• Start
  • Witamy na ornecianka.pl
 • News
 • Forum
 • Samorząd
  • Sesja Rady Miejskiej Ornety
   Obrady Rady Miejskiej
 • Na sygnale
  • Na sygnale
   Na sygnale
 • Gospodarka
 • Kultura
 • Sport

Pt17082018

Ostatnia aktualizacja12:26:43 AM

Font Size

Cpanel

Gmina

Narodowe Czytanie „Wesela” w ZSO Orneta

15 września w auli ZSO Orneta czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Pani Anna Wróblewska – nauczyciel i rodzic jednocześnie wraz ze swym wychowankiem – Michałem Aniśko, przenieśli nas w świat „Wesela” brawurowymi wręcz dialogami postaci realnych i fantastycznych! Ale po kolei… Zebraną w auli społeczność naszego ZSO i zacnych gości – uczniów klasy VI i VII SP 4 w Ornecie przywitał Pan Dyrektor Jerzy Janulewicz. Następnie Agnieszka Piwowar przybliżyła zebranym ideę akcji Narodowego Czytania. Po wprowadzeniu, Michał Aniśko przybliżył nam lekturę dramatu , nie zapominając – jak na tegorocznego maturzystę przystało – o zagajeniu na temat „Plotki …” Boya – Żeleńskiego. W której to „Plotce…” autor zawarł oryginalną wskazówkę , którą Michał przekazał zebranym : „[…] zalecam czytelnikom … bawić się tą lekturą – wczuć się w jej rytm i atmosferę… – Co niniejszym uczyńmy…” . Uczyniliśmy – czytając i słuchając. Trudno ocenić, kto miał większą frajdę. Dość powiedzieć, że Boy- Żeleński na pewno „gdzieś tam… ” uśmiechał się z zadowolenia… Po wspólnej lekturze odbył się – dotyczący jej – konkurs .

Nagrodę stanowił egzemplarz „Wesela” ostemplowany okolicznościową pieczęcią. Nagrodzono także brawurowe wykonanie lektorów! W słowie kończącym Pan Dyrektor podziękował uczestnikom akcji i zachęcał zebranych do czytania – zawsze i wszędzie.

„Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

 

„Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – to temat debaty, która rozpoczęła cykl spotkań ze społeczeństwem na terenie powiatu lidzbarskiego. Spotkanie zostało przeprowadzone w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Podczas debaty omówione zostało bezpieczeństwo w kontekście zadań realizowanych przez służby mundurowe, instytucje pomocowe, sanepid, sąd i ratownictwo medyczne. W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem spotkania byli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ornecie oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władze samorządowych powiatu lidzbarskiego ze starostą p. Janem Harhajem i Burmistrzem Ornety p. Ireneuszem Popiel, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmiński insp. Tomasz Kamiński oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornecie, przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ratownictwa Medycznego, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Inspekcji Transportu Drogowego i Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień. Spotkanie rozpoczął Dyrektor ZSO w Ornecie p. Jerzy Janulewicz, który podkreślił, że takie spotkania są niezmiernie ważne, a do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebne jest współdziałanie wszystkich zgromadzonych na sali instytucji i obywateli. W dalszej części prelegenci poruszali najbardziej istotne sprawy związane z bezpieczeństwem.

Przedstawiciele policji podczas debaty poruszyli trzy główne kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu lidzbarskiego, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Pierwsze z tych zagadnień omówił st. asp. Łukasz Hrycyna. P.o.Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lidzbarku Warmińskim omówił statystykę zdarzeń drogowych oraz działania, jakie prowadzi policja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie sierż. szt. Łukasz Machowicz referent Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Ornecie omówił założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz jak należy posługiwać się tym narzędziem. Prelegent przedstawił również założenia realizowanego programu pn.: „Dzielnicowy bliżej nas”. Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że o problemach należy rozmawiać jak najczęściej i uczulać społeczeństwo na zagrożenia, które pojawiają się w codziennym życiu, a często są bagatelizowane.

Kampania „Biała Wstążka”

W ramach kampanii, która odbyła się w miniony piątek (02.12.16) w sali Urzędu Miejskiego w Ornecie, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Joanna Radek przedstawiła dla licznie zgromadzonych gości szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Procedury Niebieskiej Karty”. Policjantka wytłumaczyła zasadę działania jednej z form pomocy ofiarom przemocy, którą jest procedura Niebieskiej Karty. Wszcząć ją może policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub ochrony zdrowia. Na przykładzie powiatu lidzbarskiego została omówiona także statystyka dotycząca stosowanej przemocy oraz jej ofiar. Kolejnym etapem konferencji był wykład wygłoszony przez panią Bernadetę Jabłońską, psychologa i specjalistę terapii psychoseksualnej na temat przyczyn przemocy, jej rodzajów i etapów. Jak podkreślała prelegentka przemoc może dotknąć każdą kobietę – bez względu na status społeczny, wiek i wykształcenie. Skrzywdzone i pobite ofiary często zmagają się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również z zaburzeniami psychicznymi, stresem oraz depresją. Bywa, że bite kobiety latami ukrywają swoją tragedię i dopiero strach przed utratą zdrowia i życia powoduje, że zwracają się o pomoc do policji i innych instytucji.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania Biała Wstążka skierowana jest do mężczyzn. Ideą kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet i promowanie wzorca mężczyzny, który nie krzywdzi, a chroni. Dlatego jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

