• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

N24062018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Gmina

Dożynki Gminne 2012

Tradycyjnie we wrześniu rolnicy obchodzą swoje święto dożynkowe. Jest to czas na podsumowanie plonów, ale również czas radości i zabawy. Tegoroczne Święto Plonu w gminie Orneta obchodzono w niedzielę 9 września w Henrykowie. Gospodarzami tych uroczystości były dwa sołectwa w Nowy Dwór i Henrykowo. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w miejscowym Kościele pod przewodnictwem ks. Kazimierza Kordeczko – proboszcza miejscowej parafii. Z kościoła korowód dożynkowy przemaszerował na specjalnie przygotowany i przystrojony plac dożynkowy, gdzie kontynuowano uroczystości.

Starostowie dożynek Justyna Sygnowska z Henrykowa i Roman Bogdanowicz - rolnik z Nowego Dworu, przekazali na ręce burmistrza Ornety - Ireneusza Popiela tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów zboża — Przekazujemy ten bochen chleba na ręce pana burmistrza z prośbą, aby dzielił pan sprawiedliwie ten chleb pomiędzy miasto i wieś — powiedział wymownie starosta dożynek. Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili burmistrz Ornety, wicestarosta Jarosław Kogut i sołtysi przedstawiciele sołectw organizujących dożynki Katarzyna Szefler i Emil Rońda.

W części oficjalnej burmistrz z przewodniczącym rady miejskiej wręczyli okolicznościowy prezent proboszczowi miejscowej parafii. — Chcemy podziękować proboszczowi, że wymodlił nam dobrą pogodę na uroczystości związane z obchodami dożynkowymi – powiedział burmistrz – pragniemy skromnym upominkiem wyrazić wdzięczność za wkład pracy i zaangażowanie księdza w te uroczystości. Prezes OSP w Henrykowie Leonard Gruba odczytał listę strażaków, z Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie, którzy następnie zostali udekorowani medalem za wysługę lat. Część artystyczną dożynek rozpoczęły swoimi popisami dzieci z ognisk wokalno instrumentalnych, orkiestra dęta i orkiestra rozrywkowa z Miejskiego Domu Kultury w Ornecie. Wystąpił też zespół wokalny działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Kapela „Swojaki”, Zespół Ludowy „Ornecianie” działający przy MDK w Ornecie. Swój program artystyczny zaprezentowały również Świetlice Wiejskie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie. Wieczorem zagrały zespoły młodzieżowe a od godziny dwudziestej rozpoczęła się zabawa ludowa.

Na scenie czuwały nad realizacją programu prowadzące Danuta Jaroń i Grażyna Jóźwiak. Część wieczorną programu poprowadziła Grupa Konferansjerów z Henrykowa: Katarzyna Stakun, Mateusz Pstrągowski, Dawid Chorąży. Zawody sportowe przeprowadził Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, dmuchane zjeżdżalnie cieszyły się wielkim powodzeniem. Tradycyjnie odbyły się również dwa konkursy dożynkowe na najładniejszy i najbogatszy wieniec dożynkowy oraz konkurs kulinarny. W konkursie wieńców dożynkowych zwyciężyła Wola Lipecka, drugie miejsce Nowy Dwór, trzecie Henrykowo, wyróżnienia zdobyli Bażyny, Mingajny, Krzykały. W konkursie kulinarnym były trzy kategorie: I potrawy zwyciężyli Bożena Piasecka, Katarzyna Szefler, Franciszek Zajączkowski, II desery: Anna Ślubowska, Marlena Rońda, Bożena Piasecka, III nalewki: Agnieszka Stakun, Małgorzata Wocial, Teresa Bil. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody pieniężne

Dni Ornety 2012

W tym roku Dni Ornety obchodzimy od 14 do 16 września. Poniżej szczegółowy plan tegorocznych atrakcji:

14.09 Piątek

9.00-12.30 SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY DZIEŃ ORNETY (Plac przy MDK) Klasy O-III Program Agencji Artystycznej T. Sobczaka „Zabawa taneczna' Klasy IV-VI Zawody Sportowe (Kompleks OSiR)

18.00 Wernisaż Zbigniewa T. Szmurło Galeria Art- Nova, ul. Rycerska

15.09 Sobota

14.30 Program artystyczny MDK w Ornecie {Plac przy MDK): Ornecka Orkiestra Rozrywkowa. Smokowyje. Sweets, Ornecianie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kapela Swojaki.

18.00 KONCERTY:GO.STEREO ELEPHANT MEMORY KORZUCH ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY

1.30 Zakończenie GO:STEREO Elephant Memory Korzuh Oddział

16.09 Niedziela

18.45 Koncert ZAGAN ACOUSTIC, Kościół Św. Jana Chrzciciela w Ornecie.

Uroczyste obchody 60-lecia sformowania 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

60 lat temu, tak niewiele, a jednak tak dawno, bo właśnie wtedy w 1952 roku sformowano 29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie. Czas zaciera wspomnienia, ubywa bohaterskich pilotów tamtych wydarzeń, giną bezpowrotnie wrażenia, fakty… Każda rocznica jest powodem, by wracać wspomnieniami do tamtych cudownych lat, sięgać do pamięci pilotów, pułkowników, chorążych, podchorążych, czy generałów. W związku z obchodami 60-lecia sformowania 29 PLM w Ornecie, Urząd Miejski w Ornecie, Stowarzyszenie Miastowieś, Gimnazjum Nr 2 w Ornecie oraz Miejski Dom Kultury zorganizowali 15 czerwca uroczyste obchody, na które zaproszono przedstawicieli Dowództwa Sił Powietrznych, byłych pilotów jednostki, władze powiatu i mieszkańców. Obchody rozpoczęły się uroczystą Sesją Rady Miejskiej w sali ratuszowej, podczas której nadano honorowe obywatelstwo ostatniemu dowódcy 29 plm – Pułkownikowi pilotowi dyplomowanemu Franciszkowi Walentynowi. Na zakończenie sesji ogłoszono wyniki konkursów : plastycznego, fotograficznego oraz historyczno-polonistycznego o tematyce związanej z lotnictwem i 29 plm.

