XLII sesja Rady Miejskiej w Ornecie

8 lata 8 miesiąc temu #1238 przez ewa
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
XLII sesja Rady Miejskiej w Ornecie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godz. 16,00 w Sali Ratuszowej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołów XL i XLI sesji Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Orneta za 2009 rok
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej dotyczącego absolutorium,
e) dyskusja nad sprawozdaniem,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Ornety za 2009 rok - druk nr 338
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ?Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta i gminy Orneta? ? druk nr 333
b) w sprawie utworzenia obwodów głosowania ? druk nr 334
c) w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej ? bieżące
utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej ? druk nr 335
d) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta ? druk nr 336
e) w sprawie przystąpienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie do
realizacji projektu systemowego pt. ?Otwieramy Drzwi w Przyszłość? dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej ? druk nr 337
f) w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Orneta oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu ? druk nr 339
g) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2010 r. ? druk nr 340
7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wynikach kontroli rozliczenia kwoty
pieniężnej za rozbiórkę torowiska i o wynikach kontroli realizacji umowy o przekazaniu
budynku byłej szkoły w Henrykowie Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2009 r.
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
10. Pytania sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski i odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej sesji.
13. Informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad.
8 lata 8 miesiąc temu #1241 przez Anonymous
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Orneta ? druk nr 336


a o jaką ulicę chodzi ? i kto dał radnym prawo do decydowania o nazwach naszych ulic ?
8 lata 8 miesiąc temu #1244 przez Anonymous
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

antyradny napisał:
a o jaką ulicę chodzi ? i kto dał radnym prawo do decydowania o nazwach naszych ulic ?


każdy ma prawo być na sesji i posłuchać co mają do powiedzenia "oficjele" oraz zadać pytania
8 lata 8 miesiąc temu #1249 przez Anonymous
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Gość napisał:

antyradny napisał:
a o jaką ulicę chodzi ? i kto dał radnym prawo do decydowania o nazwach naszych ulic ?


każdy ma prawo być na sesji i posłuchać co mają do powiedzenia "oficjele" oraz zadać pytania

Akurat w tym temacie zgadzam się z antyradnym! Zadam też pytanie : A jakiego biskupa nadalibyście wy nazwę ulicy ! Rada miasta jest przez Obywateli wybrana i prawo do tego ma !
Was i proboszcza nie zapytali i to jest największy błąd ?
Czas generowania strony: 0.161 s.