Biblioteka w Henrykowie
reklama

Biblioteka w Henrykowie została założona w maju 1964 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Powstała ona z inicjatywy Prezydium Rady Nadzorczej w Ornecie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a także mieszkańców wsi Henrykowo.

W dniu 24 maja 1964 r. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki, podczas którego dr Władysław Gębik, Bojownik o Wolność Warmii i Mazur, poeta naszego regionu, dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając tym samym oficjalnie Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Henrykowie. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, a Pani Wanda Ślepokura, która została pierwszym kierownikiem biblioteki, dokonała zapisu pierwszych czytelników, którymi byli: Jan Turek – kierownik miejscowej Szkoły Podstawowej i Barbara Turek – uczennica. W chwili powstania GBP w Henrykowie księgozbiór liczył 1000 książek. Z kroniki dowiadujemy się, że na koniec 1964 roku zarejestrowanych było 121 czytelników, zaś liczba wypożyczonych książek wynosiła 1164.

Warto zaznaczyć, że w 1964 r. powstały trzy punkty biblioteczne w miejscowościach: Henrykowo, Mingajny, Glebiska, zaś od 18 stycznia 1968 r. zorganizowano również punkt biblioteczny w Kumajnach. Od chwili utworzenia biblioteka spełniała ważną rolę w udostępnianiu książek i upowszechnianiu czytelnictwa na wsi.

Dnia 26 stycznia 1966 r. stanowisko kierownika GBP w Henrykowie objęła Pani Leokadia Turek, nauczycielka tutejszej Szkoły Podstawowej, która z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełniła obowiązki bibliotekarza. Biblioteka prowadziła w środowisku lokalnym ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Współpracowała z miejscową szkołą, która od listopada 1997 r. nie istnieje, uległa spaleniu. W bibliotece organizowane były lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, dyskusje nad książką. Odbywały się występy artystyczne zespołu mandolinistów (do którego należeli dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie), kierowanego przez Pana Michała Maruszczaka – nauczyciela wychowania muzycznego.

Zespół swoimi pokazami uświetniał wiele imprez kulturalnych organizowanych przez bibliotekę. Poza tym placówka sporządzała gazetki, wystawki książek, organizowała spotkania autorskie.

Biblioteka w swojej historii gościła takich pisarzy jak: Teofil Ruczyński, Stefan Połom, Witold Piechocki, Tadeusz Chróścielewski, Ewa Maria Ostrowska, która w latach pięćdziesiątych mieszkała miesiąc w Henrykowie i w swoich opowiadaniach zamieściła wspomnienia z Henrykowa, oraz aktorkę Zofię Dobrzańską i polskiego historyka dr Jerzego Sikorskiego specjalizującego się w badaniu życia i dzieła Mikołaja Kopernika.

6 maja 1974 r. Kierownik GBP w Henrykowie Pani Leokadia Turek została odznaczona w Olsztynie tytułem „Zasłużony Działacz Kultury”. W latach 1972-1975 miała miejsce reforma terytorialna, w wyniku której gromady zostały przekształcone w gminy. W związku z tym od 1975 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Henrykowie została przemianowana na Filię Biblioteczną, nad funkcjonowaniem której nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie, której dyrektorem w chwili obecnej jest Pani Elżbieta Suchodolska.

Na czas trwania remontu (przebudowy) budynku, w którym mieściła się biblioteka, został przeniesiony cały sprzęt i księgozbiór biblioteki do budynku Państwa Radków, który usytuowany był w centrum wsi. W dalszym ciągu opiekę nad biblioteką sprawowała Pani L. Turek.

Z chwilą wyjazdu Państwa Turków do Olsztyna, prowadzenie biblioteki przejęła Pani Irena Szmajchel – nauczycielka SP w Henrykowie. W 1989 r. zakończono remont budynku podnosząc go o piętro wyżej po to, by mogły zamieszkać dwie rodziny (pielęgniarka i naczelnik poczty). W budynku tym oprócz biblioteki mieściła się też poczta, punkt opatrunkowy i klubokawiarnia. Obecnie znajduje się tu biblioteka, świetlica oraz mieszkania prywatne. W roku 1989 zaszły kolejne zmiany kadrowe. 14 lipca 1989 r. pracę w Filii Bibliotecznej w Henrykowie rozpoczęła Pani Janina Dziadosz – nauczyciel emeryt. Wówczas funkcję dyrektora BPMiG w Ornecie pełniła Pani Hanna Solecka. W lipcu 2001 r. bibliotekę odwiedziły dwie panie i pan z Niemiec oraz tłumacz. Rodzice ich przed II wojną światową byli mieszkańcami Henrykowa. Od sierpnia 2004 r. do chwili obecnej w bibliotece pracuje Pani Małgorzata Hermanowicz. Oprócz typowej pracy bibliotecznej (m.in. gromadzenie, wpisywanie do inwentarza, wypożyczanie książek, udostępnianie zbiorów na miejscu) kontynuowana jest działalność kulturalno-oświatowa.

Od lipca do grudnia 2008 r. Filia Biblioteczna w Henrykowie uczestniczyła w projekcie „5 pomysłów na lokalną aktywność”. W sierpniu 2010 r. odbył się konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy. Dnia 25 listopada 2011 r. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w bibliotece odbyła się impreza dla najmłodszych. Ponadto biblioteka przygotowuje wystawki książek, gazetki o różnej tematyce, związane z świętami, rocznicami oraz ekspozycje tematyczne. Placówka prowadzi zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Założeniem działalności biblioteki jest rozbudzenie u dzieci już od najmłodszych lat motywacji do czytania książek. Czytelnikami biblioteki są głównie dzieci i młodzież, ale także osoby starsze. Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym obejmujące literaturę piękną polską i obcą dla dzieci i dorosłych, literaturę popularnonaukową. Na jej półkach nie brakuje też najnowszych edycji słowników, encyklopedii, leksykonów.

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie uzupełniany. W 2006 r. biblioteka otrzymała komputer, a w roku 2009 posiadała już dwa komputery podłączone do sieci internetowej, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do bezpłatnego Internetu. Poza tym zostały pomalowane pomieszczenia biblioteki, zakupione zostało nowe wyposażenie, wymienione zostało oświetlenie. W 2012 r. wymieniono centralne ogrzewanie, pomalowano okna i drzwi. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Orneta Filia w Henrykowie, tak brzmi pełna nazwa tej instytucji, zapewnia obsługę biblioteczną, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, pełni ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy.

Obecnie na terenie Gminy Orneta funkcjonują: - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie, - 2 Filie Biblioteczne: w Bażynach i Henrykowie. W roku 2013 Filia Biblioteczna w Henrykowie kończy 49 lat, a my cieszymy się, że nadal istnieje na mapie kulturalnej naszej Gminy. Chcielibyśmy, aby biblioteka dobrze spełniała swoją rolę i służyła mieszkańcom.