Po uroczystej sesji, w nieodległej od Ratusza Galerii Art-Nova, otwarto wystawę o 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Wystawa zrealizowana została głównie przez członków Stowarzyszenia Miastowieś w ramach zadania publicznego przy wsparciu Gminy Orneta i Zarządu Powiatu Lidzbarskiego oraz pomocy Urzędu Miejskiego i MDK w Ornecie. Eksponaty na wystawę trafiły głównie z muzeów wojskowych w Gdyni i Bydgoszczy oraz ze zbiorów prywatnych. Punktem kulminacyjnym obchodów był przemarsz ulicami miasta przy dźwiękach marszy granych przez Orkiestrę Wojskową z Giżycka oraz przy asyście kompanii honorowej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza odczytano Apel Pamięci. Przemówienia, salwy honorowe, modlitwy za poległych żołnierzy zdominowały ten etap obchodów. Obchody zakończono wizytą w Gimnazjum Nr 2 – szkole noszącej imię 29 PLM. 29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w 1968 roku został rozformowany. Przez tak krótki czas zdążył jednak zaprezentować nam najwyższy poziom wyszkolenia pilotów zajmując czołowe miejsca na Mistrzostwach Lotnictwa Myśliwskiego Wojsk Lotniczych i OPL OK.

„..przyjechałem tu z nadzieją, że spotkam i rozpoznam któregoś z kolegów..” – tak ze wzruszeniem mówił jeden z przybyłych pilotów. Dla takich słów, tych ludzi warto było przypomnieć kawałek historii naszego miasta. 29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany w 1952 roku na warszawskim lotnisku Babice. W kwietniu tegoż roku przebazowany został do Malborka celem intensywnego szkolenia a w 1953 do Ornety już jako jednostka bojowa. W pierwszym etapie służby wyposażony był w samoloty odrzutowe Jak23, a w miarę rozwoju technologii lotniczej i dostaw sprzętu w samoloty bojowe : MiG15, Mig 15 bis, MiG17PF, Lim1, Lim2, Lim5 Lim5PF oraz samoloty szkolne (szkolno bojowe): Mig15UTI, SBLim 1, SBLim2, Jak11, Jak18, CSS13. Przeznaczony był do działań wspierających wojska lądowe i morskie podczas działań taktycznych. 29 plm wchodził w skład Lotnictwa Operacyjnego. Od samego początku był określany jako jedna z lepszych jednostek lotniczych o czym świadczą zajmowane czołowe miejsca na zawodach lotniczych . Podczas wykonywania lotów na straży polskiego nieba zginęło 8 pilotów z tego pułku. Pierwszym dowódcą był mjr pil. Michaił Bajczykow a ostatnim płk pil. Franciszek Walentyn. Szczegółowe informacje o tej jednostce można znaleźć na wystawie w Galerii Art.Nova przy ul. Rycerskiej w Ornecie oraz na stronach internetowych.

"Ustawa śmieciowa" w Ornecie

Przyjęcie przez Sejm RP w dniu 25 lipca 2011 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 152, poz.897) - zwanej potocznie „ustawą śmieciową”, powoduje konieczność wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami. Ustawa wymaga by gminy stworzyły całkowicie nowy system gospodarowania odpadami na swoim terenie.

Nowy system : - wprowadzi nowe zasady odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów - w oparciu o wojewódzkie plany gospodarki odpadami które samorząd wojewódzki powinien uchwalić do 30 czerwca 2012r. , nowy system wskaże właściwe do gminy regionalne instalacje do przetwarzania odpadów

- wprowadzi nowe stawki i nowe zasady poboru opłat za odpady ( tzw. „podatek śmieciowy”)

- dokona zmian w sektorze firm odbierających odpady - gmina będzie organizować przetargi dla firm na odbiór tych odpadów od mieszkańców.

Nowy system musi być wprowadzony (ZACZĄĆ FUNKCJONOWAĆ) do czerwca 2013r.

W związku z powyższym zamierzam:

- do dnia 30.03.2012r. powołać zespół ds. przygotowania i wdrożenia nowego systemu i określić jego zadania

- do dnia 30.07.2012r. przygotować i przedłożyć Radzie Miejskiej projekty uchwał, których obligatoryjność (lub fakultatywność) podjęcia określa w/w nowelizacja ustawy,

- w okresie 2 miesięcy od uchwalenia przez samorząd wojewódzki Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami opracować nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Orneta oraz przedłożyć Radzie Miejskiej projekty uchwał w sprawie określenia opłat i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami ( wysokość opłat „gminnych” zależy od rozmieszczenia regionalnych instalacji przetwarzania odpadów i poznania cen za przyjęcie odpadów do tych instalacji),

- przeprowadzić bez zbędnej zwłoki postępowanie przetargowe w myśl ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie podmiotu odbierającego odpady - po podjęciu przez Radę Miejską w Ornecie wszelkich niezbędnych uchwał i przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- przez cały okres przygotowania i wdrażania nowego systemu prowadzić kampanię rzetelnej informacji o stanie zaawansowania prac nad ostatecznym kształtem systemu.

Do czasu wprowadzenia nowego systemu i nowych zasad gospodarowania odpadami obowiązują obecne rozwiązania. Odbiór odpadów jest realizowany przez uprawnione podmioty (posiadające aktualne zezwolenia na odbiór odpadów lub od 1 stycznia 2012r. wpis do rejestru działalności regulowanej i zezwolenie na transport odpadów). Podstawą świadczenia usług przez w/w podmioty jest umowa cywilno-prawna pomiędzy uprawnionym podmiotem i właścicielem nieruchomości (władającym , zarządcą, wspólnotą, itp.). Stawki opłat za odbiór odpadów nie mogą przekraczać górnych stawek ustalonych przez Radę Miejską w Ornecie. Wysokość opłaty za odbiór odpadów określa w/w umowa.

BURMISTRZ  ORNETY
Ireneusz Popiel

źródło - orneta.pl

Dzień Seniora w Henrykowie

21 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie odbył się Dzień Seniora, Sołtys wraz z opiekunem Świetlicy zapewnili słodki poczęstunek, oraz zabawę taneczną. .„Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki” Na uroczystość przybyło około 50 osób, seniorów, przybyli również Burmistrz Miasta Orneta Pan Ireneusz Popiel, Radny Gminy Orneta Leonard Gruba,ksiądz proboszcz Kazimierz Kordeczko, opiekun Świetlicy Wiejskiej w Woli Lipeckiej Pani Teresa Myślińska, Pani Sołtys z Nowego Dworu Pani Katarzyna Szefler, oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Witold Maruszak.

Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel podziękował wszystkim seniorom za odnalezienie sposobu na pogodny tryb życia poprzez otwarcie się, wyjście do świata, spotykanie się, wzajemną pomoc i życzliwość. Zaznaczył również ważną rolę, jaką seniorzy odgrywają w społeczeństwie, porównując ich mądrość i doświadczenie do cennych ksiąg, z których każdy, a szczególnie młode pokolenie powinno czerpać naukę. Pan Świetlicowy wraz z Sołtysem wręczyli najstarszym seniorom podziękowania Z bogatym programem artystycznym wystąpili dzieci ze Świetlicy, następnie Zaproszona kapela, oraz dj wodzirej z Ornety zapewniła seniorom wspaniałą wielogodzinną zabawę. Pojawiające się łzy wzruszenia i szczęścia potwierdzały potrzebę organizowania takich uroczystości. Dlatego pragniemy bardzo serdeczne podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Burmistrza Ornety, Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie Pana Jarosława Glińskiego, oraz sołtysa wsi Henrykowo Emil Rońda, oraz mieszkańcom za pomoc przy organizacji.

Co dalej z SP4 w Ornecie?

28 grudnia 2011 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/121/11 w sprawie zamiaru utworzenia od 1 września 2012 r. Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Ornecie, ul. Warmińska 11. Zaznaczam, że to nie jest jeszcze uchwała o utworzeniu Zespołu Szkół a jedynie o zamiarze utworzenia. W każdym bądź razie uchwała dość jasno precyzuje w którym kierunku zmierza ornecki samorząd. O zamiarach likwidacji SP4 już dawno można było przeczytać na naszym forum oraz usłyszeć na "mieście". Burmistrz stanowczo dementował te pogłoski, mówiąc że nie ma mowy o likwidacji SP4. Miały to być tylko plotki i pomówienia.

Pierwszy post z informacją o likwidacji szkoły pojawił się na forum 28 października. Okazało się że rodzice uczniów z "czwórki" mają rację. W imię oszczędności Ireneusz Popiel zdecydował się na połączenie SP4 z Gimnazjum nr 2. Choć teoretycznie nie oznacza to likwidacji SP4, to w praktyce dokładnie tak się stanie. Rodzice mówiąc o likwidacji mieli na myśli właśnie to że nauka w dotychczasowym budynku podstawówki zostanie przerwana.

Na XVI sesji Rady Miejskiej 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała musi zostać zaopiniowana przez Warmińsko - Mazurskigo Kuratora Oświaty.

Dyskusja na forum o przeniesieniu SP4

Uchwała Rady Miejskiej

Zamieszczone zdjęcie pochodzi ze strony internetowej SP4

Wigilia i Kiermasz Bożonarodzeniowy przy ratuszu Miejskim

Wigilia i Kiermasz Bożonarodzeniowy przy ratuszu Miejskim – poniedziałek 19.12.2011r. godz.11.0. 

Gmina Orneta wśród najlepszych projektów POKL na Warmii i Mazurach w 2011r.

Dnia 23 listopada Orneta otrzymała wyróżnienie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnych Ośrodków EFS za zakwalifikowanie się do ostatniego etapu konkursu „Ambasador EFS 2011”, który jak pisze Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest wyrazem szczególnego uznania za twórczy pomysł i jego wzorową realizację w ramach projektu ''Wspólnie zrobimy więcej'' A tak to się zaczęło…

To nieprawda, że ludzie nie chcą działać na rzecz innych. Ale ktoś musi zacząć, ktoś musi poderwać do pracy, ktoś musi w końcu nauczyć. Pomysł dojrzał jakieś 3 lata temu , kiedy w Gminie Orneta zaczęto dotkliwiej niż dotychczas odczuwać brak lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Ruszyło się kiedy Gmina pozyskała unijną dotację na taki cel . Inni tak przecież robią od dawna. Lista obecności aktywnych Bażyny, Dąbrówka, Krosno, Opin, Henrykowo, Wola Lipecka, Mingajny i Wojciechowo – te miejscowości w gminie Orneta wzięły udział w przedsięwzięciu nazwanym ''Wspólnie zrobimy więcej''. W każdej z ośmiu wiosek zaczęło się szkolenie.

A materiału było sporo, bo od spraw administracyjnych jak zakładać stowarzyszenia, do pisania projektów i pozyskania na ich realizację pieniędzy. Nie było łatwo , ale społecznicy dali radę, bo przecież chodziło o nich samych , o dobro ich miejscowości. Pożytecznie, ale tak krótko...czyli przyjemne z pożytecznym Wśród miłych ludzi czas szybko płynie, a i pomysły jakoś szybciej przychodzą do głowy. Pani Teresa Myślińska – Wola Lipecka: „Jedynym minusem który dostrzegam w tym projekcie jest to, że było zbyt krótko. Opowiadania wykładowców, poznawanie nowych ludzi stanowi coś , czego się pragnie i szkoda, gdy te chwile się kończą.” Podczas szkolenia każda miejscowość opracowywała pomysł na lokalną aktywność i integrację. Pomysły zostały zapisane w postaci projektu i prezentacji mulimedialnej, która została zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego projekt, gdzie beneficjenci przygotowali również wystawę twórczości ludowej. Podczas spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy pomysł ożywiający swoją miejscowość.

Hasło projektu mówi wszystko- wspólnie można więcej. „Pisząc projekt marzyło mi się, by po jego zakończeniu uczestnicy zrozumieli, że warto pomagać i wspierać drugiego człowieka poprzez własne a zarazem wspólne działanie”.- mówi Joanna Ulewicz, koordynator projektu . Myślę, że się tak staje

700 lecie Mingajn

4 marca 1311 roku bracia Henryk i Teodoryk (prawdopodobnie synowie Arnolda z Nysy) otrzymują przywilej lokacyjny od biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy na założenie wsi czynszowej o układzie wydłóżonej ulicówki na miejscu staropruskiej osady Mynyen umiejscowionej wzdłóż rzeki Drwęcy Warmińskiej. Dokument lokacyjny mówi o 100 włókach ziemi (1680 obecnych hektarów) nadanej na prawie chełmińskim.

W tym roku mija równo 700 lat od tego wydarzenia. Z tej okazji 3 lipca 2011r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 700 – lecia istnienia miejscowości. Po uroczystej mszy świętej dzieje Mingajn opowiedział prof. Stanisław Achremczyk. To autor między innymi książki "Orneta - dzieje miasta". W rocznicowych uroczystościach wzięli udział między innymi:Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego Jarosław Kogut oraz poseł na Sejm RP Piotr Cieśliński.

Więcej na temat uroczystości: www.orneta.pl

źródła

Historia Mingajn - www.orneta-turystyka.pl

Zdjęcia - UM Orneta

 

Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Orneta

 
Wczoraj w sali obrad Orneckiego ratusza podpisano List Intencyjny "Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy Orneta". Jest to wspólna inicjatywa lokalnych instytucji i organizacji mająca na celu ożywienie Gminy Orneta. Tworzone partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Gminy Orneta jest sprawą owartą. Może do niego przystąpić każdy zainteresowany podmiot.

Ze strony władz samorządowych pod listem podpisali się: Ireneusz Popiel - burmistrz Ornety oraz Józef Uzar - przewodniczący Rady Miejskiej.  Ze strony organizacji pozarządowych podpisali się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

Poniżej tekst podpisanego listu:

List intencyjny partnerstwa na rzecz rozwoju gminy Orneta

My niżej podpisani, przedstawiciele instytucji i organizacji deklarujemy współpracę przy tworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, turystycznego i gospodarczego Gminy Orneta. Poprzez wspólne działania zamierzamy ożywić naszą gminę tak, by stała się regionem rozpoznawalnym,posiadającym własną markę turystyczną, miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, jak i samych mieszkańców. Chcemy wpływać na komfort oraz jakość życia obecnych, a także przyszłych pokoleń. Niniejszy list intencyjny ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy zainteresowany podmiot.


{module Link do NK}


Orneta zaciska pasa

 Burmistrz Ornety konsekwentnie wdraża terapię szokową dla naszej gminy. Na stronie internetowej UM dostępny jest dokument "Bilans otwarcia - kadencja 2011-2014" W dziale "Oszczędności - plan 2011" podane są kwoty cięć w poszczególnych kategoriach budżetu gminy. Pan Ireneusz Popiel tylko w tym roku planuje oszczędności na łączną kwotę 1 114 016 zł. Zaciskanie pasa pozwoli utrzymać zadłużenie gm. Orneta na poziomie z roku 2010, czyli 16 428 705 zł. Niepokój może budzić skala oszczędności w oświacie, bowiem aż 699 703 zł to redukcja budżetu właśnie w tej grupie gminnych wydatków, głównie wynagrodzenia i wydatki na stołówki szkolne. Również świetlice wiejskie dotknęło odchudzanie budżetu. Świetlicowe zostały "zredukowane" z całego  na 1/2 etatu. Co to oznacza dla wiejskich dzieci najlepiej wiedzą ich rodzice. Tym bardziej zdumiewa postawa niektórych wiejskich radnych popierających pomysł redukcji. Następnym krokiem będzie przekazanie świetlic stowarzyszeniom. Dla świetlicy w Dąbrówce jest już ogłoszony konkurs ofert, zobacz szczegóły.

Jak przedstawiają się oszczędności budżetowe w rozbiciu na poszczególne kwoty możemy zobaczyć poniżej:

 • Reorganizacja w Urzędzie Miejskim (wynagrodzenia i pochodne) - 156 763 zł
 • Fundusz świadczeń socjalnych - 6 600 zł
 • Ryczałty samochodowe i delegacje - 4 000 zł
 • Telefony ( komórkowe i stacjonarne ) - 5 000 zł
 • Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia - 30 000 zł
 • Zmiana zasad wydawania , formatu publikacji informacyjnej Urzędu Miejskiego (dotychczasowych „Wieści z Ratusza”) - 20 000 zł
 • Zmniejszenie etatów w Straży Miejskie - 35 000 zł
 • Biblioteka - 10 000 zł
 • Miejski Dom Kultury - 30 000 zł
 • M-GOPS (wynagrodzenie opiekunek ) - 74 950 zł
 • OSiR (wynagrodzenie i usługi pozostałe ) - 42 000 zł
 • Oświata – wynagrodzenia -  374 458 zł
 • Oświata ( wydatki rzeczowe ) - 115 400 zł
 • Oświata ( stołówki ) - 209 845 zł

Razem - 1 114 016 zł

źródło - UM w Ornecie

 

 

Początek końca?

Rektor UWM

Burmistrz Ornety i rektor UWM

Ciągnąca się od lat sprawa zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej ma szanse na szczęśliwy finał. 25 marca Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą Nr 629 wyraził zgodę na  zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie. Taką samą decyzję podjęła nasza Rada Miejska która Uchwałą Nr VI/35/11 z dnia 30 marca wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości. Jednak aby cała zamiana doszła do skutku potrzebna jest jeszcze zgoda Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to jeszcze kilka miesięcy zwłoki w przypieczętowaniu transakcji.

Omawiana nieruchomość to działka zabudowana nr 3/17 o powierzchni 6,6606 ha Nr KW OL 1L/00026581/4 położona w Ornecie przy ulicy Braniewskiej w obrębie 5 miasto Orneta.  Teren działki zabudowany jest 12 budynkami oraz budowlami pomocniczymi. Oprócz budynków na terenie działki znajduje się, boisko do piłki nożnej, basen odkryty oraz pas taktyczny do ćwiczeń wojskowych. Na działce znajdują się place, drogi i chodniki asfaltowe oraz  żwirowe i z płyt betonowych. Na terenie działki znajduje się również bardzo dużo zieleni -wzdłuż chodników, dróg i przy budynkach zasadzono żywopłoty, krzewy ozdobne oraz wiele drzew (brzozy, klony, akacje, lipy, świerki, dęby i inne). W centralnej części działki, rosną dwa dęby włoskie (pomniki przyrody). Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i oświetleniową oraz wodno-kanalizacyjną. Na terenie działki znajdują się ponadto dwie studnie głębinowe. Większość budynków wybudowano w roku 1922, zostały odremontowane w latach 1960-70. Obecnie stan techniczny zabudowań jest bardzo zły.

Na poniższej mapce widok na działkę 3/17 

 

{module mapka jednostki|none}

 

Jak doszło do tego że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wszedł w posiadanie nieruchomości po byłej jednostce wojskowej? Dość skomplikowaną historię całej sprawy przedstawił rektor uniwersytetu, prof. dr hab. Józef Górniewicz, który był gościem na VI sesji Rady Miejskiej w Ornecie. Jego prezentacja sięga końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany 1 września 1999 roku (Dz. U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). W jego skład weszły trzy dotychczas samodzielnie funkcjonujące jednostki: Akademia Rolniczo Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Warmiński Instytut Teologiczny. 15 kwietnia 2000 roku Archidiecezja Warmińska wnosi w formie darowizny tereny leżące w Ornecie jako swój wkład w nowopowstajacą strukturę uniwersytetu. Zostały one wówczas wycenione na 4 567 400 zł. Przez 5 lat w przejętych budynkach próbowano uruchomić działalność oświatową. Niestety, nic z tego nie wyszło. Dlatego 25 listopada 2005 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu  prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 2 (Uchwała nr 22). Jednak kolejne przetargi nie spotkały się z zainteresowaniem inwestorów, mimo że cena wywoławcza wynosiła od 2,3 mln zł do 2,8 mln zł. Ostatnia próba sprzedaży odbyła się 30 czerwca 2010 roku. Był to przetarg ustny nieograniczony z ceną wywoławczą 2,21 mln zł. Nie było ofert kupna. 

Nowe władze w Ornecie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski postanowili dojść do kompromisu. Padła propozycja wymiany nieruchomości. Samorząd zaproponował 2 nieuzbrojone działki niezabudowane o łacznej powierzchni 9,9 ha położone przy ulicy Elbląskiej zaraz za salonem Fiata pana Kogowskiego. Wartość działek to 2 446 880 zł. Uniwersytet zobowiazał się dopłacić 109 880 zł tytułem wyrównania różnic w wartości wymienianych nieruchomości. Jak twierdzą obie zainteresowane strony wymiana jest obopólnie korzystna. 

Na pytanie radnego Adama Kaczmarka zadane podczas VI sesji Rady Miejskiej, co z nowym nabytkiem zamierza zrobić UWM, rektor Górniewicz odpowiedział że działki zostaną sprzedane na wolnym rynku. Jednocześnie przyznał że nieruchomość po byłej jednostce jest niesprzedawalna. Natomiast Burmistrz Ornety stwierdził że ryzyko związane z operacją bierze na siebie. 

Poniżej mapka z widokiem na działki 395/14 i 400 położone przy ulicy Elbląskiej. Kolorem fioletowym zaznaczono ich orientacyjne położenie.

 

{module mapka działek|none}

Quo Vadis, Domine. Wywiad z Ireneuszem Popielem - Burmistrzem Ornety

Burmistrz Ornety - Ireneusz Popiel

 

Właśnie mija trzeci miesiąc urzędowania Pana Ireneusza Popiela na  stanowisku Burmistrza Ornety. Ornecianka.pl zadała kilka pytań związanych z obecną sytuacją w naszej gminie.

 • Często przed wyborami powtarzał Pan, że praktycznie od dziecka chciał Pan  zostać burmistrzem. Marzenie się spełniło. Musi Pan być obecnie szczęśliwym człowiekiem?

W dzieciństwie mojej mamie wywróżyła to cyganka .... Tak na poważnie to już będąc w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie (1987-1991) wiedziałem co chciałbym robić za 10-20 lat. Najlepiej o tym wiedzą moi znajomi z tamtego okresu… . Każdy człowiek jest szczęśliwy wówczas kiedy spełniają się marzenia. Ja także. Marzenia się spełniły, teraz czas na pracę i pokazanie , że bycie burmistrzem to nie tylko zaszczyty i honory ale także przyjemny obowiązek w realizacji tego co obiecało się mieszkańcom.

 • Co Pan czuł po ogłoszeniu wyników II tury?

 

Czułem ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia oraz ogromną wdzięczność dla mieszkańców , którzy obdarzyli mnie zaufaniem.

 • Co Pan myśli o  referendum w sprawie  odwołania Burmistrza?

Proszę mi wierzyć nie mam czasu na to, żeby o tym myśleć, kampania wyborcza i rozsiewane plotki na mój temat nauczyły mnie bardzo dużo.

Dziś wiem jedno, że nawet jakbym pracował po 23 godziny na dobę (w chwili obecnej tak to wygląda) to i tak nie dogodzę wszystkim. Burmistrz, zastępca i sekretarz pracują na wysokich obrotach po to , żeby zmieniać Ornetę. Rozpoczęte działania oszczędnościowe w oświacie oraz  urzędzie, przygotowania do złożenia wniosku o strefę przedsiębiorczości, próba przejęcia byłej jednostki wojskowej, walka o ujęcie naszego składowiska odpadów do rekultywacji ze środków  zewnętrznych, złożenie wniosku na pozyskanie komputerów dla miejscowości popegeerowskich na kwotę blisko 3 mln zł bez naszego wkładu finansowego to tylko niektóre tematy , które podjęliśmy w ostatnich 2 miesiącach). Wszystko po to żeby pokazać , że można uczciwie pracować dla dobra Gminy Orneta i jej mieszkańców!!!!!

 • Na ile musi Pan skorygować swój program wyborczy by się "urealnił"

Widzę, że Pani ulega opiniom internautów i tak jak oni chciałaby Pani żeby w ciągu miesiąca zrealizować program wyborczy. Dzisiaj na to jest za wcześnie. Po roku jak zada mi Pani to pytanie będę wiedział co muszę zweryfikować w swoim programie wyborczym. Mówiłem o tym wielokrotnie  i powtórzę moim przeciwnikom (jeżeli tacy już są) jeszcze raz, że basen jest ważny ale pod warunkiem, że będzie nas na to stać i pozwolą na to dochody własne. Wielokrotnie mówiłem o tym w kampanii, ale przeciwnicy i tak nie przyjmują  do wiadomości tych słów.

 • Na V sesji Rady Miejskiej, Pan i skarbnik gminy poinformowali o pewnych sukcesach w sferze oszczędności. Czy może Pan ten temat rozwinąć?

Podjęcie decyzji o oszczędnościach w budżecie gminy Orneta było niezwykle trudne. Z wykształcenia jestem mgr ekonomii, dzięki temu wiedziałem, że  przy tym kształcie budżetu te decyzje są niezbędne. Nie ukrywam, że takie decyzje podejmuje się niezwykle trudno, bo przecież dotyczą ludzi a nie likwidacji np. komputerów. Oszczędności które do tej pory podjęliśmy to min.

