• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Pt17082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Powiat

Powiatowy Dzień Edukacji oraz Spotkanie z Talentem 2017

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją nie tylko do podziękowania pracownikom oświaty za ich pracę ale też szczególnego wyróżnienia niektórych z nich. 13 października 2017 roku w Lidzbarskim Domu Kultury odbyły się obchody XVIII-go Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz XII-go Powiatowego “Spotkania z Talentem”. Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy, Marek Bojarski – Zastępca Dyrektora WORD w Olsztynie, Robert Szewczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warm. – Maz. w Olsztynie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych i związków zawodowych, radni, dyrektorzy szkół i bibliotek, kierownicy jednostek powiatowych, nauczyciele, trenerzy, uczniowie oraz ich rodzice. Po powitaniach, życzeniach i oficjalnym otwarciu uroczystości, przystąpiono do wręczania nagród.

Nagrody Starosty Lidzbarskiego zostały przyznane dyrektorom i nauczycielom powiatowych szkół i placówek oświatowych. Wręczenia nagród dokonał Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dwóch nauczycieli po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W drugiej części spotkania odbyło się Powiatowe „Spotkanie z Talentem”, podczas którego uhonorowano wyróżniających się uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz klubów sportowych. Wręczono także stypendia Starosty Lidzbarskiego.

Z gminy Orneta uhonorowano:

 • Wiktor Lewicki – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie;
 • Paweł Ulewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie;
 • Jakub Jankowski – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie;  
 • Natalia Więckiel – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie – Liceum Ogólnokształcące.
 • Adrian Lindorf - Szkoła Podstawowa w Bażynach

Tegoroczną uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu "wydatki inwestycyjne samorządów"

W dniach 5-6 października 2017 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Członek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego Janusz Mucha, uczestniczyli w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Było to prestiżowe spotkanie stanowiące wymianę doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Pierwszy dzień forum zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszono wyniki rankingu WSPÓLNOTY opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo WSPÓLNOTA.

Miło nam poinformować, że: Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA: podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014 -2016 w kategorii powiaty To nie pierwszy raz kiedy samorząd powiatowy został zauważony i wyróżniony. W październiku 2015 roku, Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004–2014 w kategorii powiaty. We wrześniu 2016 roku, Powiat Lidzbarski zajął I miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015 w kategorii powiaty.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

 

3 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim zostanie przeprowadzony finał eliminacji powiatowych XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach powiatowych wezmą udział uczestnicy, którzy przeszli eliminacje w poszczególnych miastach i gminach powiatu lidzbarskiego. Rywalizacja przebiega w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoły podstawowe (gr. I), gimnazja (gr. II) i szkoły ponadgimnazjalne (gr. III). Turniej składa się z testu pisemnego oraz finału ustnego, podczas którego młodzi sympatycy pożarnictwa będą musieli wykazać się przed komisją znajomością przepisów przeciwpożarowych, historią pożarnictwa i nazewnictwem sprzętu pożarniczego.

IX Dożynki Powiatu Lidzbarskiego w Henrykowie

Piękna pogoda sprzyjała powiatowym uroczystościom dożynkowym, które odbyły się 9 września 2017 r. w Henrykowie (Gmina Orneta). Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Katarzyny w Henrykowie, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński. Po Mszy Świętej barwny korowód przemaszerował na plac gdzie rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy, polegający na przekazaniu chleba przez starostów dożynek gospodarzom i dzieleniu go między uczestników uroczystości. Oprawę artystyczną tej części Święta Plonów zapewnił zespół Perła Warmii z Lidzbarka Warmińskiego. Honory Dożynek pełnili starostowie dożynek: Pani Monika Zajączkowska – Maziuk oraz Pan Bernard Raubo.

Mieszkańców i przybyłych gości powitali wspólnie Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel. „Cieszę się, że organizowane wspólnie z naszymi samorządami gminnymi, uroczystości dożynkowe, są wpisane w kalendarz najważniejszych wydarzeń z życia powiatu, każdego rolnika, ogrodnika, sadownika oraz działkowca. Dzisiaj, to właśnie Wam chcemy podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. Dziękuję za piękne, misternie wykonane wieńce dożynkowe, dziękuję za największy skarb rolniczego trudu, za bochen chleba upieczony z nowego ziarna, bo w nim jest nasza gościnność i obietnica, że nigdy nikomu go nie zabraknie”.– mówił Starosta Jan Harhaj.

Następnie przyszedł czas na wręczenie podziękowań i tytułów „Zasłużony dla Rolnictwa Powiatu Lidzbarskiego” oraz przyznanie nagrody Sołectwu wsi Babiak na ręce Pani Sołtys Anny Czeryby.

Ogłoszono również wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Zwyciężył wieniec wykonany przez Sołectwo Henrykowo. Drugie miejsce przypadło Sołectwu Kumajny, zaś trzecie Sołectwu Nowy Dwór. Kolejnymi punktami sobotnich dożynek były występy artystyczne zespołów ludowych i dziecięcych. Gościnnie na dożynkowej scenie zaprezentował się również kwartet z Ukrainy. Uczestnicy VIII Dożynek Powiatowych mogli wysłuchać Gwiazdy Wieczoru – Zespołu ZANOZA oraz wziąć udział w zabawie tanecznej pod gwiazdami, którą poprowadził zespół Skay z Ornety.

Na tegorocznym Święcie Plonów nie zabrakło również stoisk wystawowych, przy których odwiedzający mogli zasmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, konkursów sportowych, atrakcji dla dzieci, wystaw sprzętu rolniczego czy stoisk rękodzielniczych.

„Zasłużeni dla Rolnictwa Powiatu Lidzbarskiego”:

Gmina Orneta: Anna i Edward Ślubowscy, Monika i Marek Pluta, Justyna i Wojciech Sygnowscy.

Gmina Lidzbark Warmiński: Wanda i Józef Kwiatkowscy, Joanna i Tomasz Kimbar.

Gmina Lubomino: Agnieszka i Rafał Zalescy, Wioletta i Janusz Giedrs.

Gmina Kiwity: Agnieszka i Adam Milewscy, Danuta i Janusz Pałyska.

 

Jubileusz 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego

7 marca 2014 roku uroczystą konferencją zainaugurowany zostanie jubileusz 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego. O godz. 13.00 w Sali Lidzbarskiego Domu Kultury w obecności radnych powiatu lidzbarskiego wszystkich kadencji, burmistrzów, wójtów, Starostów, samorządowców gmin tworzących powiat lidzbarski oraz wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy, zaproszonych specjalnie na tę uroczystość, Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj dokona oficjalnego otwarcia obchodów 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego. Uroczystego charakteru konferencji dopełni prelekcja profesora dr. hab. Stanisława Achremczyka, pt. „Od Landrata do Starosty”, która przybliży uczestnikom historię i dzieje tworzenia się władzy powiatowej. Jubileuszową uroczystość zakończą wokalne, muzyczne i taneczne umiejętności zaprezentowane przez młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Delegacja Powiatu Lidzbarskiego z wizytą na Ukrainie

 

W dniach 22-25 listopada 2016 r. czteroosobowa delegacja z Powiatu Lidzbarskiego w składzie: Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski, Pan Marek Chyl – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmiński oraz Pan Przemysław Mikołajczyk – Prezes firmy Polmlek, gościła z oficjalną wizytą w zaprzyjaźnionym Powiecie Zastaweńskim na Ukrainie. Wiodącym tematem rozmów była przyszła wizja rozwoju dalszej owocnej współpracy między takimi dziedzinami życia społecznego jak: zdrowie i medycyna, bezpieczeństwo, edukacja, kultura, turystyka i muzyka.

Głównymi celami wyjazdu było uroczyste podpisanie deklaracji pomiędzy Szkołą Muzyczną w Zastawnie, a Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Lidzbarku Warmińskim, które miało miejsce 23 listopada br. oraz podpisanie umowy partnerskiej dnia 24 listopada br. pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim, a Szkołą Zawodową w Mieście Zastawno. Podpisane umowy obejmują obszary takie jak: zbliżenie i zrozumienie między Polakami i Ukraińcami, wymianę młodzieży szkolnej, poznanie polskiej i ukraińskiej kultury oraz historii, zgłębianie znajomości języka, wspólne projekty muzyczne i kulturowe, wymianę doświadczeń kadry nauczycielskiej oraz realizację wspólnych projektów w oparciu o środki pomocowe. W trakcie pobytu przedstawiciele Powiatu mieli okazję zwiedzić m.in. Szpital Rejonowy, Horodeński Zakład Mleczarski oraz Kompleks Rolniczy „Świeża Miłka”. Zorganizowano także liczne spotkania, m.in. w Radzie Rejonu, z przedsiębiorcami, prasą oraz radiem. Współpraca między Powiatem Lidzbarskim a Powiatem Zastaweńskim została zainicjowana w dniu 4 września 2007 roku w mieście Stare Pole podpisaniem umowy o handlowo – ekonomicznej, naukowo – technicznej i kulturalnej współpracy

 

Sukces ZSO Orneta

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ - wygrana uczniów ZSO z Ornety

21 lutego 2014 roku, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Olimpiadę rozpoczął Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj. Zwycięzcą i reprezentantem powiatu w etapie wojewódzkim Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania 50 pytań testowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli maksymalnie 60 minut. Łączna suma punktów uczestników z tej samej drużyny decydowała o jej zwycięstwie. Można było uzyskać w sumie 100 punktów.

Komisja w następującym składzie:

 • Przewodniczący Komisji: Jadwiga Piotrowska – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim,
 • Członek Komisji: Jolanta Wójcik – Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim,,
 • Członek Komisji: Tomasz Gowkielewicz – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim,
 • Członek Komisji: Aneta Muszak – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.

po sprawdzeniu przygotowanego testu ustaliła że:

 1. I miejsce – łączną sumą punktów 66 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w składzie: Paweł Radawiec i Izabela Szerszeń,
 2. II miejsce – łączną sumą punktów 57 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Justyna Gess i Justyna Szałkowska.
 3. III miejsce – łączną sumą punktów 55 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Ornecie w składzie: Karol Domalewski i Patryk Rybaczek.

Zespołom biorącym udział w Olimpiadzie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Wicestarosta Pan Jarosław Kogut. Zespół, który zajął I miejsce zakwalifikował się do III etapu Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej – na szczeblu wojewódzkim. Zgłoszenie zwycięskiego zespołu zostanie przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Wizyta delegacji Powiatu Lidzbarskiego w Rejonie Bagrationowsk

18 listopada 2016 r. delegacja Powiatu Lidzbarskiego w składzie Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj oraz Wicestarosta Lidzbarski Pan Jarosław Kogut udali się z oficjalną wizytą do Miasta i Rejonu Bagrationowsk, które jest oficjalnym partnerem powiatu. Okazją do spotkania było objęcie stanowiska Przewodniczącego Miasta i Rejonu Bagrationowsk przez Pana Karafielowa Jurija Leonidowicza oraz omówienie współpracy na 2017 rok. Dzięki zawartej umowie o współpracy z zagranicznym partnerem możliwe są wzajemne wizyty organizacji reprezentujących oświatę, kulturę i sport. 17 kwietnia 2014 r. miała miejsce uroczysta reaktywacja umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lidzbarskim w Rzeczpospolitej Polskiej i Miastem i Rejonem Bagrationowsk w Federacji Rosyjskiej. Stronami podpisującymi byli: ze strony rosyjskiej – Wladimir Eduardowich Neskoromnyj – Mer Bagrationowska, ze strony polskiej – Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski. Powiat Lidzbarski jest także członkiem Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych o nazwie Euroregion Łyna – Ława, które zrzesza samorządy lokalne powiatów województwa warmińsko – mazurskiego oraz rejony Obwodu Kaliningradzkiego. Wspólne lata realizacji postanowień umowy są wyrazem nie tylko uczestniczenia w szeregu wspólnie organizowanych konferencji, seminariach naukowych i kulturalnych, ale przede wszystkim pozwalają nawiązywać wiele kontaktów i służą wymianie obustronnych doświadczeń. Stanowią dobrą podwalinę do realizacji zadań w ramach programu Polska – Rosja.

 

Dotacje na prace konserwatorskie - wnioski tylko do 30 marca

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r. do dnia 30 marca 2014 r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Fragment Uchwały:

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lu b jednostce organizacyjnej, która jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1. 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji

Uchwała Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0710.16.2012 z dnia 25.10.2012 r.

Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

13 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbył się etap międzyszkolny XX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której celem jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania 50 pytań testowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli maksymalnie 60 minut. Łączna suma punktów uczestników z tej samej drużyny decydowała o jej zwycięstwie. Można było uzyskać w sumie 100 punktów.

I miejsce – z łączną sumą punktów 60 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Katarzyna Stankiewicz i Martyna Kępińska. Zespół zakwalifikował się na szczebel wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

II miejsce – z łączną sumą punktów 57 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w składzie: Diana Hanas i Filip Dziubek,

III miejsce – z łączną sumą punktów 52 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Krzysztof Iwański i Arkadiusz Pawlak,

IV miejsce – z łączną sumą punktów 51 zajęła drużyna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Igor Myszkowski i Marcin Ambros.

Zespołom biorącym udział w Olimpiadzie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Sekretarz Powiatu Lidzbarskiego – Henryk Brochocki.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

Warmia Mazury Senior Games - igrzyska osób w sile wieku

nasza-orneta

nasza-orneta

nasza-orneta

Przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz gospodarze siedmiu miast podpisali list intencyjny w sprawie organizacji w sierpniu 2014 roku międzynarodowych zawodów Warmia Mazury Senior Games. Poprzednia edycja imprezy odbyła się w połowie września 2012 roku. Wówczas osoby powyżej 45 roku rywalizowały w Olsztynie, Iławie, Naterkach, Lidzbarku Warmińskim oraz Ornecie. W zawodach wzięło udział blisko 1,2 tys. zawodników z 13 krajów.

-Wiem, że mamy możliwości i potencjał, aby kolejna edycja Warmia Mazury Senior Games była jeszcze lepsza, a do regionu przyjechało jeszcze więcej zawodników, zwłaszcza tych z zagranicy. – mówił podczas spotkania Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Najlepszymi ambasadorami imprezy są bowiem jej uczestnicy. Dobra opinia o zawodach pozwoliła nam myśleć o kolejnej edycji. W 2014 roku poszerzymy ofertę o nowe dyscypliny i nowe miasta, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu.

Tym razem region będzie gościł dojrzałych sportowców powyżej 45 roku życia latem. Uczestnikom zmagań zaproponowano rywalizację w 13 dyscyplinach. W Olsztynie spotkają się pływacy, brydżyści oraz siatkarze halowi. Odbędą się również konkurencje rekreacyjne – kolarstwo MTB oraz wyścigi smoczych łodzi. W iławskich obiektach sprawdzą się tenisiści, żeglarze oraz siatkarze plażowi. Mile widziani są również miłośnicy brydża sportowego. Lidzbark Warmiński będzie natomiast areną zmagań lekkoatletów i tenisistów stołowych (dyscypliny sportowe) oraz amatorów ścigania na rowerach wodnych (dyscyplina rekreacyjna). Wzorem ubiegłorocznej edycji Orneta jest gospodarzem zmagań badmintonistów.

W organizację Warmia Mazury Senior Games 2014 włączyły się ponadto Ostróda – piłka nożna, kajakarstwo (dyscypliny sportowe) i kręgle (dyscyplina rekreacyjna), Pasłęk – golf (dyscyplina sportowa) oraz Nidzica – podnoszenie ciężarów (dyscyplina sportowa). Wydarzeniu towarzyszyć będą także imprezy o charakterze kulturalnym, społecznym czy integracyjnym. Całość uzupełnią projekty edukacyjne na temat roli aktywności sportowej wśród seniorów.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: Jacek Protas - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna; Włodzimierz Ptasznik - burmistrz Iławy; Artur Wajs - burmistrz Lidzbarka Warmińskiego; Ireneusz Popiel - burmistrz Ornety; Czesław Najmowicz - burmistrz Ostródy; Wiesław Śniecikowski - burmistrz Pasłęka oraz Dariusz Szypulski - burmistrz Nidzicy.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego na posiedzeniu 21 stycznia 201 5 roku rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej - ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) i przyznał dotację na następujące zadania z gminy Orneta.

Zadanie Nr 2 : Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 201 5 roku.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie na realizację zadania pn. „III Dni Henrykowa pod Patronatem Starosty Lidzbarskiego” – kwota dotacji 500 zł
 • Stowarzyszenie „Reduta Orneta” na realizację zadania pn. „Śladami warmińskich tajemnic” – kwota dotacji 1.000 zł

Zadanie Nr 3 : Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej powiatowym, termin realizacji do 20 grudnia 2015 roku.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy Caritas Archidiecezji Przemysko - Warszawskiej w Henrykowie na realizację zadania pn. „Nikiforiada - Twórczość Własna Osób Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego ” – kwota dotacji 2.000 zł

Rusza siódma edycja Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich

 

Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nadal nie posiada uregulowań ustawowych dotyczących bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dla najuboższych. Lukę tę od 2009 roku starają się wypełniać adwokaci, którzy podczas ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich udzielają tysiącom osób pomocy prawnej. 7 września rusza siódma edycja tej inicjatywy.

- Bez wahania mogę stwierdzić, że w pomoc pro bono na co dzień zaangażowany jest każdy jeden adwokat. To jest taki nasz niepisany kodeks honorowy. Niemniej to nie zwalnia państwa polskiego od uregulowania kwestii pomocy prawnej z urzędu dla najuboższych na etapie przedsądowym. Gdyby taka pomoc była zapewniona, z pewnością odciążyło by to sądy, bowiem wiele spraw rozwiązanych na początku nie wymagałoby interwencji sądu. – uważa adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

W tegorocznej akcji udział weźmie 900 adwokatów i aplikantów adwokackich. Adresy, pod którymi w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie można uzyskać pomoc prawną, znajdują się na stronie www.adwokatura.pl Wyjątkowo dzień wcześniej akcję przeprowadzi Izba Adwokacka w Katowicach. Śląscy adwokaci będą udzielać porad prawnych 6 września w godzinach od 13.00 do 18.00. Przy okazji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich adwokaci alarmują również o uregulowanie kwestii podatkowych związanych z udzielaniem bezpłatnych porad prawnych. Od uzyskanej bezpłatnej porady prawnej na obywatelach ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego, z kolei prawnik musi odprowadzić podatek VAT. Od obowiązków tych istnieją odstępstwa, ale ich interpretacja nie jest jednoznaczna.

- Jednodniowa akcja NRA pozwala tysiącom Polaków na uzyskanie rzetelnej porady, udzielanej przez adwokatów. Dlatego tym bardziej niezrozumiałym jest brak reakcji ministerstwa na apele o systemową regulację prawa podatkowego w zakresie porad pro bono. Najwidoczniej ustawodawcy nie zależy na ułatwieniu ubogim obywatelom dostępu do profesjonalnej konsultacji prawnej na etapie przedsądowym – wyjaśnia adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA.

Akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich cieszy się wielką popularnością. Adwokaci i aplikanci najczęściej otrzymują pytania o sprawy z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, majątkowego, z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy. Osoby zainteresowane poradami powinny przynieść ze sobą jak najdokładniejszą dokumentację dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów) co pozwoli na uzyskanie pełniejszej porady.

W Lidzbarku Warmińskim dyżur będzie pełnić:

Agnieszka Białuska Kancelaria Indywidualna

ul. Piłsudskiego 3

11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 695 937 652

Dokończenie budowy Term Warmińskich

05 grudnia 2014 roku rozstrzygnięto część przetargów na dwa zadania w ramach przedmiotu zamówienia pn. “Dokończenie budowy Term Warmińskich”. Są to rozstrzygnięcia na Zadanie nr 1 – roboty ziemne, których wykonawcą będzie lidzbarska firma TECHNOMEL – Kazimierza Kozieł i na Zadanie nr 2 – roboty budowlane, których wykonawcą będzie także lidzbarska firma DOMEX Jana Fydrycha. Podpisanie w/w umów odbyło się 15 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Na pozostałe zadania został ogłoszony ponowny przetarg. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1. roboty basenowe, 2. roboty elektryczne, 3. roboty elektryczne niskoprądowe, 4. roboty sanitarne. Składanie ofert upływa 22 grudnia 2014 r., godz. 11.00.

Orneta korzysta z unijnych pieniędzy na wodociągi i kanalizację

Marszałek Jacek Protas i wicemarszałek Jarosław Słoma podpisali dziś z beneficjentami kolejne umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Tym razem ze środków unijnych skorzysta kolejnych 25 gmin i zakładów komunalnych. - Do tej pory z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na takie działania podpisaliśmy już 187 umów - mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. - W ten sposób wspieramy nasze gminy w nadrabianiu wieloletnich zaległości w zakresie budowy potrzebnej infrastruktury i zbliżamy się do naszego głównego celu, czyli pełnego skanalizowania i wyposażenia w wodociągi wszystkich miejscowości w regionie.

Wartość wsparcia PROW wynosi blisko 14 mln złotych. Dzięki temu w regionie przeprowadzone zostaną inwestycje za ponad 38 mln złotych. Projekty dotyczą głównie budowy kanalizacji, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczali ścieków. Oprócz samorządów środki pozyskały także zakłady komunalne z Lubawy, Janowca Kościelnego i Wilczęt.

Orneta otrzyma 496 029 zł na "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i wylotem do rowu melioracyjnego oraz przyłączem wodociągowym".

Debata społeczna Policji z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku.

 

W sali Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyła się kolejna debata społeczna Policji z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. mł. insp. Mariusz Kozłowski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim, kom. Piotr Wojciechowski Komendant Komisariatu Policji w Ornecie – gospodarz debaty oraz kierownictwo Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego lidzbarskiej komendy. Celem debat jest ograniczanie zjawisk budzących poczucie zagrożenia, badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz włączenie obywateli w wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Debatę rozpoczął kom. Piotr Wojciechowski Komendant Komisariatu Policji w Ornecie przedstawiając plan oraz zagadnienia jakie będą poruszane w trakcie spotkania. Za pomocą prezentacji multimedialnej „ Senior w ruchu drogowym” asp. Łukasz Hrycyna kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego lidzbarskiej komendy wyjaśnił, dlaczego pieszego określa się mianem niechronionego uczestnika ruchu i jakie ma on szanse na przeżycie w zderzeniu z autem jadącym z niewielką prędkością. Policjant podał szczegółowe dane, dotyczące ofiar wypadków drogowych. Ponadto udzielił wskazówek na co szczególnie należy zwracać uwagę poruszając się po drogach. Na koniec prezentacji asp. Hrycyna przypomniał o ważności elementów odblaskowych i ważności, znanych seniorom kart ICE. Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu były oszustwa na tzw. wnuczka, Internet i karty bankomatowe. Prowadzący spotkanie mł. insp. Mariusz Kozłowski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim przedstawił zagrożenia na jakie narażone są osoby starsze. Poszczególne zagrożenia, w szczególności oszustwa na tzw. wnuczka, kradzieże telefonów komórkowych, torebek na tzw. wyrwę zostały poparte przykładami zdarzeń, które miały miejsce na terenie powiatu lidzbarskiego. Podczas debaty słuchacze dowiedzieli się m.in., jak mogą wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z coraz to powszechniejszymi przestępstwami popełnianymi na osobach starszych. Na zgłaszane pytania odpowiedzi udzielał podinsp. Eugeniusz Foltyński Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego lidzbarskiej komendy. Wszystkie problemy i postulaty zgłaszane przez zebranych zostaną dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych m.in. przez policję w roku 2015. Wszyscy uczestnicy debaty wypełnili także anonimową ankietę, która dotyczyła poruszanych tematów. Wyniki tej ankiety zostaną poddane wnikliwej analizie i również staną się podstawą planowania przedsięwzięć podejmowanych w przyszłym roku na terenie powiatu lidzbarskiego.

Podpisano umowę z firmą Skanska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podpisał umowę z firmą Skanska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację projektu o wartości 60,8 mln zł netto. Droga wojewódzka nr 513 zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego, na terenie powiatu elbląskiego oraz lidzbarskiego. Inwestycja obejmie rozbudowę i przebudowę drogi na odcinku ponad 30 km. - W ramach umowy dokonamy przebudowy istniejących skrzyżowań, wzmocnimy konstrukcję jezdni oraz zajmiemy się uporządkowaniem połączeń z drogami gminnymi - wyjaśnia Maciej Bednarz, Menadżer Projektów, Skanska.

Inwestycja jest kolejną realizacją drogową Skanska na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Aktualnie firma rozbudowuje również drogi wojewódzkie na odcinkach Lubawa -Lidzbark, Rychliki - Jelonki oraz Orneta - Lidzbark Warmiński.- W projekcie na rok 2013 przewidzieliśmy 60% realizacji, co oznacza, że do końca tego roku prace obejmą ok. 20 km drogi. W roku 2014 pozostanie do przebudowy ok. 11 km - mówi Maciej Bednarz, Menadżer Projektów, Skanska. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazuryna lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zielona firma

Na projekcie wykorzystana zostanie mieszanka MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej ( np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany. Stosowane przez Skanska metody wynikają z kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym przypadku poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. - Już na etapie planowania inwestycji poszukujemy sposobów wykorzystywania surowców i materiałów, tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość - mówi Andrzej Dołżycki, Główny Technolog, Skanska.

Jutro odcinek Orneta-Pasłęk zostanie oficjalnie oddany do użytku.

Otwarcie drogi

Do niedawna prace drogowe trwały na dwóch odcinkach trasy wojewódzkiej nr 513 prowadzących do Ornety. Łączna długość modernizowanych jednocześnie dróg przekraczała 60 kilometrów Jutro pierwszy z odcinków Orneta-Pasłęk zostanie oficjalnie oddany do użytku. Zakończenie prac na drugim odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński planowane jest na początek listopada. W jutrzejszej uroczystości weźmie udział marszałek województwa Jacek Protas. Na osoby biorące udział w oficjalny otwarciu trasy przewidziano sporo atrakcji m.in. symulator zderzeń oraz rowerowy tor przeszkód.

Drogowcy wspólnie z przedstawicielami elbląskiego WORD-u i olsztyńskiej drogówki przypomną podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przekażą najmłodszym elementy odblaskowe. Każdy chętny będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności rowerowych podczas jazdy po specjalnie przygotowanym torze z przeszkodami oraz skorzystania z symulatora zderzeń. Roboty drogowe trwały ponad 1,5 roku. Dzięki nim poszerzono i wzmocniono konstrukcję ponad 31-kilometrowego odcinka drogi, przebudowano 18 skrzyżowań, wybudowano 32 zatoki autobusowe oraz blisko 9 km ciągów pieszo-rowerowych, przebudowano przepusty, wykonano też nowe oznakowanie poziome i pionowe. Była to jedna z największych inwestycji samorządu województwa, która kosztowała 82,5 mln zł, z czego 72,5 mln zł to wsparcie unijne.

Jest to kolejna uroczystość będąca doskonałą okazją do zadbania o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego – podkreśla Waldemar Królikowski Dyrektor ZDW w Olsztynie – Dzięki wsparciu innych instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców staramy się przekazywać przybyłym na uroczystość dzieciom i młodzieży elementy odblaskowe, realizując tym samym na coraz szerszą skalę założenia programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Przyjazna droga.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:30 przy placu przed MDK (ul. 1 Maja 45) w Ornecie.  Kierowcy tirów nie będą już musieli omijać wiaduktu w Drwęcznie (na zdjęciu)

 

Gorący zapał

W "Czarno na Białym" turystyczna nadzieja Warmii i Mazur - budowane od kilku miesięcy termy w Lidzbarku Warmińskim. Plany są imponujące, podobnie jak koszt budowy sięgający prawie 100 mln zł - jest jednak jeden, ale kluczowy problem. Zimna woda w termach. Jak ustaliła nasza reporterka - woda ma niecałe 20 stopni. Jest to trzy razy niższa temperatura niż powinna być, żeby termy grzały, a nie wymagały kosztownego ogrzewania. A wyjątkowo - co należy podkreślić - gorący zapał władz regionu do tej inwestycji wody na pewno nie podgrzeje.

Cały materiał filmowy na TVN24

Artykuł w Rzeczpospolitej

Wcześniejszy artykuł o termach - 18 stopni

 

Szybki internet to szybszy rozwój województwa

Budowa sieci szerokopasmowej jest największą inwestycją samorządu województwa w tej perspektwie unijnej. Inwestycja za ponad 300 mln zł ma zapewnićdostęp do szybkiego internetu w każdym zakątku naszego regionu. Aby zachęcić prywatne firmy do budowy tzw. „ostatniej mili“, czyli sieci bezpośrednio do klientów, wczoraj (23 lipca) w Olsztynie został podpisany list intencyjny w sprawie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. – Rozwój sieci szerokopasmowej to jeden ze sposobów uporania się z wykluczeniem komunikacyjnym naszego regionu – podsumował spotkanie marszałek województwa Jacek Protas. – Geografii, naszego peryferyjnego położenia nie zmienimy, ale infrastrukturę możemy dźwignąć.