 

Wojaże za południową granicę

Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie połknęła bakcyla podróżowania. Grupa uczniów pod kierownictwem pp. Lipińskich wyjechała po raz trzeci na kilkudniowa wycieczkę. W dniach 30.05-04.06 b.r. pokonała trasę Orneta- Kraków- Zakopane- Bratysława- Budapeszt-Wiedeń. Napięty plan, ,intensywne zwiedzanie, trudy podroży nie zniechęciły młodych ludzi. Zobaczyli najważniejsze zabytki Krakowa, dotarli pieszo nad Morskie Oko. Obejrzeli zamek i Stare Miasto w Bratysławie. Pięknymi iluminacjami przywitał ich wieczorem Budapeszt. Wszyscy byli zachwyceni bogatą architekturą tego miasta. Ciekawostką była musztra paradna przed siedzibą prezydencką. Wrażenie robiła panorama miasta oglądana z Góry Gellerta. Przewodnik podkreślał związki historyczne Polski z Węgrami. Ten akcent uwypukliła także przewodniczka w Wiedniu. Zachwycił wszystkich przepych pałaców wiedeńskich. Przepiękna architektura katedr, zabudowy Starych Miast, średniowieczne uliczki i towarzyszący we wszystkich miastach Dunaj wszędzie Dunaj wraz ze swymi mostami wywarły ogromne wrażenie. Dopełnieniem przyjemności był pobyt na termach Palatinus, na wyspie Małgorzaty. Może te doznania spowodują, że w przyszłości młodzież chętnie powróci na dłuższe, dokładne zwiedzanie tych miejsc?

 

Dekada międzynarodowych wymian młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

Już od ponad dziesięciu lat organizowane są międzynarodowe wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Kolejne wymiany różnią się zasadniczo programem oraz odwiedzanymi stronami świata. To, co najcenniejsze – prawdziwe i bezpośrednie relacje międzyludzkie, pozostaje jednak niezmienne… Każdej wymianie towarzyszą bowiem: pierwsze onieśmielenie powodowane różnicami międzykulturowymi, stopniowe przełamywanie barier powodowane poznawaniem siebie i wreszcie … często okraszony łzami – czas pożegnania, łagodzony wizją rewizyty. Tak było i tym razem… Od siódmego do trzynastego czerwca kilkudziesięciosobowa grupa naszej młodzieży odwiedzała swoich rówieśników w Herzlake. Program wizyty był urozmaicony. Dość powiedzieć, że na zamieszkiwaną przez nas posiadłość wracaliśmy, po całych dniach rozrywki, dopiero późnym wieczorem. Nie sposób w kilku zdaniach opisać tak wielu wrażeń, wydarzeń i spotkań. Można jedynie wymienić kilka z nich, po to tylko by zobrazować atmosferę naszej wizyty.

Zacząć należy od licznych poczęstunków, grillowania, ale także wspólnego przygotowywania potraw kończącego się…wspólnym biesiadowaniem. Powiedzieć należy też o wspólnym zwiedzaniu: tajemniczego kamiennego kręgu, czynnego młyna wodno-powietrznego, domu natury wypełnionego wypreparowanymi zwierzętami, ale także … otoczonej ogrodem cudownej posiadłości księcia Ludwika. Warto wspomnieć o podniosłym – podsumowującym dziesięć lat polsko-niemieckiej współpracy – spotkaniu z delegacją Urzędu Miasta i Gminy … naszej rodzimej Ornety! W tak zwanym międzyczasie – tańczyliśmy, graliśmy w piłkę nożną, czy uczestniczyliśmy w międzyklasowych rozgrywkach rekreacyjnych, gdzie jedną z konkurencji stanowił rzut…kaloszem na odległość. I na koniec, to co najcenniejsze – wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń i prawdziwa radość spotkania. Tym bardziej się trudno rozstać…

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016

Orneckie liceum tradycyjnie już aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Motyw przewodni tegorocznej edycji OTK w powiecie lidzbarskim stanowiło autorskie budowanie ścieżki kariery, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań rynku pracy. Młodzież naszego liceum poznawała nowe wyzwania rynku pracy w czasie spotkania z p. Sylwią Piekart – doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim – filia w Ornecie. A także w trakcie uczestnictwa w III – ich Dniach Informacyjnych w Lidzbarku Warmińskim. Dni Informacyjne aktywnie motywowały do refleksji nad nowymi wyzwaniami rynku pracy. Dzięki zróżnicowanej formule: bezpośrednim spotkaniom przedstawicieli zróżnicowanych środowisk rynku pracy i edukacji, konkursowi on-line, projekcji filmu w mini sali kinowej oraz wielu, wielu innym aktywnościom jej uczestników, pozwalały na tę refleksję z różnych punktów odniesienia. A to w edukacji bezcenne

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w ZSO Orneta

Szesnastego listopada tego roku, w auli szkoły miało miejsce niezwykłe spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Zacni goście, aura auli, ujmująca formuła i ważki temat spotkania. Wszystko to sprawiło, że w zwykły szkolny dzień przenieśliśmy się do krainy tolerancji. Słowo wstępne naszego spotkania wraz z powitaniem gości należało do dyrektora szkoły pana Jerzego Janulewicza. Pan Dyrektor wyraził naszą radość ze wspólnego celebrowania święta tolerancji. Wspólną, bo dzieloną z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie, panią kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicją Grodowską, panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie Dorotą Ring, panią dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornecie Elżbietą Suchodolską, panią dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie Henryką Wołodźko oraz panem przewodniczącym Rady Miejskiej w Ornecie Józefem Uzarem. Zacnych gości wraz z młodzieżą naszej szkoły przeniesiono, w konwencji artystycznej, w przestrzeń tolerancji. Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum oraz licealiści zgotowali nam artystyczną ucztę z motywem tolerancji w roli głównej. Składało się na nią wiele różnorodnych wystąpień. Deklamacje wyrafinowanej poezji – jak choćby „Odys” Staffa. Wzruszające popisy wokalne Natalii Więckiel i Gabrysi Żołądek – by wspomnieć tylko brawurowe wykonanie piosenki „Dziwny jest ten świat” Niemena, które publiczność doceniła owacją. Ale także podniosły w swej wymowie, podkreślonej oprawą muzyczną, pokaz flag państwowych. A wszystko to okraszone celnymi cytatami spolegliwych opiekunów ludzkości, jak chociażby św. Tomasz z Akwinu.Całość uzupełniały trafne obserwacje na temat tolerancji czerpane z prozy życia. Ich wspólny mianownik stanowiła refleksja, która uświadomiła nam, że właściwie każde odstępstwo od ogólnie przyjętej normy, może stanowić pożywkę dla zachowań nietolerancyjnych. Do obserwacji tych nawiązał także p. dyrektor Janulewicz w swoim słowie podsumowującym nasze spotkanie. Kończąc je poprosił, abyśmy zabrali przesłanie tego spotkania do … codziennego życia. Tylko tyle. I aż tyle…

 

WKU w naszym LO

Osiemnastego listopada w auli szkoły miało miejsce kolejne spotkanie licealistów z przedstawicielami WKU w Lidzbarku Warmińskim. Tym razem w murach naszej szkoły gościli p. Magdalena Piotrowska oraz kapitan Jerzy Karczewski. W trakcie spotkania uczniowie klas II i III LO zapoznani zostali z dwiema zasadniczymi ścieżkami rekrutacyjnymi do służby w wojsku. W trakcie referatu uczniowie poznali dokładny przebieg każdej ze ścieżek – ich formy organizacyjne, czas realizacji, uposażenie oraz miejsca szkoleń. Dodatkowo wspomniano o budowanej obecnie nowej formacji wojskowej – Wojskach Obrony Terytorialnej. Warto dodać, że w zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu, uczniowie zainteresowani konkretnymi treściami uzyskiwali odpowiedzi na zadawane pytania. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał także ulotki informacyjne na temat lidzbarskiej WKU oraz wojskowego szkolnictwa wyższego. Podsumowując, należy jednocześnie wyartykułować wartość dodaną naszych spotkań. Stanowi ją połączenie – rzeczowego, precyzyjnego wręcz referowania treści z obrazowaniem informacji praktyką pracy w służbie wojskowej. Połączenie to stanowi bezsprzecznie wartość dodaną naszych spotkań. Tym bardziej cieszy ich cykliczność.

Europejska Noc Muzeów w Ornecie

Burmistrz Ornety wraz z instytucjami : Stowarzyszenie Orneckie Agrorelaks, Reduta Orneta i Cerkiew Prawosławna zaprasza 21.05.2016 r. o godz. 21.00- 24.00 na Europejską Noc Muzeów w Ornecie. Tegoroczna Noc Muzeów będzie drugą edycją tego wyjątkowego święta kultury i sztuki w Ornecie W tym roku na gości czekają trzy miejsca zachęcające ciekawym programem i magią miejsca. Będzie można poznać tajniki fotografii analogowej, posłuchać starych melodii czy też obejrzeć wiele wspomnień o Ornecie z bogatej kolekcji kinematografii Pana Mirosława Naszkierskiego. To część atrakcji przygotowanych specjalnie na tą noc. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez instytucje, wierzymy że każdy znajdzie cos dla siebie.

Ornecki Zamek kiedyś, dziś i w 2090

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historyczno - plastycznym.  Cele konkursu

 • rozwijanie wiedzy o historii Warmii 
 • budowanie tożsamości lokalnej i historycznej
 • inspirowanie twórców do rozwijania talentów plastycznych

Konkurs przewiduje wykonanie przez uczestników konkursu prac związanych z architekturą dawnego Zamku Biskupów Warmińskich w Ornecie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1.) Prace powinny opierać się na podstawie dostępnych dokumentów, rycin oraz rysunków. Organizator dopuszcza możliwość indywidualnej interpretacji wizji Zamku z uwzględnieniem danych historycznych.

 Zasady uczestnictwa Technika wykonania: rysunek, malarstwu, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, makieta • rozmiar prac dowolny. Każdy uczestnik powinien zrobić 3 prace zgodnie z tytułem konkursu. Najlepsze prace zostaną, zaprezentowane na wystawie w Galerii Art - Nova. Na odwrocie prac należy umocować w trwały sposób kartę zgłoszeniowa. Prac prosimy nie zwijać w rulon, nic zginać, konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, szkól średnich i osób dorosłych.

Prace plastyczne z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ornecie do dnia 24.03.20 16 r. w godzinach ( pn- pt- godz. 7.30 do 14.30) Ogłoszenie wyników konkursu będą dostępne na stronie, www.orneta.pl/

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. miejsce — czek o wartości 200 zł 
 2. miejsce - czek o wartości lOO zł
 3. wyróżnienie - czek o wartości 50zł

Prace zostaną pokazane na wernisażu i wystawie w Galerii Art — Nova. Orneta Ul. Rycerska. Skład jury powołany przez organizatora oceni prace tło dnia 31 .032016 r. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora konkursu Iwony Dombek Rybczyńskiej w Urzędzie Miejskim w Onecie, Plac Wolności 26, pokój nr 9,Tel 55 / 22-10-209

Mierzyliśmy Wysoko, czyli 24 Finał WOŚP w Ornecie!

Dziesiątki wolontariuszy, kolorowe puszki i czerwone serduszka, zawody sportowe oraz występy artystyczne – tak grała w Ornecie największa orkiestra świata. W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.W Ornecie, dzięki zaangażowaniu wielu osób i hojności mieszkańców, udało się zebrać 11870,35 zł. Imprezy z okazji 24 Finału WOŚP odbywały się najpierw w Ośrodku Sportu i Rekreacji (turniej strzelecki), a potem w Miejskim Domu Kultury, na scenie którego wystąpili lokalni artyści, uczniowie orneckich szkół, zespoły rockowe – Cortez i Planogram. Na zakończenie imprezy wystąpił Teatr Światła i Ognia „Hokage”. Punktualnie o godz. 20 na niebie rozbłysło tradycyjne światełko do nieba, czyli pokaz sztucznych ogni, kończący 24 Finał WOŚP.

W tegorocznym WOŚP-ie grali z nami:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie
 • Urząd Miejski w Ornecie
 • Nadleśnictwo Orneta
 • Bank Sztumski oddział Orneta
 • OSP Orneta, Fitness KOBRA
 • Piekarnia Warmińska
 • Pizzeria Factory
 • Reduta Orneta
 • WTZ przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
 • ZUMBA Orneta – Katarzyna Ogiela
 • Joannici Dzieło Pomocy – oddział miejscowy w Ornecie
 • Straż Miejska, Pizzeria La Strada
 • Szkoła Tańca „U Mirka”
 • ZSO Orneta, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sucharskiego w Ornecie
 • zespół „Studentki” UTW, zespół Ornecianie
 • grupa taneczna „TAIGA”
 • zespoły „Cortez” i „Planogram”
 • Sołectwo Henrykowo
 • Renata Kotowska Fitness
 • EGW Księgarnia Kucewicz
 • Salon Fryzjerski „Krystynka”
 • Pan Michał Wiśniewski
 • Pan Marian Kowalski
 • Pani Jolanta Wagner.

 

Do grona miast dbających o dobrą jakość życia mieszkańców dołączyła Orneta

 

W ubiegły weekend w szwedzkim Falköping obradowały władze międzynarodowego stowarzyszenia Cittaslow. Do gron miast dbających o dobrą jakość życia mieszkańców dołączyły trzy kolejne miejscowości z województwa warmińsko-mazurskiego. Symbolem pomarańczowego ślimak, znakiem rozpoznawczym ruchu Cittaslow, oficjalnie mogą posługiwać się Lidzbark, Działdowo oraz Orneta. Wszystkie trzy miasta pomyślnie przeszły procedurę certyfikacyjną i wstąpiły do polskiej krajowej sieci miast Cittaslow. Samorządy musiały m.in. udowodnić, że podejmują działania służące ochronie środowiska, dbają o zabytkową tkankę miejską i planują jej rewitalizację, promują lokalne wyroby i wprowadzają rozwiązania przyjazne mieszkańcom i turystom. Ideą ruchu jest szerzenie tzw. kultury dobrego życia oraz gościnności, stanowiącą alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu.

Zrzeszenie w Cittaslow oznacza także szczególne pielęgnowanie regionalnej kuchni i wytwórczości, rozwijanie kontaktów między miejscowymi producentami, ale również zabieganie o zdobycze nowoczesności wpisujące się cele ruchu tj. rozwój sieci internetowych, powstawanie tras rowerowych, likwidowanie barier architektonicznych czy używania w miastach materiałów budowlanych przyjaznych środowisku.

Do światowej sieci Cittaslow należy obecnie 18 miast z Warmii i Mazur: Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Ryn, Lubawa, Gołdap, Dobre Miasto, Barczewo, Pasym, Górowo Iławeckie, Nidzica, Bartoszyce, Lidzbark, Działdowo oraz Orneta. W Polsce sieć liczy 23 miejscowości i jest drugą największą po włoskiej reprezentacją ruchu. Po spotkaniu w szwedzkim Falköping międzynarodowa zrzeszenie miast „dobrej jakości życia” rozrosła się do 207 członków z 30 krajów świata.

Oświadczenie Burmistrza Ornety dotyczące kontroli NIK

W toku przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ornecie kontroli Najwyższa Izba Kontroli badała gospodarowanie przez Gminę wybranymi składnikami majątkowymi w latach 2009-2014. Pomimo przeprowadzenia wybiórczej kontroli w bardzo ograniczonym zakresie, ogólna ocena Gminy Orneta, w trójstopniowej skali, jest pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości mają charakter incydentalny, bez faktycznego wpływu na całokształt działalności Gminy w zakresie gospodarowania mieniem.

Brak całkowicie pozytywnej oceny wynika zarówno z cząstkowego zakresu kontroli, jak i nieuwzględnienia przez NIK aspektów wykonywania przez Gminę zadań na rzecz społeczności lokalnej, co nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na rezultat finansowy. Niemożliwe jest w przypadku gminy podejście czysto biznesowe. Podkreślić należy, iż kontroli podlegały różne inwestycje podejmowane przez gminę na przestrzeni wielu lat, nawet z 2009 roku, czyli jeszcze przed objęciem władzy przez obecną Radę Miejską i Burmistrza. W analogicznych okolicznościach w 2014 r., jeszcze przed rozpoczęciem kontroli, Gmina dochowała już należytej staranności w zakresie wyceny zamienianych nieruchomości. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, podjęliśmy już stosowne działania zmierzające do udoskonalenia gospodarowania przez Gminę swoim mieniem.

O wynikach kontroli poinformowaliśmy na ostatniej sesji Rady Miejskiej zarówno Radnych, jak i mieszkańców, co zostało przyjęte z aprobatą. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła Urzędowi Miejskiemu żadnych zarzutów i nie toczy się wobec nas żadne postępowanie.

Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących nienałożenia na wykonawcę inwestycji w Dąbrówce kary umownej w wysokości 247 500 zł pragnę podkreślić, iż z treści dzisiejszego oświadczenia NIK z niewiadomych nam przyczyn nie wynikają kluczowe informacje, zgodnie z którymi w chwili odbioru przedmiotu umowy Gmina Orneta nie miała świadomości opóźnień, których dopuścił się wykonawca. W ocenie Gminy nie było zatem żadnych podstaw faktycznych lub prawnych do naliczenia wobec wykonawcy kar umownych. Po doręczeniu do Urzędu wystąpienia pokontrolnego NIK wystąpiliśmy do Syndyka masy upadłościowej wykonawcy ze stosownym roszczeniem. Zarówno wystąpienie pokontrolne, jak i dzisiejsze oświadczenie NIK w żaden sposób nie odnosi się do wątpliwości w zakresie wysokości ewentualnej kary umownej, które podnosiliśmy wtoku prowadzonej kontroli.

Należy nadto wykazać całkowite niezrozumienie wobec treści oświadczenia NIK, gdyż przedstawionej dziś stanowisko w żaden sposób nie współgra z wystawioną Gminie Orneta oceną pozytywną pomimo stwierdzonych naruszeń w zakresie gospodarowania mieniem gminy.

Ireneusz Popiel - Burmistrz Ornety

II Dni Seniora w Henrykowie

Już w najbliższą sobotę zapraszamy do warmińskiej miejscowości Henrykowo, na II Obchody Dnia Seniora, które odbędą się 14.02.2015r w Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie.

W programie:

17.00- Uroczysta msza święta w intencji seniorów z naszej gminy jak i również za seniora księdza Kazimierza Kordeczko.

17.45- Program artystyczny przygotowany przez Świetlice wiejską w Henrykowie i Bibliotekę z Henrykowa

- Występ zespołu ,, Ornecianie"

- wspólne wręczenie upominków -wspólna zabawa

23 Finał WOŚP dobiegł końca!

Orkiestrowa lokomotywa wystartowała o godz. 9.00, by w ciągu 11 godzin objechać całą Ornetę. Niedziela obfitowała w wiele interesujących i wyjątkowych wydarzeń. Od rana na ulicach Ornety, Henrykowa i Lidzbarka Warmińskiego można było spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - puszki zapełniały się w błyskawicznym tempie. W tym roku pieniądze zbierane były dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. W sumie zebrano 11. 475, 75 zł!

W Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się turniej badmintona, a w Miejskim Domu Kultury występy artystyczne, licytacje orkiestrowych gadżetów i koncerty rockowe – na scenie zagrały zespoły: Planogram, Cortez oraz olsztyński Traffic Junky. 23 Finał WOŚP zakończył się tradycyjnym światełkiem do nieba. Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwała Policja, Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy zagrali z nami i z Jurkiem Owsiakiem!

Mikołaj zawitał do świetlicy w Henrykowie

Mikołaj w Henrykowie 2014

Mikołaj w Henrykowie 2014

Mikołaj w Henrykowie 2014

W piątek, 20 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Henrykowie odbyła się impreza, jakiej jeszcze nie było. Wszystko to za sprawą akcji „Qurier Świętego Mikołaja” organizowanej przez Fundację Przyjaciółka, do której przystąpiła Świetlica Wiejska w Henrykowie. Na początku grudnia wszystkie dzieci chętnie napisały listy do Świętego Mikołaja, w których zawarły swoje wymarzone prezenty oraz własnoręcznie wykonały kartki z świątecznymi życzeniami dla swojego darczyńcy. Wszystkie listy trafiły do organizatora akcji, czyli do Fundacji Przyjaciółka. Fundacja natomiast przekazała listy sponsorom, którzy spełnili wymarzone prezenty dla dzieci. Marzenia dzieci były różnorodne. Wychowankowie świetlicy prosili o gry komputerowe, sprzęt sportowy i edukacyjny, kosmetyki,zabawki, słodycze czy też markowe ubrania.

Podczas uroczystości emocje były wielkie a dzieci cieszyły się z otrzymanych prezentów. Radość w oczach i uśmiech na twarzach dzieci było wystarczającym dowodem, że akcja zakończyła się sukcesem. Kolejnym elementem imprezy było spotkanie opłatkowe dla dzieci i rodziców związanych z Świetlicą Wiejską w Henrykowie. Wychowankowie przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny (JASEŁKA) , który został nagrodzony wielkimi brawami. Wzruszeń dopełniło dzielenie się dzieci wraz z dorosłymi opłatkiem oraz składanie sobie wzajemne życzeń przez Burmistrza Gminy Ornety Pana Ireneusza Popiela a także wspólny świąteczny poczęstunek. Wielką niespodzianką dla gości był występ laureatki I konkursu piosenki religijnej Leny Prymon. W powietrzu było czuć „ducha” świąt Bożego Narodzenia. W imieniu wszystkich rodziców serdecznie dziękujemy , Fundacji Przyjaciółka za spełnienie marzeń naszych dzieci.

 

 
 

Wyborczy nokaut w I rundzie

Pan Ireneusz Popiel w niedzielnych wyborach wywalczył sobie prawie 70% poparcie wyborców zdobywając 3361 głosów. Wynik ten nie daje żadnych złudzeń kontrkandydatom co do preferencji wyborczych mieszkańców naszej gminy. Równie pomyślnie dla komitetu Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety zakończyły się wybory do Rady Miejskiej gdzie zdobyto 11 miejsc. Frekwencja wyniosła 50% co jest wynikiem powyżej średniej krajowej ale niższym niż 4 lata temu. Uprawnionych do głosowania było 10 023 mieszkańców gminy, do urn wybrało się 5010 wyborców.

Poniżej przedstawiamy jak rozłożyły się głosy wyborców:

 Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:

 1. Ireneusz Popiel - 3361
 2. Marzena Ołtuszewska - 850
 3. Bogdan Wiszowaty - 286
 4. Bogdan Karpiesiuk - 203
 5. Małgorzata Karpińska-Głowacka- 190

 Dla wyboru Rady Miejskiej w Ornecie utworzono 15 okręgów wyborczych [w 8 obwodach], w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego. Podajemy liczbę  oddanych głosów na kandydata oraz liczbę wszystkich oddanych głosów w danym okręgu.

 

 • Okręg wyborczy nr 1: TARASZKIEWICZ Stanisław – liczba głosów 80 z 214 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 2: PODDUBIUK Artur Józef – liczba głosów 95 z 246 zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6
 • Okręg wyborczy nr 3: KACZMAREK Adam Paweł – liczba głosów 256 z 434 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 4: EJKSZTO Karol – liczba głosów 100 z 388 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 5: FIJARCZYK Elżbieta Ewa – liczba głosów 171 z 336 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 6: UZAR Józef – liczba głosów 138 z 274 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 7: JOTKO Marcin Krzysztof – liczba głosów 80 z 195 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 8: SALAMONIK Andrzej – liczba głosów 201 z 287 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 9: BANUCHA Krzysztof Jan – liczba głosów 102 z 288 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 10: SZCZEPAN Artur – liczba głosów 108 z 377 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 11: WĄSOWICZ Maciej – liczba głosów 134 z 367 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1
 • Okręg wyborczy nr 12: ZAMYŚLEWSKI Gabriel Mirosław – liczba głosów 112 z 347 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Ołtuszewskiej, Lista nr 14
 • Okręg wyborczy nr 13: JAROŃ Ryszard Stanisław – liczba głosów 134 z 377 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Ołtuszewskiej, Lista nr 14
 • Okręg wyborczy nr 14: ROŃDA Emil Mateusz – liczba głosów 197 z 285 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16
 • Okręg wyborczy nr 15 WIDERSKI Krzysztof Marcin – liczba głosów 208 z 328 zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Niezależnych Razem dla Ornety, Lista nr 16

 

Znamy także wyniki wyborów do Rady Powiatu.

 • DYBA Jan z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY PSL
 • LISOWSKI Wojciech Julian z listy nr 3 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • POPIEL Ireneusz z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 • SUCHODOLSKA Elżbieta z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
 • GOŁĘBIEWSKI Ireneusz z listy nr 11 KW W PIĘCIU GMIN
 • KOGUT Jarosław z listy nr 12 KWW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA
 • MICHAŃCZYK Wojciech z listy nr 12 KWW WARMIA NASZA MAŁA OJCZYZNA.

Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Ornety

Urząd Miejski w Ornecie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w nadchodzący weekend (13-14 września) zapraszają na Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Ornety. Na parkiecie hali rozegrane zostaną mecze drużyn: Indykpol AZS Olsztyn, Transfer Bydgoszcz, AZS Politechnika Warszawska oraz Lotos Trefl Gdańsk. W sprzedaży bilety: NORMALNY - 15 zł./dzień; 20 zł./2 dni ULGOWY (młodzież i dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej) – 5 zł./dzień; 10 zł./2 dni. Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

Uroczyste Obchody Święta Patriotycznego

15 sierpnia 2014r. w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie na Warmii, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie przy współudziale kustosza Ks. Andrzeja Krużyckiego zorganizował uroczyste obchody święta patriotycznego „ Wiktoria Warszawska 1920r. - Święto Wojska Polskiego” połączone treści historyczne z wydarzeniami Okrągłego Stołu oraz pierwszymi wolnymi wyborami w 1989r. Rzeczpospolita przeżywała w swej historii różne losy, ale zawsze były one związane z postawą obywateli ich patriotyzmem i umiłowaniem ojczyzny. Podłoże historyczne tych wydarzeń przedstawił uczeń z Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie Kacper Bałasz. Referat napisany został pod kierunkiem nauczyciela historii Tomasza Kiewro.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w której czynny udział wzięli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mszę świętą uatrakcyjniła ornecka orkiestra dęta pod kierunkiem Witka Chojnackiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, chlebek z osobiście wykonanym smalcem i małosolnymi ogórkami, kawę i smaczne ciasto. Pokrzepieni smacznym jedzonkiem wrócili wszyscy do wnętrza kościoła, gdzie rozpoczęła się druga część obchodów święta patriotycznego . Zaproszonych gości, mieszkańców Ornety. Krosna i okolic powitała prezes UTW Jolanta Badyda i wiceprezes Marzena Ołtuszewska. Na obchody tego patriotycznego święta były zaproszone władze wojewódzkie, powiatowe i miejscowe, przedstawiciele wojska polskiego z powiatu, emeryci wojskowi mieszkający w Ornecie, mieszkańcy Ornety i okolic oraz kombatanci mieszkający w Ornecie i grupy kombatanckie z powiatu lidzbarskiego.

Grupa teatralno-wokalna UTW pod kierunkiem pani Marzeny Ołtuszewskiej wystąpiła z repertuarem piosenek patriotycznych takich jak: „Kwiaty polskie”, „Biały krzyż”. „O mój rozmarynie”, „ Przybyli ułani pod okienko”, „ Białe róże”, „Płynie Wisła płynie”, „Płonie ognisko i szumią knieje”, „ Rozszumiały się wierzby płaczące”, „ Żyjmy pełnym życiem” itp. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni patriotycznych pt.: „ W swoim sercu odnajdziesz ojczyznę „ w wykonaniu pana Michała Fedaka. Seniorzy UTW w Ornecie chcieli m.in. pokazać młodemu pokoleniu, że takie wartości jak historia, obyczaje stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. Celem głównym spotkania było inicjowanie aktywnych form integracji międzypokoleniowej umożliwiającej budowanie autorytetu osób starszych, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz dzielenia się doświadczeniami i mądrością życiową, w tym obalanie stereotypu seniora, jako osoby, która nie jest na czasie, na niczym się nie zna i niczego nie potrafi.

Cała uroczystość była objęta patronatem medialnym Radia Olsztyn i Telewizji Olsztyn. Uczestnicy spotkania uczcili pamięć poległych żołnierzy nutą patriotycznej piosenki i powrócili do swoich domów autokarem, który na nich czekał przy Sanktuarium w Krośnie.

 

II Dni Henrykowa

Sołectwo Henrykowo zaprasza na II Dni Henrykowa które odbędą się w dniach 18 - 19 lipca. Poniżej harmonogram imprezy.

18.07.2014r (piątek) 16.30- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Gminy Orneta Plac przy OSP 20.00- Uroczyste otwarcie obchodów II Dni Henrykowa przez Burmistrza Gminy Orneta. - wręczenie pucharów z Turnieju Piłki Nożnej - słodka niespodzianka 20.30-24.00- FELL THE MUSIC zagrają DJ LUKI, DJ TIDI, DJ SZUWAX

19.07.2014r (sobota) 9.30- Wielobój sołectw w Turnieju Rekreacyjno- Sportowym o puchar Starosty Lidzbarskiego. 13.00- Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców i gości w kościele św. Katarzyny w Henrykowie 14.00- Uroczyste powitanie gości, wręczenie podziękowań. 14.30- Występ Świetlicy Wiejskiej w Mingajnach - Występ Świetlicy Wiejskiej z Dąbrówki - Występ Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie -Występ Świetlicy Wiejskiej z Henrykowa -Zabawy animacyjne przygotowane przez MDK Orneta - Występ zespołu ,, DANCE-OLA” -Pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie 17.00-Występ zespołu ,,ORNECIANIE” 18.00- Występ Uniwersytetu III Wieku z Ornety -Występ MARWISA z Pieniężna -Występ Kapeli z Ornety 20.30-Występ Kapeli JAKUBOWO z Olsztyna 22.00 –Pokazy tańca z ogniami - Piknik biesiadny śpiewy i zabawę przy zespole NIESPODZIANKA

Organizatorzy: Sołectwo Henrykowo, Świetlica Wiejska w Henrykowie Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie

Partnerzy: Miejski Dom Kultury w Ornecie Biblioteka Publiczna w Ornecie Ośrodek Spotu i Rekreacji w Ornecie

Dni Ornety 2014

Organizatorzy tegorocznych Dni Ornety przygotowali dla swoich mieszkańców szereg niecodziennych atrakcji. 20 czerwca od godzin rannych na lotnisku orneckim rozpocznie się I PIKNIK LOTNICZO-MILITARNY organizowany przez lokalne Stowarzyszenie „Miastowieś”. Podczas pikniku uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć pokazy statyczne samolotów z aeroklubów, pokazy sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz historycznych pojazdów wojskowych. Muzycznie umili czas Wojskowa Orkiestra Dęta oraz ornecki muzyk Mariusz Dyba. Piknik wspiera ornecki klub Honorowych Dawców Krwi z Ornety, który w jego trakcie przeprowadzi akcję pobierania krwi. Animacyjnie imprezę będzie wspierał Miejski Dom Kultury, który przygotował wiele atrakcji tym razem na płycie lotniska.

Od godziny 18.00 na placu przy MDK w Ornecie swoje talenty zaprezentują lokalne zespoły zarówno wokalne , taneczne jak i ..teatralne. Usłyszymy m.in. Laureatów Festiwalu Piosenki Smokoryki 2014, Warmię Folk, a tanecznie umilą czas zespoły: Taiga oraz Young Free Wild. Na zakończenie piątkowego dnia wystąpi Teatr Światła i Ognia Hokage. Sobotni poranek przywitamy sportowo: zawodami wędkarskimi na Jeziorze Mieczowym oraz turniejem Streetball o puchar prezesa PORKON .

Niemałe zamieszanie po raz kolejny za sprawą Stowarzyszenia „Miastowieś”, które na ten dzień zaprosiło grupy rekonstrukcyjne, które tak jak w ubiegłym roku na plaży przy Jeziorze Mieczowym zaprezentują pokazy bitwy z okresu napoleońskiego oraz II WŚ.

Od godz. 17.00 na scenie przy Hali OSIR rozbrzmiewać będzie rytmy cygańskie, reggae, pop i rock. Swój udział potwierdził zespół Majestic- półfinalista 2 edycji Must Be The Music, cygański zespół Hitano, wspinający się po szczeblach kariery ornecki wokalista Mateusz Grędziński oraz gwiazdy muzycznego show The Voice Of Poland: Aro Kłusowski, Michał Grobelny, Jagoda Kret. Na scenie zagoszczą również charyzmatyczni muzycy Lipali, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 10 lecia na scenie, choć co niektórzy muzyczni melomani kojarzyć mogą ich z zespołu Illuzion.

Niedzielny poranek również przywitamy na lotnisku. Od 10 startują wyścigi samochodowe Rally Sprint tym razem o Puchar Burmistrza Ornety. O 19.00 wraz z Proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ornecie zapraszamy na niepowtarzalny koncert Edyty Geppert. Dni Ornety zakończymy Nocą Świętojańską nad Jeziorem Mieczowym zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Ornecianie” przy żartach operetkowych w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej.

Serdecznie zapraszamy na Dni Ornety 2014.

 

Zobacz także

Promotion