Co dalej z SP4 w Ornecie?

Co dalej z SP4 w Ornecie?

SP4

28 grudnia 2011 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/121/11 w sprawie zamiaru utworzenia od 1 września 2012 r. Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Ornecie, ul. Warmińska 11.

Zaznaczam, że to nie jest jeszcze uchwała o utworzeniu Zespołu Szkół a jedynie o zamiarze utworzenia. W każdym bądź razie uchwała dość jasno precyzuje w którym kierunku zmierza ornecki samorząd. O zamiarach likwidacji SP4 już dawno można było przeczytać na naszym forum oraz usłyszeć na "mieście". Burmistrz stanowczo dementował te pogłoski, mówiąc że nie ma mowy o likwidacji SP4. Miały to być tylko plotki i pomówienia.

Pierwszy post z informacją o likwidacji szkoły pojawił się na forum 28 października. Okazało się że rodzice uczniów z "czwórki" mają rację. W imię oszczędności Ireneusz Popiel zdecydował się na połączenie SP4 z Gimnazjum nr 2. Choć teoretycznie nie oznacza to likwidacji SP4, to w praktyce dokładnie tak się stanie. Rodzice mówiąc o likwidacji mieli na myśli właśnie to że nauka w dotychczasowym budynku podstawówki zostanie przerwana.

Na XVI sesji Rady Miejskiej 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała musi zostać zaopiniowana przez Warmińsko - Mazurskigo Kuratora Oświaty.

Dyskusja na forum o przeniesieniu SP4

Uchwała Rady Miejskiej

Zamieszczone zdjęcie pochodzi ze strony internetowej SP4

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA