• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

So22092018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Oświadczenie Burmistrza Ornety dotyczące kontroli NIK

W toku przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ornecie kontroli Najwyższa Izba Kontroli badała gospodarowanie przez Gminę wybranymi składnikami majątkowymi w latach 2009-2014. Pomimo przeprowadzenia wybiórczej kontroli w bardzo ograniczonym zakresie, ogólna ocena Gminy Orneta, w trójstopniowej skali, jest pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości mają charakter incydentalny, bez faktycznego wpływu na całokształt działalności Gminy w zakresie gospodarowania mieniem.

Brak całkowicie pozytywnej oceny wynika zarówno z cząstkowego zakresu kontroli, jak i nieuwzględnienia przez NIK aspektów wykonywania przez Gminę zadań na rzecz społeczności lokalnej, co nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na rezultat finansowy. Niemożliwe jest w przypadku gminy podejście czysto biznesowe. Podkreślić należy, iż kontroli podlegały różne inwestycje podejmowane przez gminę na przestrzeni wielu lat, nawet z 2009 roku, czyli jeszcze przed objęciem władzy przez obecną Radę Miejską i Burmistrza. W analogicznych okolicznościach w 2014 r., jeszcze przed rozpoczęciem kontroli, Gmina dochowała już należytej staranności w zakresie wyceny zamienianych nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, podjęliśmy już stosowne działania zmierzające do udoskonalenia gospodarowania przez Gminę swoim mieniem.

O wynikach kontroli poinformowaliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej zarówno Radnych, jak i mieszkańców, co zostało przyjęte z aprobatą. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła Urzędowi Miejskiemu żadnych zarzutów i nie toczy się wobec nas żadne postępowanie.

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących nienałożenia na wykonawcę inwestycji w Dąbrówce kary umownej w wysokości 247 500 zł pragnę podkreślić, iż z treści dzisiejszego oświadczenia NIK z niewiadomych nam przyczyn nie wynikają kluczowe informacje, zgodnie z którymi w chwili odbioru przedmiotu umowy Gmina Orneta nie miała świadomości opóźnień, których dopuścił się wykonawca. W ocenie Gminy nie było zatem żadnych podstaw faktycznych lub prawnych do naliczenia wobec wykonawcy kar umownych. Po doręczeniu do Urzędu wystąpienia pokontrolnego NIK wystąpiliśmy do Syndyka masy upadłościowej wykonawcy ze stosownym roszczeniem. Zarówno wystąpienie pokontrolne, jak i dzisiejsze oświadczenie NIK w żaden sposób nie odnosi się do wątpliwości w zakresie wysokości ewentualnej kary umownej, które podnosiliśmy wtoku prowadzonej kontroli.

Należy nadto wykazać całkowite niezrozumienie wobec treści oświadczenia NIK, gdyż przedstawionej dziś stanowisko w żaden sposób nie współgra z wystawioną Gminie Orneta oceną pozytywną pomimo stwierdzonych naruszeń w zakresie gospodarowania mieniem gminy.

Ireneusz Popiel - Burmistrz Ornety

comments

Dodaj komentarz

Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawdą podawanych przez użytkowników informacji i prezentowane przez nich opinie, a także za ewentualne skutki będące następstwem stosowania się do prezentowanych na stronie komentarzy. Za publikowane na portalu komentarze, wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich autorzy. Wydawca i redakcja portalu informują, że w żaden sposób nie ingerują w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników w komentarzach. Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Uwaga - zarejestrowani użytkownicy nie muszą wpisywać zabezpieczenia przed spamem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+1 #2 spadający z dachu 2015-07-26 15:13
To subiektywna ocena burmistrza. Ja to nawet rozumiem., ja tego nawet nie rozumiem, ja może bym to nawet zrozumiał, albo nawet niezrozumiał, gdyby burmistrz był bardziej finezyjny w swej retoryce (nieobiektywnej !?). hgfhurfach.
Cytować
+3 #1 mieszkaniec młody 2015-07-10 09:18
To jest artykuł sponsorowany?
Cytować

Zobacz także

Promotion