 

- wynagrodzenie i pochodne związane z reorganizacją urzedu i nowym regulaminem organizacyjnym - 143.000 zł

- zmiany w ryczałtach samochodowych pracowników - 3.600 zł

- rozwiazanie umowy z jednym Radcą Prawnym od m-ca kwietnia 2011 r.- 30.000 zł

- rezygnacja z redagowania gazetki Wieści z Ornety - 20.000 zł ( w to miejsce dwumiesięcznik „biuletyn”)

- ograniczenie telefonii komórkowej dla pracowników - 5.000 zł

- straż miejska - 35.000zł

Oszczędnosci w Oświacie:

 

- likwidacja stołówek w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 (zmiana na catering, prywatyzacja) - 209.000 zł

- zmniejszenie etatów zatrudnienia nauczycieli (łączenie klas), administracji i obsługi,  - 370.000 zł

- zmiejszenie środków na utrzymanie placówek oświatowych, - 115.400 zł

Razem ok. 1 mln zł.

 • Straż Miejska - już na pana spotkaniu przedwyborczym była mowa o zamianie samochodu na rowery. Czy to nadal aktualne?

W miesiącu styczniu 2011 roku w naszym mieście kręcony był film. Podpisaliśmy korzystną umowę dla Gminy Orneta z Wytwórnią Filmów Fabularnych w Warszawie, która zakupiła 3 rowery oraz radiostacje dla strażników miejskich na własny koszt.

 • Rada Miasta przyjęła budżet. W Pańskiej ocenie to dobry budżet? Czy może tylko konieczność chwili była głównym jego autorem?

Dzisiaj walczę o to , żeby po raz pierwszy od 20 lat (chociaż w jednym rokuJ)) nie zaciągać kredytów i nie powiększać zadłużenia, takie założenia przyjęliśmy wspólnie z Radą Miejską w tym budżecie.  Mam nadzieję , że uda  się dotrzymać danego słowa, choć mam świadomość , że budżet cały czas ulega modyfikacjom . Na przykład ostatnio otrzymaliśmy z budżetu Państwa ograniczoną subwencją oświatową o 116.000 zł, od  razu po stronie wydatków musimy szukać oszczędności po to żeby uniknąć powiększenia dziury budżetowej. To są trudne decyzje. Wiadomym jest, że nie damy rady spłacić całego zadłużenia. Efekt oszczędności, które wprowadziliśmy będzie widoczny po roku, dwóch latach. Zadłużenie Gminy , które sięga 16,4 mln złotych upoważnia mnie do tego żeby stwierdzić że mamy bardzo trudną sytuację finansową gminy. Mimo tego rozkładać rąk nie zamierzamy!

 • Czy już nie grozi nam widmo bankructwa?

 

Widmo bankructwa będzie nam grozić jeśli zdecydujemy się na dalsze zadłużanie gminy i nie ograniczymy jeszcze wydatków na oświatę i jednostek podległych oraz na inne pozycje w budżecie. Plan budżetu na rok 2011 nie zadłuża gminy tylko utrzymuje ją na poziomie zadłużenia z roku 2010 czyli ok. 50% zadłużenia w stosunku do dochodów ( max. Wskaźnik to 60%) . Aby zrealizować plan budżetu musimy być konsekwentni w podejmowaniu działań związanymi z cięciami w oświacie, jednostkach podległych oraz w urzędzie miejskim.

 • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orneta na lata 2011- 2020. Co w praktyce oznacza to dla miasta?

WPF to dodatkowy dokument tworzony od 2011 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych. WPF składa się z planowanych dochodów i wydatków  gminy od roku 2011 do 2020 oraz spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Umieszcza się tam również wieloletnie przedsięwzięcia czyli zadania inwestycyjne i remontowe na które podpisano umowy. Wzrost dochodów na lata 2012 – 2020 zakłada się na podstawie  informacji otrzymanych od Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanej przez GUS.  Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów . Gmina Orneta planuje realizacje inwestycyjne podpisanych umów  czyli

- Przebudowa budynku kotłowni na świetlice wiejskią w Dąbrówce (2012r)

- Przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Opin (2012 r.)

- Renowacja starówki Orneckiej ( 2011r.- 2012r)

- Dotacje do ZGOK-u w Olsztynie ( 2011-2013 r).

 • Jakie są kluczowe pozycje w tym bieżącym budżecie?

Cały budżet składa się z kluczowych pozycji! Utrzymanie placówek oświatowych, MGOPS-u , MDK-u oraz utrzymanie czystości dróg (odśnieżanie i bieżące remonty dróg), ochotniczej straży pozarnej, straży miejskiej, opłata odsetek od kredytów i pożyczek, oczyszczanie miasta i zakup energi elektrycznej- oświetlenie.

Kluczowe inwestycje gminy Orneta to renowacja starówki i dokończenie budowy kanalizacji w Wojciechowie oraz wodociągu w Krośnie.  Bardzo trudna sytuacja budżetu gminy ogranicza nasze możliwości (16,5 mln zł).

 • Co ze szkołami w Bażynach i Mingajnach? Dobre Miasto poszło drogą "bezinwazyjną" A u nas?

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy Orneta funkcjonować będą dwie szkoły wiejskie w Mingajnach i Bażynach. Organem prowadzącym będzie nadal Gmina Orneta . Kluczowym problemem  tych szkół  jest problem wysokich kosztów utrzymania placówek z niewielką liczbą uczniów. Mingajny – uczniowie klas I-VI- 61 , Bażyny- uczniowie klas I-VI -78  w kolejnych latach z tendencją zniżki. Ze względu na niż demograficzny, problem niewielkich szkół wiejskich   i ich reorganizacji dotyka  w najbliższym  roku   gminę  Orneta. Wyższe koszty utrzymania mniejszych szkół  wiejskich wynikają przede wszystkim z braku elastyczności w zatrudnieniu i wynagradzaniu nauczycieli. Nauczycieli w mniejszych placówkach obowiązuje to samo pensum, mimo że pracują ze znacznie mniejszymi grupami, gdzie problemy wychowawcze nie są tak duże jak w szkołach  miejskich. Przepisy Karty Nauczyciela nie pozwalają jednak na dostosowanie obowiązków pedagogów do rzeczywistego obciążenia pracą.

