Gminne potyczki matematyczne klas I - III 2015

Gminne potyczki matematyczne klas I - III 2015

SP Mingajny

20 maja 2015 roku powitaliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych z nami szkół: Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4 w Ornecie. Przejęci uczestnicy Potyczek Matematycznych zostali powitani przez prowadzącą konkurs Mirosławę Sawaniewicz.

Następnie pani dyrektor Anna Kulka życząc wszystkim uczniom sukcesów ogłosiła rozpoczęcie rywalizacji. W komisji konkursowej zasiadły: Małgorzata Drozd – nauczycielka S.P. nr 1 w Ornecie, Halina Waszczyszyn – nauczycielka S.P. nr 4 w Ornecie i Danuta Hanas nauczycielka S.P. w Bażynach. Miłą i przyjazną atmosferę starali się stworzyć uczniowie klasy drugiej: Anna Rapacz, Weronika Głowacka, Wiktoria Głowacka i Igor Kołek współuczestnicząc w prowadzeniu Potyczek.

Na początek dziewczynki zabawnie zaprezentowały wiersz Jana Brzechwy pt. „Sum”. Następnie wraz z Igorem zaśpiewały piosenkę „Kocham Cię Matematyko”. Zmagania konkursowe rozpoczęły się od sprawdzenia, czy uczniowie sprawnie liczą. Zaprosiła ich do tego zadania Ania Rapacz recytując krótką rymowankę:Zadania konkursowe prezentowane były również w formie slajdów na tablicy multimedialnej, a prowadząca nauczycielka wyjaśniała uczniom polecenia, dzięki czemu uczestnicy pracowali sprawnie i prawie bezstresowo. Do drugiego etapu zaprosił kolegów Igor Kołek odczytując rymowankę, która zawierała wskazówki pomocne w uzyskaniu maksymalnego wyniku.

Rozpoczęcie etapu trzeciego ogłosiła Wiktoria Glowacka recytując rymowankę mówiącą o czynnościach, które będą musieli wykonać uczniowie.

Po każdym etapie komisja ogłaszała wyniki. W połowie zmagań wszystkie drużyny miały taką samą ilość punktów. Była nadzieja na remis. Wtedy Ania Rapacz zaprosiła uczestników do dalszej pracy recytując wierszyk.

Etap IV Pojęcia matematyczne Spójrz uważnie na krzyżówkę i przez chwilkę wytęż główkę. Jeśli znasz język matematyki, możesz liczyć na dobre wyniki.

To zadanie uczniowie rozwiązywali drużynowo i niestety sprawiło ono niektórym trochę kłopotu.

Etap piąty dawał możliwość odrobienia straconych punktów. Zaprosił do niego uczniów Igor Kołek recytując rymowankę.Zadania mądrej Sowy wymagały od uczestników dużego wysiłku. Czekając na ostateczne wyniki z chęcią pokrzepili się rogalikami i wypili sok owocowy wymieniając się wrażeniami.

Komisja konkursowa po podliczeniu wszystkich punktów ogłosiła ostateczne wyniki: I miejsce z ilością 112 punktów zdobyli gospodarze, czyli uczniowie naszej szkoły, II miejsce z ilością 110 punktów zdobyły równorzędnie S.P. nr 1 w Ornecie i S. P. w Bażynach, III miejsce przypadło S.P. nr 4 w Ornecie, która uzyskała 109 punktów.

Pani dyrektor Anna Kulka pogratulowała wszystkim uczestnikom zmagań wręczając dyplomy i statuetki dla szkół, a także podziękowała nauczycielkom pracującym w komisji konkursowej. Uczniowie ponadto otrzymali indywidualnie dyplomy i nagrody w postaci gry planszowej, która w formie zabawowej utrwala znajomość tabliczki mnożenia. Potyczki matematyczne zakończyło uzupełnienie przez uczestników ankiety ewaluacyjnej.

Największą satysfakcję sprawił organizatorom fakt, że wszyscy uczestnicy wyrazili chęć ponownego udziału w zmaganiach konkursowych.

 

ORNECIANKA POLECA
REKLAMA