XLIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie

8 lata 8 miesiąc temu #1237 przez ewa
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
XLIII sesja Rady Miejskiej w Ornecie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2010 r. o godz. 16,00 w Sali Ratuszowej.

Zaplanowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Ornecie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta ? druk nr 343
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bud?etu gminy Orneta na 2010 r. - druk
nr 344
c) w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości poło?onych na
terenie gminy Orneta ? druk nr 345
6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wynikach kontroli wydatkowania
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2008-2009.
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
8. Pytania sołtysów i mieszkańców w sprawach dotyczących gminy.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski i odpowiedzi na interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Informacje i komunikaty.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Fiodorowicz
Czas generowania strony: 0.141 s.