W styczniu na spotkaniu Burmistrza z Radami Pedagogicznymi placówek pojawiła się możliwość przekształcenia szkół w placówki niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenia. Szkoły te utrzymują się z dotacji przekazywanej przez gminę na każdego ucznia i z dodatkowych funduszy stowarzyszenia. Działają w oparciu o mechanizm finansowania tz. bon oświatowy, muszą utrzymywać wysoką jakość pracy. Wyniki Sprawdzianów zewnętrznych  obu szkół wskazują ,że szkoły reprezentują dobrą jakość pracy i  przeczą stereotypowemu podejściu, według którego niewielkie szkoły wiejskie muszą gorzej uczyć.  Wierzymy w to  ,że nowa forma  funkcjonowania szkół  przyczyni się do jeszcze wyższych wyników. Dane dotyczące prowadzonych szkół niepublicznych wskazują   na to, że odejście od zasad obowiązujących w szkołach samorządowych nie tylko pozwala obniżyć koszty, ale i sprzyjają  podnoszeniu jakości nauczania. Szkoła  prowadzona jest przez stowarzyszenia rodziców i innych mieszkańców danej wsi  z pewnością będzie miała  pozytywny wpływ  na motywację rodziców, dając  im możliwość znacznego wpływu na funkcjonowanie placówki. Zmusi  do bardziej intensywnych relacji między szkołą i nauczycielami a rodzicami i społecznością. W tak funkcjonujących szkołach dyrektor będzie  prawdziwym menedżerem. Nie musi  zatrudniać i zwalniać nauczycieli według Karty Nauczyciela.  Pensum może być ustalane na mocy porozumienia z nauczycielami, co będzie miało duży wpływ na ponoszone koszty, będą mogli pracować więcej i za mniejsze pieniądze a szkoła pozyska dodatkowe środki na działalność.   Przecież najważniejsza jest jakość a nie jakoś to będzie…. .

 

 • Sprawa wstrzymania prac nad obwodnicą, jak to wygląda?

Wszystkim wiadomo, że Burmistrz Ornety pismem z dnia 30 grudnia 2009 roku wyraził pozytywną opinię projektu układu drogowego przebiegu remontu drogi woj. Nr 513 przez Ornetę. Takie działanie spowoduje wg mnie zwiększenie ruchu pojazdów  wielkogabarytowych (TIR) przez centrum Ornety (ulice Wodna, Kopernika, 1-go Maja) co jest niedopuszczalne. Odbyliśmy trzy spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w celu pokazania alternatywy. Chcielibyśmy aby doszło do budowy „małej obwodnicy Ornety” nieczynnym torowiskiem od drogi wojewódzkiej nr 507 ulicą Dworcową do wiaduktu na ulicy 1-go Maja (1,8 km). To jest nasza ostateczna propozycja.

 • Współpraca z wicestarostą i ogólnie starostwem. Czy są produkowane "sztuczne problemy"? To w kontekście niedawnego spotkania z radnymi powiatowymi.

Uważam , że kampania wyborcza się skończyła i powinniśmy pracować dla dobra naszej społeczności. Ze swojej  strony deklarowałem osobiście Panu Kogutowi zakopanie „topora wojennego” dla dobra Ornety. Tak widzę współpracę z wicestarostą , ale także całym starostwem. Nie powinniśmy oglądać się  za siebie tylko patrzeć perspektywicznie co możemy zaoferować społeczeństwu w przyszłości. Do tej pory nie odczułem złej woli ze strony starostwa co do naszej współpracy. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie odbyliśmy spotkanie z radnymi powiatowymi z Ornety (w spotkaniu nie uczestniczył Jarosław Kogut) . Podczas spotkania przedstawiono propozycje współpracy Gminy Orneta  z powiatem lidzbarskim z prośbą  do radnych powiatowych o poparcie tych pomysłów.

 • Czy to prawda że przy remanencie w ratuszu odkryto kilka wątków o potencjalnie "kryminalnym" podłożu"

Nic mi nie wiadomo o kryminalnych wątkach na które natrafiono podczas zmian organizacyjnych w UM w Ornecie. Na nic osobiście nie natrafiłem. Na chwilę obecną nic mi nie wiadomo na ten temat.

 • Proszę powiedzieć, jak będą wyglądać tegoroczne Dni Ornety przy okrojonym budżecie.

Tegoroczne Dni Ornety zaplanowane są na 11.06 2011 r. od grudnia prowadzone są rozmowy z menagerami zespołów. W tym roku w porównaniu z  rokiem poprzednim jest mały budżet na realizację tego zadania , ale mam nadzieję, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jak co roku organizowane będą również zawody sportowe i konkursy.
Więcej szczegółów na razie zdradzić nie mogę. Na pytanie dotyczące programu Dni Ornety   będę mógł odpowiedzieć około 1 miesiąc przed imprezą.

 • Dziękuję za rozmowę 

Ewa Urbańska

Zobacz także

Promotion