Małe projekty - tura wiosenna 2010

8 lata 8 miesiąc temu #1308 przez ewa
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
OPERACJE WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW 2007 - 2013 DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁAŃ OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI

- Gmina Orneta na projekt "Wykonanie oznakowania tras szlaków rowerów na terenie gminy Orneta" kwota dofinansowania - 17 149,06 zł

- Gmina Orneta na projekt "Mini płuca-rozwijanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych w Gminie Orneta" kwota dofinansowania - 25 000 zł

- Gmina Orneta na projekt "Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej kultywujące miejscowe tradycje i dziedzictwo kulturowe" kwota dofinansowania - 17 957,10 zł

- Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 41, 11-130 Orneta na projekt "Prowadzenie zajęć orkiestry dętej oraz wyposażenie w instrumenty i stroje w celu podniesienia świadomości i aktywności lokalnej" kwota dofinansowania - 23 149,28 zł

- Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 41, 11-130 Orneta na projekt "Upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego "Tradycje Warmińskie-kulinaria" w celu podnoszenia świadomości lokalnej" kwota dofinansowania - 16 288,03 zł

- Centrum Szkoleniowo -Integracyjne EKOLANDIA Antoni Kierul, ul. Elbląska 80, 11-130 Orneta na projekt "Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez budowę obiektu małej infrastruktury turystycznej w postaci miejsca wypoczynkowego: wiaty biesiadnej położonej przy ulicy Elbląskiej 7a w Ornecie" kwota dofinansowania - 25 000 zł

- Anatol Ulewicz, ul. Elbląska 70, 11-130 Orneta na projekt "Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego przez odnowienie dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków-wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym na działce nr 320 w Ornecie przy ulicy Elbląskiej 30" kwota dofinansowania - 24 077,17 zł

- Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny ul. Moniuszki 7, 14-500 Braniewo na projekt "Remont i przebudowa murów oporowych tarasów ogrodowych Klasztoru Sióstr Zakonnych przy ul. Olsztyńskiej w Ornecie-etap I" kwota dofinansowania - 25 000 zł

Gratulacje dla naszego Urzędu Gminy i MDK. Złożyli razem 5 projektów i wszystkie dostały wsparcie.
Czas generowania strony: 0.163 s.