To podejście rozumieją nasi samorządowcy. Większość gmin i powiatów już wsparło nas w tych działaniach i są skłonni obniżać podatki firmom, które będą doprowadzać internet bezpośrednio do klientów. Ostatnia mila sieci tańsza List intencyjny składa się z trzech zasadniczych deklaracji: pomocy wszystkich samorządów województwu w utrzymaniu budowanej sieci, kolejnych inwestycji, których wartość do roku 2025 może wynieść nawet 500 mln zł, oraz zniesienia barier inwestycyjnych w rozwoju przyłączy bezpośrednio do klientów – tzw. ostatniej mili. – Tak budowana potężna "infostrada" stworzy warunki dla operatorów komercyjnych, dzięki którym internet dotrze bezpośrednio do domów. To przyspieszy również nasz wzrost gospodarczy - tłumaczył wicemarszałek Jarosław Słoma. Samorządy już wprowadzają w życie założenia planu. – Całkowicie zwolniliśmy inwestorów z opłat za wykorzystanie pasa drogi – poinformował Tadeusz Mordasiewicz, starosta kętrzyński, który podpisał porozumienie jako przewodniczący Konwentu Powiatów. – To ukłon w stronę konsumentów, bo inaczej koszty inwestycji i tak zostałyby przeniesione na nich. "Białe plamy" będą znikać Komercyjni dostawcy internetu są mniej skorzy do inwestowania w doprowadzanie sieci do mniej zaludnionych rejonów województwa.

Potwierdzają to obserwacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. – Zidentyfikowaliśmy 89 gmin, które wymagają doinwestowania dla osiągnięcia przyzwoitego poziomu rozwoju komunikacyjnego – mówiła Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w MAiC. – Plan Cyfrowy daje bardzo jasny sygnał inwestorom. Jestem przekonana, że dzięki niemu "białe plamy" zaczną szybko znikać z mapy Warmii i Mazur. Plan Cyfrowy podpisało już ponad 80 gmin spośród 116 w regionie. Wiele innych zadeklarowało chęć podpisania porozumienia w najbliższych tygodniach.

Skanska rozbuduje drogę wojewódzką między Ornetą i Lidzbarkiem Warmińskim

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie powierzył firmie Skanska rozbudowę DW nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński. Inwestycja o wartości 78,2 mln zł netto potrwa do września 2014 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i polegać będzie na rozbudowie oraz przebudowie DW nr 513 na odc. Orneta (wraz z miejscowością Orneta) – Lidzbark Warmiński wraz z odcinkiem DW nr 511
(miejscowość Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska).

- Rozbudowa niemal 40 km drogi  ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G – wyjaśnia Zbigniew Szynkowski, Menadżer Projektów, Skanska. Inwestycja  jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków województwa warmińsko – mazurskiego.

Zakres prac

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi DW nr 513 na określonych jej odcinkach, w tym również część DW
nr 511. Realizacja polegać będzie m.in.  na poszerzeniu jezdni i korony drogi, przebudowie skrzyżowań oraz uporządkowaniu warunków połączeń z drogami niższych klas. Skanska wybuduje także przydrożne parkingi, ogólnodostępne dla wszystkich typów pojazdów. W ramach zadania powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Zakres robót budowlanych obejmuje również przebudowę istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczych kolidujących
z rozbudową DW nr 513.

- Przed nami stoi również zadanie obejmujące przebudowę wiaduktu PKP w miejscowości Orneta. Ta realizacja ma na celu zachowanie skrajni pionowej przejazdu, czyli obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem wraz z remontem elementów obiektu – mówi Zbigniew Szynkowski, Menadżer Projektu, Skanska.

Będzie bezpieczniej

Nowa droga będzie przyjazna pieszym i przede wszystkim bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
W ramach realizacji firmie Skanska zlecono budowę azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, a także na drodze głównej.Na nowym odcinku pojawią się ronda, które znacznie poprawią bezpieczeństwo na drodze spowalniając nieco ruch. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami dla podróżnych. Na czas realizacji inwestycji wykonawca odpowiada także za organizację ruchu tymczasowego, jak również organizację ruchu docelowego, po zakończeniu prac.

Skanska w regionie

Projekt jest kolejną inwestycją Skanska na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W zeszłym roku firma zakończyła na tym obszarze m.in. budowę Regionalnego Centrum Informatycznego dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Obecnie Skanska realizuje budowę „Buspasów” w Olsztynie, rozbudowę i przebudowę Sądu Rejonowego w Olecku, a także na zlecenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego rewitalizację obiektów dawnego szpitala wojskowego w Olsztynie


Zobacz także

Promotion