WKU w naszym LO

WKU w naszym LO

ZSO

Osiemnastego listopada w auli szkoły miało miejsce kolejne spotkanie licealistów z przedstawicielami WKU w Lidzbarku Warmińskim. Tym razem w murach naszej szkoły gościli p. Magdalena Piotrowska oraz kapitan Jerzy Karczewski.

W trakcie spotkania uczniowie klas II i III LO zapoznani zostali z dwiema zasadniczymi ścieżkami rekrutacyjnymi do służby w wojsku. W trakcie referatu uczniowie poznali dokładny przebieg każdej ze ścieżek – ich formy organizacyjne, czas realizacji, uposażenie oraz miejsca szkoleń. Dodatkowo wspomniano o budowanej obecnie nowej formacji wojskowej – Wojskach Obrony Terytorialnej.

Warto dodać, że w zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu, uczniowie zainteresowani konkretnymi treściami uzyskiwali odpowiedzi na zadawane pytania. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał także ulotki informacyjne na temat lidzbarskiej WKU oraz wojskowego szkolnictwa wyższego. Podsumowując, należy jednocześnie wyartykułować wartość dodaną naszych spotkań. Stanowi ją połączenie – rzeczowego, precyzyjnego wręcz referowania treści z obrazowaniem informacji praktyką pracy w służbie wojskowej. Połączenie to stanowi bezsprzecznie wartość dodaną naszych spotkań. Tym bardziej cieszy ich cykliczność.

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA