom i drzwiom jest nam ciepło i przytulnie zimą – tak ten fakt został zapisany w kronice. Od 2004 r. corocznie odbywa się Szkolny Konkurs Czytelniczy. Obchodziliśmy również kolejne 40, 50, 60, 65 lecia szkoły. W szkole można zapoznać się również z informacjami zawartymi w kronice naszej filii w Miłkowie, która zakończyła działalność w 1984 roku, przejrzeć kronikę drużyny harcerskiej im. T. Kościuszki, która działała w latach 1967 -1978. Są kroniki poszczególnych klas oraz SKO, a także przedszkola w Woli Lipeckiej. Istnieje również kronika zajęć języka ukraińskiego prowadzonych w naszej szkole.